به روز رسانی بهار 1402

لیست قیمت لوازم یدکی مدیران خودرو

ام وی ام ، چری ، تیگو ، آریزو ، فونیکس و برلیانس

لیست قیمت لوازم یدکی خودرو
کد فنینام فارسی قطعهمدل خودروقیمت تومان
015301109AAآهن ربای کارتل گیربکسMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY110000
015301473AAلوله تهویه گیربکسMVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport30000
015301474AAدرپوش لوله تهویه گیربکسMVM315 H, MVM550 MT LUXURY, New MVM315H Sport E, MVM550 MT, MVM315 SD, MVM530, ARRIZO5 MT COMFORT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport70000
018CHA-1502566بلبرینگ شفت ورودی گیربکس CVTMVM X3312480000
019CHA-1500010گیربکس کاملNEW MVM X33  CVT1.15E+09
019CHA-1500010BAگیربکس کاملMVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY8.74E+08
019CHA-1500010CAگیربکس کاملMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury1.15E+09
019CHA-1500010DAگیربکس کاملMVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury1.15E+09
019CHA-1501120تورک کانورتور گیربکسMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY47130000
019CHA-1501120BAتورک کانورتور گیربکسMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury1.76E+08
019CHA-1501120BA-CLتورک کانورتور گیربکسMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury38230000
019CHA-1501120CLتورک کانورتور گیربکسMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM X33s SPORT0
019CHA-1502102درپوش سنسورهای گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT50000
019CHA-1502103واشر پیچ تخلیه گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY40000
019CHA-1502104Xپوسته گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT1.1E+08
019CHA-1502107Xپوسته تورک کانورتور گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY62720000
019CHA-1502109کارتل مجموعه شیربرقی گیربکس CVTMVM550 CVT, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY540000
019CHA-1502109ABکارتل مجموعه شیربرقی گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT4880000
019CHA-1502109AB-CLکارتل مجموعه شیربرقی گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury3610000
019CHA-1502109CLکارتل مجموعه شیربرقی گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury0
019CHA-1502110لوله فلزی روغن گیربکس  CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY1480000
019CHA-1502117اورینگ گیربکسARRIZO5 EXCELLENT, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport140000
019CHA-1502119پین صفحه نصب استارت به گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY80000
019CHA-1502121ساچمه فلزی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT30000
019CHA-1502122پیچ سوراخدار لوله روغن گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY270000
019CHA-1502123واشر پیچ سوراخدار روغن گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM 110S MT Comfort, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM 110S MT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY270000
019CHA-1502130لوله دوقلوی روغن گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY2700000
019CHA-1502130CLلوله دوقلوی روغن گیربکس CVT 1840000
019CHA-1502140پوسته عقبی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW TIGGO5-CVT Excellent44770000
019CHA-1502150گیج روغن گیربکسMVM550 CVT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY130000
019CHA-1502150ABگیج روغن گیربکسMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY220000
019CHA-1502151درپوش گیج روغن گیربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY740000
019CHA-1502160لوله روغن U شکل گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY1710000
019CHA-1502171اورینگ دور اویل پمپ گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport30000
019CHA-1502190پیچ تخلیه روغن گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502190CLپیچ تخلیه روغن گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury70000
019CHA-1502200کلاچ گیربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY1.22E+08
019CHA-1502200CLکلاچ گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury36330000
019CHA-1502403بشقابک پیستون کلاچ عقب گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY190000
019CHA-1502403CLبشقابک پیستون کلاچ عقب گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury70000
019CHA-1502410کلاچ عقب گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT, MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X33s, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT19690000
019CHA-1502410CLکلاچ عقب گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT5990000
019CHA-1502504بلبرینگ شفت خروجی گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT5340000
019CHA-1502510مجموعه پولی ورودی گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury2.15E+08
019CHA-1502520شفت ورودی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT22690000
019CHA-1502521کاسه نمد شفت ورودی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT470000
019CHA-1502522بلبرینگ ته پولی ورودی گیربکس CVTARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT18630000
019CHA-1502524بلبرینگ سر پولی ورودی گیربکس CVTARRIZO 5 TE, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT14420000
019CHA-1502528ABواشر تنظیم بلبرینگ دیفرانسیل گیربکس CVT ( .089 mm)ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY170000
019CHA-1502528ACواشر تنظیم بلبرینگ دیفرانسیل گیربکس CVT ( .098 mm)ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY170000
019CHA-1502528ADواشر تنظیم بلبرینگ دیفرانسیل گیربکس CVT ( 1.07 mm)ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW TIGGO5-CVT Luxury170000
019CHA-1502528AEواشر تنظیم بلبرینگ دیفرانسیل گیربکس CVT ( 1.16 mm)ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY170000
019CHA-1502529تسمه فلزی گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury1.04E+08
019CHA-1502529CLتسمه فلزی گیربکسMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury40140000
019CHA-1502530مجموعه دنده سیاره ای گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Luxury1.41E+08
019CHA-1502530CLمجموعه دنده سیاره ای گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury32990000
019CHA-1502543واشر دندانه دار دنده سیاره ای گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY980000
019CHA-1502550مجموعه پولی خروجی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT, MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury2.39E+08
019CHA-1502562نشیمنگاه فنر فشاری شفت خروجی گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY70000
019CHA-1502565رولبرینگ سوزنی گیربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY22430000
019CHA-1502566بلبرینگ پولی خروجی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT, MVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT12480000
019CHA-1502575واشر کروی دیفرانسیل گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY80000
019CHA-1502600مجموعه شیربرقی گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY2.16E+08
019CHA-1502601اورینگ شفت اویل پمپ گیربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY110000
019CHA-1502601BAاورینگ شفت اویل پمپ گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, MVM X33s, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury740000
019CHA-1502602اورینگ دور اویل پمپ گیربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY740000
019CHA-1502610اویل پمپ گیربکسMVM550 CVT, ARRIZO5 EXCELLENT, ARRIZO5 LUXURY, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY83470000
019CHA-1502642کاسه نمد اویل پمپ گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY1210000
019CHA-1502700مجموعه شیربرقی گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY1.84E+08
019CHA-1502701خار دسته سیم گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY80000
019CHA-1502705بوش فلزی شیربرقی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT20000
019CHA-1502710دسته سیم مجموعه شیربرقی گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY2020000
019CHA-1502710ABدسته سیم مجموعه شیربرقی گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY13810000
019CHA-1502711صفحه داخلی مجموعه شیربرقی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT4240000
019CHA-1502712صفحه وسطی مجموعه شیربرقی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT19220000
019CHA-1502713صفحه بیرونی مجموعه شیربرقی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT16280000
019CHA-1502714واشر داخلی مجموعه شیربرقی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT1190000
019CHA-1502715واشر وسطی مجموعه شیربرقی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT1430000
019CHA-1502716واشر بیرونی مجموعه شیربرقی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT2210000
019CHA-1502719شیر کنترل کلاچ گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT160000
019CHA-1502720مجموعه شیربرقی گیربکس CVT ( جایگزین کد قطعه 019CHA-1502700)ARRIZO5 EXCELLENT, MVM550 CVT LUXURY, ARRIZO 5 TE, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury1.77E+08
019CHA-1502735شیر کنترل کلاچ گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT1270000
019CHA-1502743فیلتر شیربرقی های گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT230000
019CHA-1502749شفت ورودی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT180000
019CHA-1502754ساچمه فلزی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT20000
019CHA-1502780شیربرقی ولوبادی گیربکسARRIZO 5 TE, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury7610000
019CHA-1502910فیلترروغن گیربکسMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY10620000
019CHA-1504104شفت دنده پارک گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT80000
019CHA-1504105پین شفت دنده پارک گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT80000
019CHA-1504107اهرم دنده پارک گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT1820000
019CHA-1504108پین اهرم دنده پارک گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT110000
019CHA-1504120شفت تعویض دنده گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT1980000
019CHA-1504140اهرم رابط تعویض دنده داخل گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT, MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X33s, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , NEW MVM X33  CVT8680000
019CHA-1504210سنسور فشار روغن گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY18690000
019CHA-1504220سنسور موقعیت دنده گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM550 CVT LUXURY, Arrizo5FL Turbo IE9550000
019CHA-1504230سنسور سرعت شفت خروجی گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY1590000
019CHA-1504230ABسنسور سرعت شفت خروجی گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY, Arrizo5FL Turbo IE6940000
019CHA-1504230AB-CLسنسور سرعت شفت خروجی گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT4660000
019CHA-1504240سنسور سرعت شفت ورودی گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY6940000
019CHA-1504240ABسنسور سرعت شفت ورودی گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY, Arrizo5FL Turbo IE6940000
019CHA-1504240AB-CLسنسور سرعت شفت ورودی گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT4660000
019CHA-1PR4004011روغن گیربکسMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT0
019CHB-1500010DAگیربکس کاملARRIZO 5 TE1.17E+09
019CHB-1500010EAگیربکس کاملARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY1.15E+09
019CHB-1500010GAگیربکس کاملARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY1.15E+09
019CHB-1500010JAگیربکس cvtARRIZO 5 TE7.59E+08
019CHB-1500010KAگیربکس CVTARRIZO 5 TE1.15E+09
019CHB-1502130مجموعه لوله روغن خنک کننده گیربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY3210000
019CHB-1502130BAمجموعه لوله های فلزی خنک کننده گیربکسARRIZO5 EXCELLENT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY6080000
019CHB-1502130CLمجموعه لوله های فلزی خنک کننده گیربکسMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury4460000
019CHB-1502150گیج روغن گیربکسMVM550 CVT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY130000
019CHB-1502570دیفرانسیل گیربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY98880000
019CHB-1502570CLدیفرانسیل گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury15260000
019CHC-1502510مجموعه پولی ورودی گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT, MVM X33s SPORT1.92E+08
019CHC-1502600مجموعه شیر برقی گیربکس و دسته سیم داخل گیربکسARRIZO5 EXCELLENT, MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury31770000
019CHC-1502700مجموعه شیربرقی گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM X33s, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT1.79E+08
025CHA-1500010BAگیربکس CVTARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE1.15E+09
025CHA-1500010CAگیربکس اتوماتیکArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO 6 Luxury, Tiggo 5 T, Tiggo 5 T1.15E+09
025CHA-1500010DAگیربکس کاملARRIZO6 PRO Excellent1.31E+09
025CHA-1501130لوله روغن گیربکس CVTARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE3010000
025CHA-1502126درپوش لوله تهویه گیربکسX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent, Arrizo5FL Turbo IE290000
025CHA-1502201Xپوسته گیربکس (پوسته تورک کانورتور)ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, FX Excellent56190000
025CHA-1502202لوله فلزی روغن گیربکس  CVTX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, FX Excellent1530000
025CHA-1502203بست لوله فلزی داخل گیربکسX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, FX Excellent340000
025CHA-1502601خار بلبرینگ پمپ روغن گیربکسX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, FX Excellent340000
025CHA-1502602واسط فلزی پمپ روغن گیربکسX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, FX Excellent290000
025CHA-1502603واشر فاصله انداز چرخ دنده پمپ روغن گیربکسX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, FX Excellent2280000
025CHA-1502606اورینگ زیر مجموعه شیر برقی گیربکسX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, FX Excellent340000
025CHA-1502616صفحه فلزی برگشت روغن پمپ روغن گیربکسX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent790000
025CHA-1502617صفحه فلزی برگشت روغن زنجیر پمپ روغن گیربکسX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, FX Excellent400000
025CHA-1503210گیج روغن گیربکس CVTARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, Arrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport1010000
025CHA-1503220لوله تهویه گیربکس CVTARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, Arrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport3550000
025CHA-1504102بازوئی تعویض دنده گیربکس CVTARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE1320000
025CHA-1504110پایه کابل تعویض دنده گیربکس CVTARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE1740000
025CHA-1504118پایه کابل تعویض دنده گیربکس CVTARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, Arrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport470000
025CHA-1504210سنسور فشار روغن گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, X33 Cross CVT, MVM550 CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, Arrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport19420000
025CHA-1504230سنسور سرعت خروجی گیربکس CVT025X22 AT sport lux c, X33 S 1.5T sport0
025CHA-1504240سنسور سرعت گیربکسARRIZO6 PRO Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT256740000
025CHA-1504240BAسنسور سرعت گیربکسX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T8010000
025CHA-1506100مجموعه شیر برقی گیربکس و دسته سیم داخل گیربکسX55 Pro Excellent Sport, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, FX Excellent2.01E+08
025CHA-1506100BAمجموعه شیر برقی گیربکس و دسته سیم داخل گیربکسX55 Pro Excellent Sport, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent2.26E+08
025CHA-1506400فیلتر روغن داخلی گیربکسX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, FX Excellent11220000
025CHA-1506500BAدسته سیم گیربکس CVTARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, Arrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport16280000
025CHA-1506501پوسته فیلتر روغن گیربکس CVTX33 Cross CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, Arrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport2070000
025CHA-1506510فیلتر روغن ولو بادی  گیربکس CVTX33 Cross CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, FX Excellent, Arrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport4950000
025CHA-1506521کارتل گیربکسX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, FX Excellent, Arrizo5FL Turbo IE5480000
025CHA-1506522آهن ربای کارتل  گیربکسX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent, Arrizo5FL Turbo IE400000
025CHA-1506532واسط تعویض دنده مجموعه شیربرقی گیربکسX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, FX Excellent620000
025CHA-1508100اویل پمپ گیربکسX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury44880000
025CHA-1508301چرخ دنده محرک پمپ روغن گیربکسX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent4480000
025CHA-1508400چرخ دنده پمپ روغن گیربکسX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, FX Excellent6280000
025CHA-1508500زنجیر پمپ روغن گیربکسX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, FX Excellent6810000
025CHA-4004011AA10روغن گیربکسX55 Pro Excellent Sport, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, Tiggo 5 T, Tiggo 5 Turbo Excellent, Tiggo 5 Turbo Luxury, FX Excellent5480000
025CHA-4004011AB40روغن گیربکسX33 S 1.5T sport0
025CHC-1500010BAگیربکس CVTTIGGO8-T1A-2.0T-CVT251.15E+09
025CHC-1500010BKگیربکس کاملX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent1.31E+09
025CHC-1500010CAگیربکس 025CVTARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, Tiggo 5 T1.15E+09
025CHD-1502500مجموعه پولی خروجی گیربکس CVTX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent43580000
0CF18A-1500011HAگیربکس اتوماتیکX33 Cross CVT, X22 Pro IE Turbo, X22 1.0 Turbo9.87E+08
0CF18A-1500011JAگیربکس کاملX22 AT sport lux c1E+09
0CF18A-1501111GAابزار تزریق روغن گیربکسX33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo200000
0CF18A-1501120GAتورک کانورتور گیربکسX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo1.55E+08
0CF18A-1509103اورینگ شفت ورودی گیربکسFX Excellent400000
0CF18B-1506500دسته سیم گیربکس CVTX33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo6280000
0CF25A-1500011گیربکس اتوماتیکArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY1.1E+09
0CF25A-1506100BAمجموعه شیر برقی گیربکس و دسته سیم داخل گیربکسX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo2.26E+08
0CF25AE-1500011CAگیربکس اتوماتیکARRIZO6 PRO Excellent1.08E+09
0CF25B-1500011BAگیربکس اتوماتیکArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport1.1E+09
0CF25B-1500011CAگیربکس کاملTIGGO8-T1A-2.0T-CVT251.16E+09
0CF25B-1500011JAگیربکس اتوماتیکTiggo 5 T1.1E+09
0CF25B-1501130CAشیلنگ خنک کن روغن گیربکسTIGGO8-T1A-2.0T-CVT256410000
0CF25BE-1500010BAلوله روغن گیربکسX22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo0
0CF25BE-1500011BAگیربکس اتوماتیکX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent1.08E+09
0CF25BE-1500011FAگیربکس کاملFX Excellent1.11E+09
0CF25BE-1501130BAمجموعه لوله های فلزی خنک کننده گیربکسX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, Tiggo 5 T6410000
0CF28AE-1501140خنک کن روغن گیربکسFX Excellent11240000
10021773پیچ تخلیه گیربکسTiggo8 PRO 1.6TGDI, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)470000
1200011385کاسه نمد شفت اصلی گیربکسMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury3740000
1200015566پیچ تخلیه روغن گیربکس DCTTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury290000
1200023292کاسه نمد شفت اصلی گیربکسMVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury4680000
1200025898کسه نمد میانی شفت های ورودی گیربکس (DCT)MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury3340000
1200025907کلاچ دوبل گیربکس DCTTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury3.93E+08
1200031734دسته سیم گیربکس DCTTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury12330000
1200035022واحد کنترل گیربکس ( TCU )TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1.06E+08
1200035023واحد کنترل گیربکس ( TCU )MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, X55 Pro Excellent Sport1.06E+08
1200042607دسته سیم گیربکس CVTTIGGO8-T1A-2.0T-CVT250
121000006AAگیربکس کاملTiggo8 PRO 1.6TGDI2.09E+09
121000018AAگیربکس کاملX22 Pro IE Turbo, X22 1.0 Turbo1.24E+09
121000021AAگیربکس کاملX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo1.24E+09
121000022AAگیربکس اتوماتیکX22 AT sport lux c1.24E+09
121000039AAگیربکس اتوماتیکFX Excellent0
121000046AAگیربکس 7DCT– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)2.09E+09
121000049AAگیربکس کاملTIGGO8-T1A-2.0T-CVT251.36E+09
121000059AAگیربکس کاملFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent1.78E+09
122000011AAگیربکس کاملX22 MT sport lux3.88E+08
122000016AAگیربکس کاملX22 PRO MT3.2E+08
123000004AAروغن گیربکس 0
123000007ABگردگیر فلزی گیربکس 7DCTTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium2070000
123000014AAزانوئی لوله آب گیربکس 0
123000016AAدرپوش لوله تهویه گیربکسTiggo8 PRO 1.6TGDI1940000
123000018AAشیلنگ شماره 1 روغن گیربکس CVTARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE1010000
123000019AAشیلنگ خنک کننده روغن گیربکس شماره 2ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE1010000
123000020AAشیلنگ روغن گیربکس CVTARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE5480000
123000021AAشیلنگ خنک کننده روغن گیربکس شماره 1TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, Tiggo 5 T1210000
123000022AAشیلنگ خنک کننده روغن گیربکس شماره 2TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, Tiggo 5 T1210000
123000031AAلوله خنک کن روغن گیربکسX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo5750000
123000032AAشیلنگ خنک کننده روغن گیربکس شماره 1X55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent1080000
123000033AAشیلنگ خنک کننده روغن گیربکس شماره 2X55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent1080000
123000036AAشیلنگ خنک کننده روغن گیربکس شماره 1MVM X33 5AT1010000
123000037AAشیلنگ خنک کننده روغن گیربکس شماره 2MVM X33 5AT1010000
123000038AAلوله های فلزی خنک کننده گیربکسMVM X33 5AT5340000
123000039AAلوله های فلزی خنک کننده گیربکسMVM X33 5AT4950000
123000054AAمجموعه لوله های فلزی خنک کننده گیربکسTiggo 8 PHEV0
123000056AAگردگیر فلزی گیربکس CVTTiggo 8 PHEV0
123000057AAروغن گیربکس 0
123000058AAشیلنگ خنک کننده روغن گیربکس شماره 1X33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo1270000
123000059AAشیلنگ خنک کننده روغن گیربکس شماره 2X33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo1270000
123000062AAکارتل روغن گیربکسX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo340000
123000066AAلوله خنک کن روغن گیربکسX22 AT sport lux c10680000
123000070AAمجموعه لوله های فلزی خنک کننده گیربکسX22 AT sport lux c10680000
124000004AAهوزینگ گیربکسArrizo5 EV94300000
124000027AAگیربکس کاملArrizo5 EV6.68E+08
1300011248قیفی شفت ورودی گیربکس6 سرعته  DCTMVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1780000
1300011394خار بلبرینگ گیربکسMVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury150000
1300011406اورینگ TCU گیربکس DCTMVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury130000
132000002AAواحد کنترل گیربکس ( TCU )Tiggo 5 T84170000
132000007AAواحد کنترل گیربکس ( TCU )ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, Arrizo5FL Turbo IE99950000
132000009AAواحد کنترل گیربکس ( TCU )Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY1.5E+08
132000012AAواحد کنترل گیربکس TCUX33 S 1.5T sport99950000
132000015AAواحد کنترل گیربکس ( TCU )TIGGO8-T1A-2.0T-CVT251.68E+08
132000021AAواحد کنترل گیربکس ( TCU )X55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent1.43E+08
132000028AAواحد کنترل گیربکس ( TCU )– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1.98E+08
132000033AAواحد کنترل گیربکس ( TCU )X33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo1.42E+08
132000036AAواحد کنترل الکترونیکی گیربکس TCUX22 AT sport lux c1.21E+08
132000046AAواحد کنترل گیربکس ( TCU )ARRIZO6 PRO Excellent1.1E+08
132000047AAواحد کنترل گیربکس ( TCU )Tiggo 8 PHEV0
132000058AAواحد کنترل گیربکس ( TCU )FX Excellent1.43E+08
132000089AAواحد کنترل گیربکس ( TCU )Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent1.5E+08
156000369AAکابل تعویض دنده گیربکس اتوماتیک (جایگزین کد J69-1504310 )MVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT6680000
200102001دستگاه ساکشن روغن گیربکس اتوماتیک 4.67E+08
204002142AAکیت تعمیراتی مدول الکتریکی گیربکسTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)28500000
206000166AAدسته موتور(روی گیربکس)Arrizo5 EV14950000
206000167AAدسته موتور(روی گیربکس)Arrizo5 EV14950000
206000233AAدسته موتور چپ سمت گیربکسX22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo18690000
206000439AAپایه دسته موتور گیربکسX22 AT sport lux c7950000
2510105306درپوش کلاچ گیربکس 7DCTFX Premium, FX Premium, FX Premium25020000
2510105901لوله تهویه گیربکسFX Premium, FX Premium, FX Premium2150000
2510117801رابط زانوئی لوله آب گیربکسFX Premium, FX Premium, FX Premium4140000
2510117901زانوئی لوله ورودی آب گیربکسFX Premium4270000
2510170100قیفی کلاچ گیربکس7 سرعته  DCTFX Premium56580000
2510200913اویل پمپ کلاچ گیربکس 7DCTFX Premium18690000
2510204510اویل پمپ خنک کن روغن کلاچ گیربکس 7DCTFX Premium22950000
2510265800_Aواحد کنترل گیربکس ( TCU )Tiggo8 PRO 1.6TGDI2.77E+08
2510267100Pواحد کنترل گیربکس ( TCU )FX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent3.03E+08
2517053901درپوش آببندی گیربکسFX Premium1810000
2517181900درپوش لوله تهویه گیربکسFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent1940000
2517253301سنسور سرعت خروجی گیربکس 7DCT 0
2517254501سنسور فشار ورودی گیربکس 7DCTFX Premium25830000
2517255213موتور کلاچ گیربکسFX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI58980000
2517255313موتور تعویض دنده گیربکس 7DCTFX Premium60390000
2517256601سنسوردمای روغن گیربکسTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium7870000
2517257311موتور تعویض دنده گیربکس 7DCT 0
2517257312عملگر تعویض دنده  گیربکسTiggo8 PRO 1.6TGDI58180000
2517262301سنسور فشار خروجی گیربکس 7DCTFX Premium25830000
2517262401دسته سیم گیربکسTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium1.13E+08
2517266300سنسور سرعت ورودی گیربکس 7DCT 0
302000518AAخنک روغن گیربکسTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, Tiggo 5 T15080000
302000786AAخنک کن روغن گیربکسTiggo 8 PHEV0
302000787AAپایه نگهدارنده  خنک کن روغن گیربکسTiggo 8 PHEV0
351HHA-1500010گیربکس کاملTiggo 8 PHEV0
351HHA-1502029واشر بیرونی فیلتر گیربکسTiggo 8 PHEV0
351HHA-1502033روغن گیربکسTiggo 8 PHEV0
351HHA-1502080مجموعه لوله ورودی  و خروجی گیربکسTiggo 8 PHEV0
351HHA-1502093اورینگ گیربکسTiggo 8 PHEV0
351HHA-1502190پیچ تخلیه روغن گیربکسTiggo 8 PHEV0
351HHA-1502191واشر پیچ تخلیه گیربکسTiggo 8 PHEV0
351HHA-1505510کارتل گیربکسTiggo 8 PHEV0
351HHA-1505620فیلتر گیربکسTiggo 8 PHEV0
351HHA-2103030اویل پمپ گیربکسTiggo 8 PHEV0
351HHA-4004011AA10روغن گیربکسTiggo 8 PHEV0
372-1002030گردگیر فلزی بالائی گیربکسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT180000
372-1002036پین راهنمای بین موتور و گیربکسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
416AHA-1500010EAگیربکس کاملMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT1.15E+09
416AHA-1500010HAگیربکس کاملMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT1.15E+09
416AHA-1500021گردگیر بالائی گیربکسMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT270000
416AHA-1500022گردگیر پائینی گیربکسX22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT, MVM X22 AT1210000
416AHA-1501010تورک کانورتور گیربکسMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT1.27E+08
416AHA-1502111بست فلزی لوله گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT90000
416AHA-1502113واشر سوئیچ موقعیت دنده گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT70000
416AHA-1502114مهره سوئیچ موقعیت دنده گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT100000
416AHA-1502115بازوئی کابل تعویض دنده گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT170000
416AHA-1502116واشر کارتل گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT5810000
416AHA-1502118کارتل روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT6540000
416AHA-1502119آهن ربای گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT90000
416AHA-1502122فنر برگی صفحه تنظیم دنده روی گیربکسMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT380000
416AHA-1502124خار قفلی سنسور دمای گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT60000
416AHA-1502132بازوئی دنده پارک گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT3680000
416AHA-1502132NEبازویی دنده پارک گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT4050000
416AHA-1502133پین بازویی دنده پارک گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT200000
416AHA-1502133NEپین بازویی دنده پارک گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT3520000
416AHA-1502134فنر دنده پارک گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT70000
416AHA-1502134NEفنر پین  پارک گیربکس  (قطعه اصلاح شده قبلی برای گیربکس های جدید)ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT3520000
416AHA-1502135شفت سوئیچ موقعیت دنده گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT2150000
416AHA-1502139کاسه نمد شفت سوئیچ موقعیت دنده گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT270000
416AHA-1502144بلبرینگ شفت ورودی گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT690000
416AHA-1502151بلبرینگ کلاچ دنده عقب گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT670000
416AHA-1502165BAرینگی ترمز  B2گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT1330000
416AHA-1502165BCرینگی ترمز  B1گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT2540000
416AHA-1502175دنده سیاره ای جلو گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT7610000
416AHA-1503110غلاف گیج روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT1180000
416AHA-1503110DAغلاف گیج روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT1640000
416AHA-1503110EAغلاف گیج روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT3480000
416AHA-1503110JAگیج اندازه گیری روغن گیربکسMVM 315+ AT3100000
416AHA-1503112اورینگ گیج روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT0
416AHA-1503120گیج روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT1010000
416AHA-1503120DAگیج روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT480000
416AHA-1503122اورینگ لوله گیج روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT0
416AHA-1503130لوله روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT660000
416AHA-1503130CAلوله روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT560000
416AHA-1503130DAلوله روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT1870000
416AHA-1503140لوله روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT560000
416AHA-1503140CAلوله روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT560000
416AHA-1503140DAلوله روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT560000
416AHA-1503180شیلنگ تهویه گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT1870000
416AHA-1503220سوئیچ موقعیت دنده گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT8940000
416AHA-1503230فیلتر روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT6410000
416AHA-1503240دسته سیم شیربرقی گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT13210000
416AHA-1503250موشکی ساچمه دار گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT100000
416AHA-1503310اهرم رابط دنده پارک گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT5540000
416AHA-1504111پوسته تورک کانورتور گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT24880000
416AHA-1504111Xپوسته تورک کانورتور گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT62720000
416AHA-1504114لوله روغن دیفرانسیل گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT330000
416AHA-1506000شفت ورودی گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT78330000
416AHA-1507000شفت داخلی کلاچ گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT7180000
416AHA-1508000درپوش عقبی گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT42640000
416AHA-1508111درب پشت گیربکسMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT0
416AHA-1509000شفت میانی گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT90740000
416AHA-1511000شفت داخلی کلاچ C2 گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT13420000
416AHA-1512000شفت مجموعه سیاره ای عقب گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT15370000
416AHA-1513000کلاچ F1 گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT52050000
416AHA-1514000مجموعه ترمز B2 گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT7350000
416AHA-1515000دنده سیاره ای عقب گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT46210000
416AHA-1515127رینگی سیاره ای جلو گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT2260000
416AHA-1519111BAپوسته اصلی گیربکسMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT65550000
416AHA-1704000اویل پمپ گیربکسMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT50240000
416AHA-1704111کاسه نمد اویل پمپ گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT940000
416AHA-1704112اورینگ اویل پمپ گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT740000
416AHA-1704115اورینگ کائوچوئی اویل پمپ گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT1270000
416AHA-1709000مجموعه شیربرقی گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT1.79E+08
416AHA-2303112دنده کرانویل گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT5310000
416AHA-4004011AA10روغن گیربکسMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT2070000
42700-39050سوئیچ موقعیت دنده روی گیربکسMVM X33 5AT33370000
44601XXXXXصفحه ترمز  کلاچ گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
481H-BJ1002001AAمجموعه موتور کامل و گیربکسMVM5301.04E+09
501212904پیچ تخلیه روغن گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
513EHC-1703621سنسور سرعت شفت ورودی گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT4210000
515MHA-1701101CAپوسته گیربکسMVM315 H, MVM315 SD37720000
515MHA-1701101FAپوسته گیربکسMVM315 H, NEW MVM315 H Sport, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E36620000
515MHA-1701105کانال روغن گیربکسMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport740000
515MHA-1702010مجموعه ماهک های گیربکسMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport32560000
515MHA-1702601لوله تهویه گیربکسNEW MVM315 SD, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM315 SD, MVM530, NEW MVM315 H210000
515MHA-1702602درپوش لوله تهویه گیربکسNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM315 SD, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L100000
515MHF-1700010DAگیربکس کاملMVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT2.87E+08
519MHA-1701101پوسته گیربکسMVM53034090000
519MHA-1701300درپوش عقب گیربکسMVM530, MVM X3310680000
519MHA-1701608دنده 3 گیربکسMVM530, MVM X339820000
519MHE-1700010ABگیربکس کاملMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5303.55E+08
519MHE-170010ABگیربکس کاملMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5300
519MHJ-1700010گیربکس کاملMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53084080000
525MHB-1701101GAپوسته گیربکس دستیARRIZO5 MT COMFORT13610000
525MHB-1701105کانال روغن گیربکسARRIZO5 MT COMFORT610000
525MHB-1701301درپوش روغن گیربکسARRIZO5 MT COMFORT140000
525MHB-1702540BAاهرم تنظیم گیربکسARRIZO5 MT COMFORT540000
5MF17A-2303303مجموعه دنده سیاره ای گیربکس CVTX22 PRO MT, X33 Cross MT1810000
5MF17J-1701015پوسته گیربکسX22 PRO MT43170000
5MF17J-1701015ABپوسته گیربکسX33 Cross MT43170000
5MF17N-1701041شفت ورودی گیربکسX33 Cross MT0
5T14-1701026Dپیچ تخلیه گیربکسX22 MT sport lux470000
5T16-1701028پین راهنمای پوسته گیربکسMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 MT340000
5T16-1701029واشر آلومینیومی – گیربکسMVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 MT340000
5T16-1701033Bپین راهنمای پوسته گیربکسMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 MT2070000
5T16-1701108Hبوش پلاستیکی- گیربکسX22 MT sport lux940000
5T16-1701336آهن ربای کارتل گیربکسX22 MT sport lux340000
5T16-1702400H1مجموعه میل ماهک و ماهک گیربکسX22 MT sport lux18690000
5T16-2303324H1کاسه نمد دیفرانسیل گیربکسX22 MT sport lux1210000
602001747AAواشر کروی دیفرانسیل گیربکس CVTX22 Pro IE Turbo, X22 1.0 Turbo, X22 PRO MT160000
625DHA-1500010گیربکس کاملMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1.31E+09
625DHA-1500010EAگیربکس کاملMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1.31E+09
625DHA-1500011گردگیر گیربکسMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury2070000
625DHA-4004011AA10روغن گیربکس DCTMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury7350000
738DHA-4004011AA10روغن گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)5540000
7A160-1701026آهن ربای کارتل گیربکسX22 PRO MT, X33 Cross MT470000
7A160-1701096واشر تنظیم گیربکسX22 PRO MT, X33 Cross MT140000
7A160-1701146واشر پلاستیکی کانال روغن گیربکسX22 PRO MT, X33 Cross MT140000
9009003579رولبرینگ بزرگ سوزنی  کیت کلاچ گیربکس 7DCTFX Premium2480000
9009011085روغن گیربکسTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium9230000
9009027315پیچ تخلیه روغن گیربکسFX Premium, FX Premium, FX Premium, MVMX55 Excellent1470000
A11-1700111گردگیر بالائی بین موتور و گیربکسMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT80000
A11-1700113BAگردگیر پائینی بین موتور و گیربکسMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT280000
A11-5100205درپوش پلاستیکی گیربکسNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM315 SD, X33 S 1.5T sport, MVM530, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L20000
A13-1502113پایه لوله خنک کن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT160000
A13-1503030مجموعه لوله های فلزی خنک کننده گیربکسMVM 315+ AT8550000
A13-1503130لوله ورودی روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT1540000
A13-1503140لوله خروجی روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT1270000
A13-3621010BAواحد کنترل گیربکس ( TCU )MVM 315+ AT1.39E+08
A21-1501301گردگیر فلزی گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY80000
A21-1501302گردگیر فلزی گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY1340000
A21-1503050BAلوله برگشت خنک کن روغن گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY3610000
A21-1700011گردگیر فلزی گیربکسMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO1740000
A21-1700011BAگردگیر فلزی گیربکسMVM5302670000
A21-1700011CAگردگیر فلزی گیربکسMVM5301540000
A21-2801010رام زیر گیربکسMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY35570000
A21-3621010JAواحد کنترل گیربکس ( TCU )MVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY1.5E+08
AQ140C1035پیچ رام زیر گیربکسMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO40000
AQ60216بست لوله های روغن گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT, MVM X33 5AT270000
AQ60216ABبست شیلنگ گیربکس CVTNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 5 TE, MVM315 SD, ARRIZO 6 Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Excellent, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, TIGGO7 DCT Luxury120000
B11-0AX4004011SP10روغن گیربکسMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY470000
B11-0AX4004011SP40روغن گیربکسARRIZO5 EXCELLENT, MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33 5AT, MVMX33S AT Sport4200000
B11-4004011SP40روغن گیربکس FLOW MAX CVTMVM TIGGO5-CVT Excellent2110000
B12-1504141رابط تعویض دنده روی گیربکسMVM X33 5AT410000
B12-3621010واحد کنترل گیربکس ( TCU )MVM X33 5AT2.59E+08
B14-1503050لوله برگشت خنک کن روغن گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY0
CH-30043ابزار خارج کننده کنس بلبرینگ شفت خروجی گیربکس 16740000
GBT297-HR33006Jبلبرینگ شفت خروجی گیربکسX22 MT sport lux11750000
IR-10000112روغن گیربکسTIGGO, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, ARRIZO5  Comfort, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, X22 MT sport lux, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT, MVM315 SD, MVM110- 4 cyl, NEW MVM X33  MT, MVM110-AMT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM530, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM X33, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E1280000
IR-10000124روغن گیربکس 4AT نفت پارسMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT2090000
IR-10000130روغن گیربکسNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT, MVM315 SD, MVM110- 4 cyl, NEW MVM X33  MT, MVM110-AMT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM530, MVM 110S MT Comfort, MVM X22 MT, MVM X33, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 H Sport L440000
J18-1503050لوله برگشت خنک کن روغن گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT1740000
J42-1503030لوله های فلزی روغن گیربکس CVTARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY3940000
J43-4319066پایه گیربکسMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT270000
J52-4319061پایه گیربکسMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT60000
J52-4319062پایه گیربکسMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT60000
J60-1503011شیلنگ شماره 1 روغن گیربکس CVTARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY1010000
J60-1503011BAشیلنگ روغن گیربکس به خنک کن شماره یکARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT1080000
J60-1503013شیلنگ شماره 2 روغن گیربکس CVTARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 cvt LUXURY1010000
J60-1503013BAشیلنگ روغن گیربکس به خنک کن شماره دوARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT1080000
J60-1503030لوله روغن گیربکس CVTARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT5480000
J60-3621010CAواحد کنترل گیربکس ( TCU )ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY54720000
J60-3621010GAواحد کنترل گیربکس ( TCU )ARRIZO 5 TE99950000
J69-1503030مجموعه لوله های خنک کننده روغن گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT7410000
J69-7900315AAKHپایه کابل تعویض دنده گیربکس CVTX22 PRO MT470000
J69-7900315AALFپایه کابل تعویض دنده گیربکس CVTX22 PRO MT470000
M11-1501301گردگیر فلزی گیربکس CVTArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport100000
M11-1501302گردگیر فلزی گیربکس CVTARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY1340000
M11-1700011گردگیر فلزی بالائی گیربکس دستیX33 Cross MT, ARRIZO5 MT COMFORT, X22 PRO MT1270000
M11-1700012گردگیر فلزی پائینی گیربکس دستیX33 Cross MT, ARRIZO5 MT COMFORT, X22 PRO MT1270000
QR512-1700010ABگیربکس کاملMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2.46E+08
QR512-1700010BAگیربکس کاملMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3.63E+08
QR512-1701103پیچ دوسررزوه پوسته گیربکسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury40000
QR512-1701111BAپوسته گیربکسMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury41970000
QR512-1701112پوسته گیربکسMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT38500000
QR512-1701113پوسته گیربکسMVM110- 3 cyl20520000
QR512-1701120درپوش عقب گیربکسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury790000
QR512-1701124پیچ درپوش عقب گیربکسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1701158درپوش سنسور روی گیربکسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT70000
QR512-1701160پیچ تخلیه روغن گیربکسMVM110- 3 cyl, MVM550 MT LUXURY, MVM110- 4 cyl, MVM550 MT, MVM110-AMT, MVM530, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury70000
QR512-1701161درپوش دريچه روغن گیربکسMVM110- 3 cyl170000
QR512-1701162پیچ بازدید روغن گیربکسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury40000
QR512-1701163واشر پیچ بازدید روغن گیربکسMVM110- 3 cyl, MVM550 MT LUXURY, MVM110- 4 cyl, MVM550 MT, MVM110-AMT, MVM530180000
QR512-1701188پین راهنمای پوسته کلاچ و گیربکسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1701190کانال روغن گیربکسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury80000
QR512-1701194روغن برگردان گیربکسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury100000
QR512-1701790کانال روغن گیربکسMVM110- 3 cyl100000
QR512-1702656قلاب نگهدارنده گیربکسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury80000
QR512E-1700001ABگیربکس کاملMVM110-AMT2.49E+08
QR512E-1701111پوسته گیربکسMVM110-AMT27430000
QR512E-1701112پوسته گیربکسMVM110-AMT9220000
QR519MHA-1701101پوسته گیربکسMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53044480000
QR519MHA-1701105کانال روغن گیربکسMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530830000
QR519MHA-1701300درپوش عقب گیربکسMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53011340000
QR523-1701101پوسته گیربکسNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO28700000
QR523-1701102پیچ تخلیه گیربکسTIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, MVM315 H, MVM315 SD, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport90000
QR523-1701103واشر پیچ تخلیه گیربکسNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, ARRIZO 6 Excellent, NEW MVM X33  MT, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 MT COMFORT, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM530, X22 1.0 Turbo, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E, X55 Pro Excellent Sport30000
QR523-1701106درپوش کناری گیربکسNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO310000
QR523-1701109درپوش محافظ روغن گیربکسNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO40000
QR523-1701111BAپیچ دوسر رزوه گیربکسNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO70000
QR523-1701220آهنربای گیربکسNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO, NEW MVM315 SD100000
QR523-1701301درپوش عقب گیربکسNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO2090000
QR523-1702410درپوش هواکش گیربکسNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO80000
QR523-4004001پوسته گیربکسX22 MT sport lux0
QR523MHC-1700010گیربکس کاملNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO4.52E+08
S11-1700103گردگیر فلزی پائینی گیربکسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT90000
S11-1700105رام زیر گیربکسMVM110- 3 cyl630000
S11-1700105ABرام زیر گیربکسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1940000
S11-3621010LAواحد کنترل گیربکس ( TCU )MVM110-AMT72530000
S148-61811پیچ تخلیه گیربکسX33 Cross MT, X22 PRO MT340000
S160GⅡ-1702162پیچ میل ماهک 1&2  گیربکس 0
S160GII-1702162پیچ میل ماهک 1&2 گیربکسX33 Cross MT, X22 PRO MT, X22 PRO MT740000
S170F01-1702164پیچ میل ماهک 3&4گیربکسX33 Cross MT, X22 PRO MT740000
S18-1700011گردگیر فلزی بالائی گیربکسMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury150000
S18-1700012گردگیر فلزی پائینی گیربکسMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury940000
T0018197خار رینگی گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1270000
T0019486سنسور سرعت گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)6810000
T0022169سنسور دما و سرعت گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)6340000
T0022170سنسور B گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)7610000
T0022171سنسور A گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)28430000
T0022194درپوش شفت ورودی گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1080000
T0022195درپوش آببندی گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)12150000
T0022196رابط شماره 1 لوله گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)340000
T0022199رابط  شماره 2 لوله گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)340000
T0022202واط شماره 3 لوله گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)340000
T0022205رابط شماره 4 لوله گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)470000
T0022395درپوش ولوبادی گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)12740000
T0022764دسته سیم گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)35360000
T0023107خار فنری گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)340000
T0023168فیلتر روغن گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)6680000
T0033779ماژول خنک کن روغن گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)35160000
T0041770درپوش فیلتر روغن گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)3140000
T0041772اورینگ درپوش فیلتر روغن گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)740000
T0049149یونیت هیدورلیک گیربکسTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)5.16E+08
T0050709دسته سیم گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)11340000
T0057991لوله تهویه گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1810000
T11-1503011شیلنگ شماره خنک کن1 روغن گیربکس X33 S 1.5T sport1210000
T11-1503013شیلنگ شماره خنک کن2 روغن گیربکس X33 S 1.5T sport1080000
T11-1503030لوله خنک کن روغن ورودی گیربکس CVTMVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT4680000
T11-1503030BAمجموعه لوله خنک کن گیربکسX33 S 1.5T sport4950000
T11-1503050لوله برگشت خنک کن روغن گیربکس CVTMVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT4610000
T11-1KD400401175W2روغن گیربکسMVM550 MT LUXURY, X22 MT sport lux, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT, MVM110- 4 cyl, NEW MVM X33  MT, MVM X22 MT8680000
T11-2801010رام زیر گیربکسNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, TIGGO12280000
T11-2801010BAرام زیر گیربکسMVM X330
T11-3621010DAواحد کنترل گیربکس ( TCU )NEW MVM X33  CVT99950000
T11-3621010LAواحد کنترل گیربکس ( TCU )MVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT99950000
T11-3724060WDدسته سیم گیربکس CVTNEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT23500000
T11-3724060WHدسته سیم گیربکس CVTMVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT23500000
T11-XLB3AH2203040Cکیت گردگیر پلوس سمت گیربکسTIGGO, NEW MVM X33  MT, MVM X335070000
T15-1504010دسته تعويض دنده ( گیربکس DCT)MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury50710000
T21-1301120رادیاتور خنک کن روغن گیربکسMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury14280000
T21-1503030لوله خنک کن روغن گیربکس CVTMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury2010000
T21-1503030BAلوله خنک کن روغن گیربکس CVT 2010000
T21-1503050لوله برگشت خنک کن روغن گیربکس CVTMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury2350000
T21-1503050BAلوله برگشت خنک کن روغن گیربکس CVT 3410000
T21-1504583EAپنل نشانگر وضعیت دنده گیربکسTiggo 5 T5540000
T21-3621010واحد کنترل گیربکس ( TCU )MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent99950000
T21-3621010LAواحد کنترل گیربکس ( TCU )NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury99950000
T21-3621010NAواحد کنترل گیربکس ( TCU ) 99950000
T21BE103135Aکیت تعمیراتی اورینگ گیربکس CVT19MVM550 CVT LUXURY, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, NEW MVM X33  CVT0
T9001045پیچ تخلیه روغن گیربکس– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)470000
019CHA-1502124پيچ دوسر رزوه گيربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s SPORT , ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM550 CVT LUXURY, Arrizo5FL Turbo IE150000
019CHA-1502500CLشفت خروجی گيربکس CVTMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury0
019CHA-1502503AAواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503ABواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503ACواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503ADواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503AEواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503AFواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503AGواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503AHواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503AJواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503AKواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503ALواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503AMواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503ANواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503APواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503AQواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503ARواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503ASواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502503ATواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502528AAواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502528AFواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY90000
019CHA-1502529ABواشر شفت خروجی گيربکس CVT 0
019CHA-1502530ACواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY0
019CHA-1502531ADواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY0
019CHA-1502532AEواشر شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY0
019CHA-1502783صفحه نگهدارنده شيربرقي های گيربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY410000
019CHB-1502500شفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY38370000
019CHB-1502500CLشفت خروجی گيربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury9570000
025CHA-1502108واشر شفت خروجی گيربکس CVTFX Excellent0
060199-12167گيج روغن گيربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY1620000
512MHJ-1700010گيربکس کاملMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury3.05E+08
515MHA-1700010BAگيربکس کاملNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD42210000
515MHA-1700010CAگيربکس کاملMVM315 H, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD42210000
515MHA-1700010EAگيربکس کاملNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD2.94E+08
515MHA-1701100پوسته گيربکسMVM315 SD0
515MHA-1701101پوسته گيربکسMVM315 H, MVM315 SD2620000
515MHA-1701101KAپوسته گيربکسNew MVM315H Sport E, MVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport39170000
515MHF-1700010CAگيربکس کاملNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport33310000
519MHE-1700010گيربکس کاملMVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM5307.33E+08
525MHJ-1700010FAگيربکس کاملARRIZO5 MT COMFORT4.28E+08
525MHJ-1700010LAگيربکس کاملARRIZO5 MT COMFORT3.81E+08
5T16H-1701021Cپوسته گيربکسX22 MT sport lux55180000
5T16H-1701106Cشفت خروجی گيربکسX22 MT sport lux24490000
901000335AAگيربکس کاملTiggo 8 PHEV0
A15-1602043پايه 2 گيربکسNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport80000
A21-3724060FVدسته سيم گيربکس اتوماتيکMVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY17880000
A21-XLBAF2203040Cته پلوس سمت گيربکسMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5300
J18-1503030لوله خنک کاري روغن گيربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, NEW MVM X33  CVT2180000
J18-2801010رام زير گيربکسMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT18690000
Q72318واشر پيچ تخليه روغن گيربکسNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, ARRIZO 5 TE, MVM110- 3 cyl, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM315 SD, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 H Sport L270000
QR512-1700010AEگيربکس کاملMVM110- 3 cyl2.64E+08
QR512-1701110پوسته گيربکسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl0
QR512-1701111پوسته گيربکس سه سيلندرMVM110- 3 cyl41970000
QR512-3AD1701111پوسته گيربکس سه سيلندرMVM110- 3 cyl20130000
QR519MHA-1701309واشر صداگير گيربکسMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530130000
QR523-1700010BAگيربکس کاملNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO80520000
T11-2801010BSرام زير گيربکسMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33, MVM X33 5AT12280000
T21-2801010رام زير گيربکسMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent19960000
کد فنینام فارسی قطعهمدل خودروقیمت تومان
015301244AAواشر فشنگی چراغ  دنده عقبMVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, MVM530, ARRIZO5 MT COMFORT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport30000
015301960AAفشنگی چراغ دنده عقبMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, ARRIZO5 MT COMFORT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport1810000
015311236ACفنر کشوئی دنده 1 و 2MVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport170000
015311324AAواشر پيچ هاي دنده متحرك و محرك 5MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53070000
019CHA-1502530مجموعه دنده سیاره ای گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Luxury1.41E+08
019CHA-1502530CLمجموعه دنده سیاره ای گیربکس CVTMVM550 CVT LUXURY, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury32990000
019CHA-1502543واشر دندانه دار دنده سیاره ای گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY980000
019CHA-1504102بازوئی تعویض دنده  CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY1140000
019CHA-1504104شفت دنده پارک گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT80000
019CHA-1504105پین شفت دنده پارک گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT80000
019CHA-1504107اهرم دنده پارک گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT1820000
019CHA-1504108پین اهرم دنده پارک گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT110000
019CHA-1504110پایه کابل تعویض دنده CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY2810000
019CHA-1504120شفت تعویض دنده گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT1980000
019CHA-1504140اهرم رابط تعویض دنده داخل گیربکس CVTARRIZO5 EXCELLENT, MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X33s, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , NEW MVM X33  CVT8680000
019CHA-1504170پایه اهرم دنده پارکARRIZO5 EXCELLENT2240000
019CHA-1504202سنسور موقعیت دندهARRIZO5 EXCELLENT, ARRIZO5  Comfort, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury0
019CHA-1504220سنسور موقعیت دنده گیربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM550 CVT LUXURY, Arrizo5FL Turbo IE9550000
019CHA-1504220CLسوئیچ موقعیت دندهMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury6980000
020945415AAفشنگی چراغ دنده عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, NEW MVM X33  CVT, MVM550 CVT LUXURY1340000
025CHA-1502603واشر فاصله انداز چرخ دنده پمپ روغن گیربکسX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, FX Excellent2280000
025CHA-1504102بازوئی تعویض دنده گیربکس CVTARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE1320000
025CHA-1504110پایه کابل تعویض دنده گیربکس CVTARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE1740000
025CHA-1504118پایه کابل تعویض دنده گیربکس CVTARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, Arrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport470000
025CHA-1504220سنسور تعویض دندهX33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, TIGGO7 PRO Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent12680000
025CHA-1506532واسط تعویض دنده مجموعه شیربرقی گیربکسX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, FX Excellent620000
025CHA-1506600یونیت و عملگر برقی تعویض دندهX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, FX Excellent1.03E+08
025CHA-1506604پایه عملگر تعویض دندهX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, FX Excellent3490000
025CHA-1506606مکانیزم تعویض دنده با اهرم و پیچX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, Tiggo 5 T, FX Excellent850000
025CHA-1508301چرخ دنده محرک پمپ روغن گیربکسX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent4480000
025CHA-1508400چرخ دنده پمپ روغن گیربکسX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, FX Excellent6280000
0CF18A-1504110EAپایه کابل تعویض دنده CVTX22 AT sport lux c5200000
0CF18B-1504102زبانه اهرم تعویض دندهX33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo910000
0CF18B-1504111پایه نگهدارنده میکانیزم تعویض دندهX33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo3160000
1200015568پیچ سوئیچ موقعیت دندهTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury30000
1200015755بازوئی قفل دنده پارکMVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury730000
1200015770پیچ بازوئی قفل دنده پارکMVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury110000
124000010AAدنده کرانویلArrizo5 EV39770000
124000011AAپیچ دنده کرانویلArrizo5 EV2670000
124000030AAیونیت دنده پارکArrizo5 EV97150000
124000039AAمجموعه دنده پارک شفت ورودیArrizo5 EV7960000
124000041AAاهرم دنده پارکArrizo5 EV7160000
124000043AAموتور دنده پارکArrizo5 EV73160000
1300011309سوئیچ موقعیت دندهMVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury5330000
156000031AAاهرم دسته دنده الکترونیکیX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent50710000
156000095AAکابل تعویض دنده اتوماتیکMVM 315+ AT8940000
156000123AAمجموعه کلید وضعیت دندهArrizo5 EV56940000
156000127AAکابل مکانیزم تعویض دنده اتوماتTiggo 5 T6410000
156000128AAپایه مجموعه دسته تعویض دندهMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent2750000
156000129AAکابل تعویض دنده اتوماتیکARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE5340000
156000130AAکابل تعویض دندهX33 S 1.5T sport6280000
156000133AAپنل دسته تعویض دندهMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent4070000
156000154AAکابل تعویض دندهTIGGO8-T1A-2.0T-CVT257350000
156000156AAسری دسته دندهX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent17820000
156000163AAمیکانیزم تعویض دندهTIGGO8-T1A-2.0T-CVT2515740000
156000165AAپایه نگهدارنده میکانیزم تعویض دندهTIGGO8-T1A-2.0T-CVT254200000
156000173AAگردگيردسته دنده و سری دسته دندهMVM X33 5AT27620000
156000174AAدسته تعويض دنده اتوماتMVM X33 5AT33830000
156000175AAمجموعه دسته تعویض دندهCVTMVM X33 5AT, MVMX33S AT Sport0
156000177AAسر دسته دنده اتوماتARRIZO6 PRO Excellent17820000
156000178AAکابل تعویض دندهMVM X33s SPORT , MVM X33 5AT6280000
156000209AAسر دسته دنده  با گردگیرX22 PRO MT7150000
156000212AAمجموعه دسته دنده و گردگيردسته دنده و برد نمایش وضعیت دندهX22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo13770000
156000231AAکابل تعویض دنده اتوماتیکX22 AT sport lux c6680000
156000249AAاهرم دسته دنده با پایهX33 Cross CVT, X22 AT sport lux c37370000
156000251AAسری دسته دنده با گردگیرX22 AT sport lux c15740000
156000252AAمکانیزم تعویض دنده با اهرم و پیچX22 AT sport lux c0
156000255AAکابل تعویض دندهX22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo6280000
156000256AAپایه مجموعه دسته تعویض دندهX22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT4060000
156000261AAمکانیزم تعویض دنده با اهرم و پیچX22 Pro IE Turbo, X22 1.0 Turbo40040000
156000272AAمجموعه پایه و اهرم تعویض دندهX22 MT sport lux7370000
156000275AAسردندهTiggo8 PRO 1.6TGDI, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)19150000
156000276AAمکانیزم  تعویض دندهTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)39170000
156000289AAمجموعه دسته دنده و گردگيردسته دنده و برد نمایش وضعیت دندهARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY16480000
156000296AAپایه مجموعه دسته تعویض دندهARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY4480000
156000297AAدسته دندهX22 PRO MT8750000
156000318AAمجموعه کابل و اهرم تعویض دندهX22 MT sport lux13880000
156000352AAسری دسته دندهFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent15150000
156000353AAاهرم دسته دنده الکترونیکیFX Premium, FX Excellent28500000
156000364AAدسته دندهTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)20020000
156000365AAمجموعه کابل و اهرم تعویض دندهMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 MT13880000
156000366AAمجموعه کابل و اهرم تعویض دندهX22 MT sport lux14010000
156000369AAکابل تعویض دنده گیربکس اتوماتیک (جایگزین کد J69-1504310 )MVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT6680000
156000370AAکابل تعویض دنده اتوماتیکX22 AT sport lux c6680000
156000372AAسر دسته دندهARRIZO6 PRO Excellent35160000
156000376AAکابل تعویض دنده اتوماتیکX33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo6680000
156000387AAمجموعه دسته دنده و گردگيردسته دنده و برد نمایش وضعیت دندهX33 Cross CVT0
156000391AAپایه مجموعه دسته تعویض دندهX33 Cross CVT, MVM X33s, X33 Cross MT0
156000405AAپنل دسته تعویض دندهX33 Cross CVT0
2517255313موتور تعویض دنده گیربکس 7DCTFX Premium60390000
2517257311موتور تعویض دنده گیربکس 7DCT 0
2517257312عملگر تعویض دنده  گیربکسTiggo8 PRO 1.6TGDI58180000
371-1005051دنده تایم میل لنگX33 Cross CVT, MVM 110S MT Comfort, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, X22 Pro IE Turbo2280000
371-1005063پيچ دنده سر ميل لنگX33 Cross CVT, MVM 110S MT Comfort, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, X22 Pro IE Turbo220000
371-1007022چرخ دنده میل سوپاپ هواMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury2870000
371-1007032چرخ دنده میل سوپاپ دودX33 Cross CVT, MVM 110S MT Comfort, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, X22 Pro IE Turbo2150000
371-1007033پیچ چرخ دنده میل سوپاپX33 Cross CVT, MVM 110S MT Comfort, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, X22 Pro IE Turbo140000
372-1005017واشر دنده تایم میل لنگMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT270000
372-1005018دنده تایم میل لنگMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT740000
372-1006030دنده اصلی میل سوپاپ هواMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT6410000
372-1006031خار پشت دنده اصلی میل سوپاپ هواMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT450000
372-1006032واشر فنری دنده اصلی میل سوپاپ هواMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT110000
372-1006033دنده اصلي  ميل سوپاپ بنزينMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
372-1006040دنده دوم میل سوپاپ هواMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT4010000
372-1006041دنده دوم میل سوپاپ هواMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT470000
372-1006042پین راهنمای دنده میل سوپاپ هواMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
372-1006062دنده میل سوپاپ دودMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT6610000
372-1006063فلانج نگهدارنده دنده میل سوپاپ دودMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT140000
372-1006066دنده سر میل سوپاپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2210000
372-1006067پین راهنمای فلانج دنده میل سوپاپ دودMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
372-1006071پیچ دنده تایم سر میل سوپاپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT100000
372F-1006051دنده میل سوپاپ دودMVM110- 4 cyl8180000
401001261AAقاب دور دسته تعویض دندهX22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo6540000
401001471AAقاب دور دسته تعویض دندهX22 PRO MT0
404000010AAASRکلید شیفتر تعویض دنده -راست  (مثبت )Tiggo8 PRO 1.6TGDI, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)6680000
404000011AAASRکلید شیفتر تعویض دنده -چپ  ( منفی )Tiggo8 PRO 1.6TGDI, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)6680000
416AHA-1502112پایه کابل تعویض دنده ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT1470000
416AHA-1502113واشر سوئیچ موقعیت دنده گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT70000
416AHA-1502114مهره سوئیچ موقعیت دنده گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT100000
416AHA-1502115بازوئی کابل تعویض دنده گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT170000
416AHA-1502122فنر برگی صفحه تنظیم دنده روی گیربکسMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT380000
416AHA-1502132بازوئی دنده پارک گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT3680000
416AHA-1502132NEبازویی دنده پارک گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT4050000
416AHA-1502133پین بازویی دنده پارک گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT200000
416AHA-1502133NEپین بازویی دنده پارک گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT3520000
416AHA-1502134فنر دنده پارک گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT70000
416AHA-1502135شفت سوئیچ موقعیت دنده گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT2150000
416AHA-1502139کاسه نمد شفت سوئیچ موقعیت دنده گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT270000
416AHA-1502151بلبرینگ کلاچ دنده عقب گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT670000
416AHA-1502175دنده سیاره ای جلو گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT7610000
416AHA-1503220سوئیچ موقعیت دنده گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT8940000
416AHA-1503310اهرم رابط دنده پارک گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT5540000
416AHA-1515000دنده سیاره ای عقب گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT46210000
416AHA-2303112دنده کرانویل گیربکس ATMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT5310000
42700-39050سوئیچ موقعیت دنده روی گیربکسMVM X33 5AT33370000
477F-1006023دنده سیگنال ميل سوپاپMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L120000
480-1005051BAدنده تایم میل لنگMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT940000
480-1005061واشر دنده تایم میل لنگMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT110000
480-1006042واشر ضربه گیر دنده تایم ميل لنگMVM315 H, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L70000
480-1006043پيچ دنده تایم میل سوپاپMVM315 H, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L50000
480E-1006041BAدنده تایم میل سوپاپMVM315 H, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L2010000
481F-1006041BAدنده تایمینگ سر میل لنگMVM530, MVM X33960000
481F-1006041CAدنده سر میل سوپاپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO, MVM550 CVT LUXURY2480000
481F-1006075پیچ دنده سر میل سوپاپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO, MVM550 CVT LUXURY470000
481H-1005051دنده تایم میل لنگNEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO14550000
481H-1005051BAدنده تایم میل لنگNEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO3340000
481H-1005051CAدنده تایم میل لنگMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO, MVM550 CVT LUXURY4140000
481H-1005051DAدنده تايمينگ سر ميل لنگMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT6880000
481H-1005081پيچ دنده سر ميل لنگMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM530, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO, MVM X33 5AT, MVM550 CVT LUXURY940000
481H-1005082واشر پيچ چرخ دنده سر ميل لنگMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM530, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO, MVM X33 5AT, MVM550 CVT LUXURY50000
481H-1005114دنده سیگنال فلایویلMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO890000
481H-1006019دنده سيگنال ميل سوپاپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, Arrizo5FL Turbo IE, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, NEW MVM X33  MT, X33 S 1.5T sport, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM530, MVM X33, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 PRO MT, TIGGO, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent, MVM550 CVT LUXURY, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT470000
481H-1006040چرخدنده میل سوپاپ هواMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT61740000
481H-1006060چرخدنده میل سوپاپ دودMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, MVM X33s SPORT20670000
512MHD-1702520بازوئی مکانيزم تعويض دندهMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury170000
512MHD-1702610بازوئی تعويض دنده با پايهMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury270000
512MHF-1701410دنده 1 خروجیMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury13620000
512MHF-1701420دنده 2 خروجیMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury13550000
513MHA-1701303بلبرینگ سوزنی دنده 3 و 4NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, MVM X22 MT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L740000
513MHA-1701305AAواشر هلالی دنده 2.96mmNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, MVM X22 MT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L0
513MHA-1701305ABواشر هلالی دندهNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD0
513MHA-1701305BBواشر هلالی دندهNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT270000
513MHA-1701307BAخاردنده 5 ورودیNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L80000
513MHA-1701309بلبرینگ سوزنی دنده 5NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD740000
513MHA-1701310دنده 3 ورودیMVM315 H, MVM315 SD5880000
513MHA-1701310GAدنده 3 ورودیMVM315 H, MVM X22 MT SPORT, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E5810000
513MHA-1701325دنده برنجی دنده 3 و 4 و 5NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, MVM X22 MT2280000
513MHA-1701327دنده برنجی 3 و 5MVM315 H, MVM X22 MT SPORT, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E2280000
513MHA-1701330دنده 4 ورودیNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, New MVM315H Sport E6340000
513MHA-1701330GAدنده 4 ورودیMVM X22 MT SPORT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E6080000
513MHA-1701340BAدنده 5 ورودیMVM315 H, MVM315 SD6680000
513MHA-1701340GAدنده 5 ورودیMVM X22 MT SPORT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT, New MVM315H Sport E6410000
513MHA-1701350مجموعه کشوئی دنده 5MVM315 H, MVM315 SD2020000
513MHA-1701350BAمجموعه کشوئی دنده 5MVM315 H, MVM X22 MT SPORT, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT, New MVM315H Sport E8280000
513MHA-1701403بلبرینگ سوزنی دنده 1 و 2NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, MVM X22 MT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L270000
513MHA-1701404دنده 3 خروجیNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM315 SD, MVM530, NEW MVM315 H3340000
513MHA-1701404GAدنده 3 خروجیMVM X22 MT SPORT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E3010000
513MHA-1701406دنده 4 خروجیMVM315 H, MVM315 SD2940000
513MHA-1701406GAدنده 4 خروجیNew MVM315H Sport E, MVM X22 MT SPORT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport5010000
513MHA-1701407دنده 5 خروجیMVM315 H, MVM315 SD2540000
513MHA-1701407GAدنده 5 خروجیMVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport2410000
513MHA-1701410دنده 1 خروجیNEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD7480000
513MHA-1701421مغزی کشوئی دنده 1 و 2NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L5200000
513MHA-1701422BAکشوئي دنده 1 و 2MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E5750000
513MHA-1701430دنده 2 خروجیNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, MVM X22 MT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L7480000
513MHA-1701440دنده برنجی و رینگی دنده 1 و 2NEW MVM315 SD, MVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E10680000
513MHA-1701450مجموعه دنده برنجی دنده 2NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT7150000
513MHA-1701501FAدنده کرانويلNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport14950000
513MHA-1701503دنده پلوس دیفرانسیلMVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport3140000
513MHA-1701504دنده پینیون دیفرانسیلMVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E1340000
513MHA-1701600هرزگرد دنده عقبNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD4350000
513MHA-1702102میل ماهک دنده 1 و 2NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, New MVM315H Sport E520000
513MHA-1702301ماهک دنده 5MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport2070000
513MHA-1702302میل ماهک دنده 5 و عقبMVM315 H, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT720000
513MHA-1702306فنر ماهک دنده 5 و عقبMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport20000
513MHA-1702307فنر ماهک دنده عقبMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport20000
513MHA-1702307BAفنر ماهک دنده عقبARRIZO5 MT COMFORT20000
513MHA-1702310ميل ماهک دنده 5 و عقب و اهرم انتهائیMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport580000
513MHA-1702415پين شفت هرزگرد دنده عقبMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, ARRIZO5 MT COMFORT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport130000
513MHA-1702420مکانیزم تعویض دندهMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport6970000
515MHA-1701270فشنگی چراغ دنده عقبMVM315 H, MVM X22 MT SPORT, MVM315 SD, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E1470000
515MHA-1701340دنده 5 ورودیNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L8150000
515MHA-1702304پين ماهک دنده عقبMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E310000
515MHA-1702400BAمکانیزم تعویض دندهMVM315 H, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD13350000
515MHA-1702400CAمکانیزم تعویض دندهMVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E29900000
515MHA-1702406BAفنر قفل دنده عقب مکانیزم تعویض دندهNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM315 SD, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L2670000
515MHA-1702410بازوئی کابل تعویض دندهMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport200000
515MHA-1702420پوسته مکانیزم تعویض دندهNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM315 SD, MVM X22 MT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L6680000
515MHA-1702430BAبازوئي تعويض دنده با پايهMVM315 H, MVM315 SD320000
515MHA-1702450CAپایه بازوئی مکانیزم تعویض دندهNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport200000
515MHA-1702512انگشتی مکانیزم تعویض دندهNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM315 SD, MVM X22 MT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L1540000
515MHA-1702521پوسته مکانیزم تعویض دندهNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM315 SD, MVM X22 MT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L2540000
515MHC-1701501دنده کرانویلMVM315 H, MVM315 SD12950000
519MHA-1701130پیچ ساچمه فنر ميل ماهك  دنده 1و2NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT940000
519MHA-1701302رینگ مخروطی کشوئی دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5301150000
519MHA-1701404بلبرینگ سوزنی دنده 3 و 5MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530940000
519MHA-1701405بلبرینگ سوزنی دنده 4MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530740000
519MHA-1701407بوش دنده 5MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5301270000
519MHA-1701420دنده 3 ورودیMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53011480000
519MHA-1701430مجموعه کشوئی دنده 3 و 4MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53012950000
519MHA-1701433دنده برنجی کشوئی 3 و 4 و 5MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5305340000
519MHA-1701436دنده برنجی کشوئی دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5301010000
519MHA-1701436ABدنده برنجی دنده 5 و عقبX22 MT sport lux0
519MHA-1701439واشر دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530200000
519MHA-1701440دنده 4 ورودیMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53012220000
519MHA-1701460مجموعه کشوئی دنده 5MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53015620000
519MHA-1701603دنده برنجی بیرونی کشوئی 1 و 2MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5302670000
519MHA-1701604رینگی دنده برنجی 1 و 2MVM530, MVM X335480000
519MHA-1701605دنده برنجی داخلی کشوئی 1 و 2MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5302480000
519MHA-1701608دنده 3 گیربکسMVM530, MVM X339820000
519MHA-1701610دنده 4 خروجیMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5309280000
519MHA-1701615بلبرینگ سوزنی دنده 1 و 2MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530740000
519MHA-1701640دنده 1 خروجیMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53013550000
519MHA-1701650دنده 2 خروجیMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53012220000
519MHA-1701820هرزگرد دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53016680000
519MHA-1702101ماهک دنده 1 و 2MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5303010000
519MHA-1702301ماهک دنده 5 و عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5302150000
519MHA-1702410بازوئي ماهک دنده عقبMVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM315 SD, ARRIZO5 MT COMFORT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E150000
519MHA-1702415پین هرزگرد دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530470000
519MHA-1702511BAشفت مکانيزم تعويض دندهNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport860000
519MHA-1702514صفحه تقسیم دنده مکانیزم تعویض دندهMVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT810000
519MHA-1702520پوسته مکانیزم تعویض دندهMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5300
519MHA-1702530مکانیزم قفل دنده عقبMVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT160000
519MHA-1702550BAفنر برگشت ماهک دنده 5 و عقبMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport80000
519MHA-1702580BAبازوئی مکانیزم تعویض دندهNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport160000
519MHC-1701450دنده 5 ورودی(39 دنده)MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53019690000
519MHC-1701613دنده 5 خروجی(30دنده)MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5308810000
525MHB-1701403واشر بلبرینگ سوزنی دنده 3 و 4 و 5ARRIZO5 MT COMFORT100000
525MHB-1701404بلبرینگ سوزنی دنده 3 و 4 و 5ARRIZO5 MT COMFORT200000
525MHB-1701406AAخار دنده 1 و 2 و 3 و 4ARRIZO5 MT COMFORT200000
525MHB-1701406ABخار دنده 1 و 2 و 3 و 5ARRIZO5 MT COMFORT200000
525MHB-1701406ACخار دنده 1 و 2 و 3 و 6ARRIZO5 MT COMFORT200000
525MHB-1701406ADخار دنده 1 و 2 و 3 و 7ARRIZO5 MT COMFORT200000
525MHB-1701407بوش دنده 5 ورودیARRIZO5 MT COMFORT400000
525MHB-1701420کشوئی کامل دنده 3 و 4ARRIZO5 MT COMFORT10590000
525MHB-1701420CAکشوئی دنده 3و4ARRIZO5 MT COMFORT8940000
525MHB-1701420DAمجموعه کشویی و تودلی دنده 3 و 4ARRIZO5 LUXURY, ARRIZO5  Comfort, ARRIZO5 MT COMFORT11220000
525MHB-1701430دنده 4 ورودیARRIZO5 MT COMFORT10680000
525MHB-1701441دنده برنجی دنده 3 و 4ARRIZO5 MT COMFORT2940000
525MHB-1701441BAدنده برنجی دنده 3و4NEW MVM X33  MT, ARRIZO5 MT COMFORT3080000
525MHB-1701442دنده برنجی دنده 5 و عقبARRIZO5 MT COMFORT4140000
525MHB-1701450دنده 3 ورودیARRIZO5 MT COMFORT9350000
525MHB-1701460دنده 5 ورودیARRIZO5 MT COMFORT10680000
525MHB-1701480کشوئی دنده 5 و عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO3400000
525MHB-1701480BAکشوئی کامل دنده 5 و عقبARRIZO5 MT COMFORT28430000
525MHB-1701481کشوئی دنده 5 و عقبNEW MVM X33  MT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X33, TIGGO2410000
525MHB-1701481BAمغزی کشوئی دنده 5ARRIZO5 MT COMFORT3550000
525MHB-1701482BAکشوئی دنده 5 و عقبARRIZO5 MT COMFORT1440000
525MHB-1701483BAخار هلالی کشوئی دنده 5 و عقبARRIZO5 MT COMFORT470000
525MHB-1701504واشر بلبرینگ سوزنی دنده 1 و 2ARRIZO5 MT COMFORT230000
525MHB-1701505بلبرینگ سوزنی دنده 1 و 2ARRIZO5 MT COMFORT270000
525MHB-1701507KAدنده 3 خروجیARRIZO5 MT COMFORT7610000
525MHB-1701509KAدنده 4 خروجیARRIZO5 MT COMFORT6410000
525MHB-1701512بوش دنده 5 خروجیARRIZO5 MT COMFORT940000
525MHB-1701530کشوئی کامل دنده 1 و 2ARRIZO5 MT COMFORT21350000
525MHB-1701540دنده برنجی دنده 1 و 2ARRIZO5 MT COMFORT10680000
525MHB-1701561دنده 5 خروجیARRIZO5 MT COMFORT4480000
525MHB-1701600دنده عقبARRIZO5 MT COMFORT4140000
525MHB-1702100ماهک و میل ماهک دنده 1 و 2ARRIZO5 MT COMFORT4780000
525MHB-1702101BAماهک دنده 1 و 2ARRIZO5 LUXURY, ARRIZO5  Comfort, ARRIZO5 MT COMFORT4270000
525MHB-1702102BAمیل ماهک دنده 1 و 2ARRIZO5 MT COMFORT470000
525MHB-1702200ماهک و میل ماهک دنده 3 و 4ARRIZO5 LUXURY, ARRIZO5  Comfort, ARRIZO5 MT COMFORT8940000
525MHB-1702201BAماهک دنده 3 و 4ARRIZO5 MT COMFORT3340000
525MHB-1702202BAمیل ماهک دنده 3 و 4ARRIZO5 MT COMFORT1270000
525MHB-1702301ماهک دنده 5 و عقبARRIZO5 MT COMFORT3210000
525MHB-1702302BAمیل ماهک دنده 5 و عقبARRIZO5 MT COMFORT250000
525MHB-1702303BAپایه ماهک دنده 5 و عقبARRIZO5 MT COMFORT290000
525MHB-1702304بازوئی ماهک دنده عقبARRIZO5 MT COMFORT320000
525MHB-1702305پین بازوئی ماهک دنده عقبARRIZO5 MT COMFORT20000
525MHB-1702402BAبوش بازوئی مکانیزم تعویض دندهARRIZO5 MT COMFORT810000
525MHB-1702403BAخار بازوئی مکانیزم تعویض دندهARRIZO5 MT COMFORT50000
525MHB-1702410BAمکانیزم تعویض دندهARRIZO5 MT COMFORT27720000
525MHB-1702420CAاهرم مکانیزم تعویض دندهARRIZO5 MT COMFORT3680000
525MHB-1702430CAبازوئی مکانیزم تعویض دندهARRIZO5 MT COMFORT2350000
525MHB-1702530BAمکانیزم قفل دنده عقبARRIZO5 MT COMFORT600000
525MHE-1701505بلبرینگ سوزنی دنده 1 و 2ARRIZO5 MT COMFORT270000
525MHE-1701511خار دنده 2ARRIZO5 MT COMFORT20000
525MHE-1701707KBدنده کرانویلARRIZO5 MT COMFORT5030000
525MHJ-1701520دنده 1 خروجیARRIZO5 MT COMFORT10620000
525MHJ-1701550دنده 2 خروجیARRIZO5 MT COMFORT9080000
5MF15-1702160پیچ ساچمه دار ماهک دندهX22 PRO MT, X33 Cross MT1270000
5MF17A02-1701057ABدنده 5 ورودیX22 PRO MT0
5MF17A02-1701070کشوئی دنده 5X22 PRO MT, X33 Cross MT0
5MF17A02-1701076تودلی برنجی دنده 5X22 PRO MT, X33 Cross MT0
5MF17A-2303302دنده پلوس دیفرانسیلX22 PRO MT, X33 Cross MT3410000
5MF17A-2303303مجموعه دنده سیاره ای گیربکس CVTX22 PRO MT, X33 Cross MT1810000
5MF17D-2303308دنده کرانویل دیفرانسیلX22 PRO MT21820000
5MF17E01-1703921ABبلبرینگ سوزنی دنده 4X33 Cross MT0
5MF17E-2303308دنده کرانویل دیفرانسیلX33 Cross MT21820000
5MF17J-1700531میکانیزم تعویض دندهX22 PRO MT16020000
5MF17J-1700531ABمیکانیزم تعویض دندهX33 Cross MT16020000
5MF17J-1701050دنده شماره 3 ورودیX22 PRO MT0
5MF17J-1701053دنده شماره 4 ورودیX22 PRO MT0
5MF17J-1701080دنده عقبX22 PRO MT5140000
5MF17J-1702014براکت سیم مهره دنده عقبX22 PRO MT470000
5MF17J-1702014ABبراکت سیم مهره دنده عقبX33 Cross MT470000
5MF17J-3719100شمع چراغ دنده عقبX22 PRO MT, X33 Cross MT2150000
5MF17K-1701057دنده شماره 5 ورودیX33 Cross MT0
5MF17L-1701047بلبرینگ سوزنی دنده5 شفت ورودیX33 Cross MT0
5MF17N-1701053دنده شماره 4 ورودیX33 Cross MT0
5MF17Q-1701050دنده شماره 3 ورودیX33 Cross MT0
5T15C-1701065AAدنده برنجی دنده 3X22 MT sport lux4140000
5T15C-1701340A1دنده 5 ورودیMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 MT6280000
5T15C-1701343Aخارفنری دنده 5MVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 MT1210000
5T15C-1701344بلبرینگ سوزنی دنده 5MVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 MT740000
5T15C-1701350Aمجموعه کشوئی دنده 5MVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 MT9350000
5T15C-2303311Aپیچ – خار دنده دیفرانسیلMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 MT340000
5T16-1701042Aخار بلبرینگ 2.45 میلی متری-مجموعه کشویی دندهX22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT340000
5T16-1701042Bخار بلبرینگ 2.5 میلی متری-مجموعه کشویی دندهMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 MT340000
5T16-1701043رینگ فاصله انداز دندهMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 MT340000
5T16-1701065Hدنده برنجی دنده 4X22 MT sport lux2150000
5T16-1701076بلبرینگ سوزنی دنده 3 ورودیX22 MT sport lux1010000
5T16-1701081شفت هرزگرد دنده عقبX22 MT sport lux740000
5T16-1701090ماهک دنده عقبX22 MT sport lux1600000
5T16-1701093Aخار فنری میل  ماهک دنده عقبX22 MT sport lux340000
5T16-1701095Bپیچ میل  ماهک  دنده عقبX22 MT sport lux340000
5T16-1701101Bخار رینگی 2.39 – دنده 5X22 MT sport lux340000
5T16-1701101Cخار رینگی 2.46- دنده 5X22 MT sport lux340000
5T16-1701101Dخار رینگی 2.53 – دنده 5X22 MT sport lux340000
5T16-1701101Eخار رینگی 2.60 – دنده 5X22 MT sport lux340000
5T16-1701103بلبرینگ سوزنی دنده 1 خروجیX22 MT sport lux940000
5T16-1701110Hدنده 1 خروجیX22 MT sport lux10680000
5T16-1701127Hبلبرینگ سوزنی دنده 2خروجیX22 MT sport lux740000
5T16-1701140Hدنده 5 خروجیX22 MT sport lux2810000
5T16-1702210Hپین ماهک دنده  1و2X22 MT sport lux470000
5T16-1702230Hپین ماهک دنده  3و4X22 MT sport lux470000
5T16-1702250Hپین ماهک دنده  5 و عقبX22 MT sport lux470000
5T16-1702518Hبلبرینگ  شفت مکانیزم تعویض دندهX22 MT sport lux940000
5T16-1702551Hپیچ -صفحه تقسیم دنده مکانیزم تعویض دندهX22 MT sport lux340000
5T16-1702552Hپیچ – مکانیزم تعویض دندهX22 MT sport lux470000
5T16-2303303دنده پینیون دیفرانسیلX22 MT sport lux1470000
5T16-2303304Aواشر 1.2  دنده پينيونX22 MT sport lux340000
5T16-2303304Bواشر 1.3  دنده پينيونX22 MT sport lux340000
5T16-2303304Cواشر 1.1  دنده پينيونX22 MT sport lux340000
5T16-2303304Dواشر 1.4  دنده پينيونX22 MT sport lux340000
5T16-2303304Eواشر 1.5  دنده پينيونX22 MT sport lux340000
5T16-2303304Fواشر 1.1  دنده پينيونX22 MT sport lux340000
5T16-2303305واشر- دنده هرزگرد دیفرانسیلX22 MT sport lux340000
5T16H-1701021C1دنده 2 خروجیX22 MT sport lux9880000
5T16H-1701027Aفشنگی چراغ دنده عقبX22 MT sport lux4950000
5T16H-1701028Aپایه نگهدارنده  فشنگی چراغ دنده عقبX22 MT sport lux340000
5T16H-1701050Aدنده 3 ورودیX22 MT sport lux6280000
5T16H-1701053Aدنده 4 ورودیX22 MT sport lux7080000
5T16H-1701080Bدنده عقبX22 MT sport lux8150000
5T16H-1701136Aدنده 3 خروجیX22 MT sport lux7950000
5T16H-1701138Aدنده 4 خروجیX22 MT sport lux6410000
5T16H-1702100Aمکانیزم تعویض دندهX22 MT sport lux18690000
5T16H-2303302Aدنده پلوس دیفرانسیلX22 MT sport lux2540000
5T16H-2303308Aدنده کرانویلX22 MT sport lux27620000
5T18-1701044Aخار 5.75 میلی متر دندهX22 MT sport lux1010000
5T18-1701044Bخار 5.8  میلی متر دندهX22 MT sport lux470000
5T18-1701044Cخار 5.9 میلی متر دندهX22 MT sport lux340000
5T18-1701046خار دندهX22 MT sport lux470000
5T18-1701160دنده برنجی و رینگی دنده 1 و 2X22 MT sport lux5200000
605000727AAچراغ دنده عقب چپX33 Cross MT, X33 Cross CVT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY8940000
605000728AAچراغ دنده عقب راستX33 Cross MT, X33 Cross CVT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY8940000
704000147AAدوربین دنده عقبTIGGO7 PRO Excellent53280000
704000156AAACLسنسور چشمي دنده عقب  مشکيX33 Cross CVT, Tiggo 8 PHEV, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 PRO MT, X33 Cross MT4820000
704000156AAAGWسنسور چشمي دنده عقب خاکستری رنگX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, X22 PRO MT, X33 Cross MT4820000
704000156AAAGXسنسور چشمي دنده عقب  مشکيX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, MVM X55 PRO Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 PRO MT, X33 Cross MT4820000
704000156AAAJEسنسور چشمي دنده عقب مشکيTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, FX Excellent4820000
704000156AAALFسنسور چشمي دنده عقب  مشکيX33 Cross CVT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 PRO MT, X33 Cross MT4820000
704000156AAAPAسنسور چشمي دنده عقب  مشکيX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 PRO MT, X33 Cross MT4820000
704000156AAAQDسنسور چشمي دنده عقب  مشکيX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 PRO MT, X33 Cross MT4820000
704000156AAASJسنسور چشمي دنده عقب  مشکيX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, MVM X55 PRO Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 PRO MT, X33 Cross MT4820000
704000156AAAVWسنسور چشمي دنده عقب  مشکيX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 PRO MT, X33 Cross MT4820000
704000156AAAWBسنسور چشمي دنده عقب  مشکيX33 Cross CVT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 PRO MT, X33 Cross MT4820000
704000156AAAWEسنسور چشمي دنده عقب  مشکيX33 Cross CVT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 PRO MT, X33 Cross MT4820000
704000185AAABKقاب سنسور دنده عقب سفیدArrizo5FL Turbo IE470000
704000185AAACEپایه نصب سنسور دنده عقبArrizo5FL Turbo IE470000
704000185AAACGپایه نصب سنسور دنده عقبArrizo5FL Turbo IE400000
704000185AAAGTپایه نصب سنسور دنده عقبArrizo5FL Turbo IE400000
704000185AAAKHپایه نصب سنسور دنده عقبArrizo5FL Turbo IE400000
704000185AAAKTقاب سنسور دنده عقب نقره اییArrizo5FL Turbo IE470000
704000185AAANLقاب سنسور دنده عقب قرمزArrizo5FL Turbo IE400000
704000185AAANQقاب سنسور دنده عقب نارنجیArrizo5FL Turbo IE400000
704000185AAAVLقاب سنسور دنده عقب آبیArrizo5FL Turbo IE400000
704000424AAدوربین دنده عقبARRIZO6 PRO Excellent34700000
704000715AAدوربین دنده عقبTIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT2537830000
7A160-1701043رینگ فاصله انداز دندهX22 PRO MT, X33 Cross MT140000
7A160-1701066ACدنده برنجی دنده 3X22 PRO MT, X33 Cross MT0
7A160-1701067دنده برنجی دنده شماره 4X22 PRO MT, X33 Cross MT0
7A160-2303306واشر- دنده هرزگرد دیفرانسیلX22 PRO MT0
7A160-2303307Aواشر 1.2  دنده پينيونX22 PRO MT, X33 Cross MT340000
7A160-2303307Bواشر 1.3  دنده پينيونX22 PRO MT, X33 Cross MT340000
7A160-2303307Dواشر 1.4  دنده پينيونX22 PRO MT, X33 Cross MT340000
7A160-2303307Eواشر 1.5  دنده پينيونX22 PRO MT, X33 Cross MT340000
7A160-2303311پیچ – خار دنده دیفرانسیلX22 PRO MT, X33 Cross MT340000
808000273AAقاب زیر دسته دنده با دکمهTIGGO8-T1A-2.0T-CVT2524000000
808000537AAقاب دور سر دسته دنده و وایرلسTIGGO7 PRO Excellent31170000
A11-1005113دنده  فلايويلMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT SPORT3380000
A11-1504540CAقلاب دوقلوی کابل تعویض دندهMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport40000
A11-1703215BMگیره نگهدارنده کابل تعویض دندهNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L270000
A11-1703217BMگیره کابل تعویض دندهMVM315 H, MVM315 SD200000
A11-1703315اشپيل کابل تعویض دندهMVM315 H, X33 Cross CVT, MVM315 SD, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, X22 PRO MT, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT30000
A11-1GD3708130دنده سر استارتMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, MVM110- 3 cyl, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport3290000
A13-11010002دوربین دنده عقبNEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, New MVM315H Sport E2570000
A13-1703001مکانيزم تعويض دندهMVM315 H, MVM315 SD0
A13-1703010مکانیزم دسته تعويض دندهMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E9610000
A13-1703090ABکابل تعويض دندهNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E13350000
A13-1703090BBکابل تعويض دندهMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E10410000
A13-1703090FAکابل تعويض دندهNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E1460000
A13-1703100مکانیزم دسته دنده با کابل تعویض دندهMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E16290000
A13-1703510مجموعه دسته دنده با گردگیر(کرم)MVM315 H, MVM315 SD2480000
A13-1703510DAمجموعه دسته دنده با گردگیر(مشکی)MVM315 H, MVM315 SD3410000
A13-1703510FAمجموعه دسته دنده با گردگیر(مشکی)NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E3410000
A13-1703511درپوش نقره ای روي دسته تعويض دندهMVM315 H, MVM315 SD110000
A13-1703511Xدرپوش نقره ای روي دسته تعويض دندهMVM315 H, MVM315 SD110000
A13-1703512پيچ صفحه روي دسته تعويض دندهMVM315 H, MVM315 SD20000
A13-3773013لامپ دنده عقبMVM315 SD1250000
A13-4433040FLچراغ عقب راست  – چراغ دنده عقب سفيدNEW MVM315 SD10880000
A13-5305930قاب دور دسته تعويض دندهMVM315 H, MVM315 SD290000
A13-5305930FHقاب دور دسته تعويض دندهNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport1540000
A13-5305940FHصفحه جلوي دسته دنده مشکيNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport270000
A15-1703211CAپايه کابل تعويض دندهNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD940000
A21-15004010VAدسته تعويض دنده اتوماتMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT0
A21-1504010ABدسته تعويض دنده اتوماتMVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY45640000
A21-1504010VAدسته تعويض دندهMVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY40680000
A21-1504012VAزه دور قاب دسته دندهMVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY630000
A21-1504040FLپايه زير مکانيزم دسته دنده اتوماتMVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY580000
A21-1504310VAکابل تعويض دندهMVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY7350000
A21-1504510VAفريم دور دسته دندهMVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY12420000
A21-1504520VAسر دسته دنده اتوماتMVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY3140000
A21-1703010BAدسته تعویض دندهMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5309750000
A21-1703040FLپايه زير مکانيزم دسته دندهMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT450000
A21-1703090کابل تعویض دندهMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY12480000
A21-1703211پایه کابل تعویض دندهMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5301540000
A21-1703211EBپايه کابل تعويض دندهNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT1540000
A21-1703540ACسردنده با گردگیرMVM5302940000
A21-1703540FLسردنده با گردگیرMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT4270000
A21-2804521FB-DQپوسته  سپرعقب (بدون سوراخ سنسور دنده عقب )MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT27100000
A21-5305080FLقاب دور دسته دندهMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY590000
A21-5305513BEقاب دور دسته تعویض دندهMVM530740000
A21-5306290FLمحفظه اشياء جلوي دسته دندهMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY520000
A21-7900301FDدوربین دنده عقبMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT0
A21-7900303BABKسنسور چشمي دنده عقب سفيدMVM5306470000
A21-7900303BACBسنسور چشمي دنده عقب مشکيMVM5306470000
A21-7900303BACEسنسور چشمي دنده عقب  مشکيMVM5306680000
A21-7900303BAGFسنسور چشمي دنده عقب خاکستريMVM5302680000
A21-7900303BAHUسنسور چشمي دنده عقب آبيMVM5301200000
A21-7900303BAKDسنسور چشمي دنده عقب طلائيMVM5301880000
A21-7900303BAKHسنسور چشمي دنده عقب نقره ايMVM5303670000
A21-7900303BBCEسنسور دنده عقب مشکیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury8080000
A21-7900303FLBKحسگر موانع دنده عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY3080000
A21-7900303FLCEحسگر موانع دنده عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY4270000
A21-7900303FLDPحسگر موانع دنده عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY1580000
A21-7900303FLELحسگر موانع دنده عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY2940000
A21-7900303FLETحسگر موانع دنده عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY2430000
A21-7900303FLGFحسگر موانع دنده عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY1450000
A21-7900303FLGLحسگر موانع دنده عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY1620000
A21-7900303FLGSحسگر موانع دنده عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY3080000
A21-7900303FLHUحسگر موانع دنده عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY1730000
A21-7900303FLJEحسگر موانع دنده عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY5200000
A21-7900303FLKHحسگر موانع دنده عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY4070000
A21-7900303FLKNحسگر موانع دنده عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY4270000
A21-7900309BAمدول کنترل دنده عقبMVM5304530000
A21-7900309FLمدول کنترل دنده عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY9210000
A21-BJ1703090کابل تعویض دندهMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53017950000
A21-BJ1703211پايه کابل تعويض دندهMVM5300
B11-1703211پايه نگهدارنده کابل تعويض دندهTIGGO, NEW MVM X33  MT, MVM X332210000
B11-1703215گیره کابل تعویض دندهTIGGO, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33110000
B11-BJ3802027دنده کیلومترشمارNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport120000
B12-1504141رابط تعویض دنده روی گیربکسMVM X33 5AT410000
B12-1504211BAپايه نگهدارنده کابل تعويض دندهMVM X33 5AT400000
CH-30003ابزار مخصوص در آوردن دنده های گیربگس 2180000
CH-30003-1ابزار مخصوص در آوردن دنده های گیربگس 2180000
D4G15B-1006060دنده سر میل سوپاپMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT43440000
D4G15B-1006060BAدنده سر میل سوپاپMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT, MVM X22 AT0
DAST-0108ابزار نصب کاسه نمد شفت اهرم تعویض دنده 2920000
E3F10-1006050دنده میل سوپاپ هواX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo19150000
E4G15-1007021دنده تایم میل لنگArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT4740000
E4G15-1011037دنده اویل پمپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT790000
E4G16-1006040BBدنده VVT میل سوپاپ هواArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 5 TE, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT24160000
E4G16-1006060BBدنده VVT میل سوپاپ دودArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT28560000
E4G16-1006060BCدنده میل سوپاپ دود (DVVT)Arrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 5 TE, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, FX Excellent, X22 PRO MT, TIGGO7 DCT Luxury, X33 Cross MT11220000
E5-11010003دوربین دنده عقبMVM550 CVT LUXURY, MVM550 MT LUXURY2920000
F4J15-1011037دنده اویل پمپTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium2350000
F4J15-1021011دنده تایم میل لنگTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium5540000
F4J16-1006030دنده VVT میل سوپاپ هواTiggo8 PRO 1.6TGDI0
F4J16-1006030BAدنده VVT میل سوپاپ هواFX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI22160000
F4J16-1006040BAدنده VVT میل سوپاپ دودFX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI22160000
F4J16-1011016کاور دنده اویل پمپTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium1540000
F4J16-1011037دنده اویل پمپFX Premium, FX Premium, FX Premium, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), Tiggo8 PRO 1.6TGDI2010000
F4J16-1021011BAدنده سر میل لنگFX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI4680000
F4J20-1006050دنده VVT میل سوپاپ هوا– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)22160000
F4J20-1006070دنده VVT میل سوپاپ دود– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)22160000
F4J20-1006130پیچ  دنده vvt  میل سوپاپTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)6940000
F4J20-1021011دنده تایم میل لنگ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)5010000
FQ1410816TF6Eپیچ چرخ دنده میل سوپاپTIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent200000
FQ185C1050T1F3Aپيچ شفت دنده عقبMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport50000
FQ43A13F61بست اتصال کابل دسته دنده(فنری)Arrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, X22 Pro IE Turbo, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT100000
FQ43A18F62بست اتصال کابل دسته دندهNEW MVM315 H Sport, Arrizo5FL Turbo IE, MVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H, MVM X33 5AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT110000
IR-1000021دنده استارت 0
J00-1703090کابل تعويض دندهMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury6680000
J00-1703540DAدسته تعویض دنده با گردگیرMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury5200000
J00-2804501BA-DQپوسته سپر عقب ( با سوراخ سنسور دنده عقب)MVM 110S MT Luxury18600000
J00-2804501-DQپوسته سپر عقب ( بدون سوراخ سنسور دنده عقب)MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury18630000
J00-2804510-DQپوسته سپر عقب (بدون سوراخ سنسور دنده عقب)MVM 110S MT Comfort21490000
J00-4413010چراغ دنده عقب چپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury4070000
J00-4413020چراغ دنده عقب راستMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury6170000
J00-5305920DAقاب دور دسته تعویض دندهMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1200000
J00-7900303سنسور دنده عقبMVM 110S MT Luxury4270000
J00-7900309رادار دنده عقبMVM 110S MT Luxury1660000
J15-3732040چراغ دنده عقبMVM315 H5280000
J15-7900303سنسور دنده عقبMVM315 H7150000
J15-7900303AACEسنسور دنده عقبNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L4740000
J15-7900309مدول کنترل دنده عقبMVM315 H, MVM315 SD1600000
J15-7900340FLدوربین دنده عقبMVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT7550000
J18-1703211DAپایه کابل تعویض دندهARRIZO5 MT COMFORT2410000
J26-1703211پايه نگهدارنده کابل تعويض دندهMVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury340000
J42-5402175HAدنده دستگیره بازکن درب موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV270000
J42-7900302درپوش سنسور دنده عقبARRIZO5 MT COMFORT130000
J42-7900303AABKسنسور دنده عقب ( سفید )ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV5750000
J42-7900303AACEسنسور دنده عقب ( مشکی )Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV5750000
J42-7900303AAGQسنسور دنده عقب ( مشکی )ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV5750000
J42-7900303AAJEسنسور دنده عقبARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV4200000
J42-7900303AAKHسنسور دنده عقب ( نقره ای )ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV5750000
J42-7900303AAKNسنسور دنده عقبARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV5750000
J42-7900303AANEسنسور دنده عقب ( قرمز )ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV5750000
J42-7900303AANLسنسور دنده عقب (رنگ قرمز)ARRIZO 5 TE, Arrizo5 EV5750000
J42-7900303AAQAسنسور دنده عقب ( قهوه ای )ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV4840000
J42-7900303AAVKسنسور دنده عقبARRIZO 5 TE, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV5750000
J42-7900303AAVLسنسور دنده عقبArrizo5 EV5750000
J42-7900305دوربین دنده عقبARRIZO5 EXCELLENT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT0
J42-7900309یونیت دنده عقبARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV20490000
J43-1703010مجموعه دسته تعویض دندهMVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT10350000
J60-1504002ACمجموعه دسته تعویض دندهCVTArrizo5FL Turbo IE0
J60-1504010ACمجموعه دسته تعویض دنده CVTArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY28500000
J60-1504040ACپایه دسته تعویض دنده CVTArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury1800000
J60-1504310BCکابل تعويض دندهARRIZO 5 TE7080000
J60-1504520سر دسته دنده CVTARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY5070000
J60-1504520ACسر دسته دنده CVTArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury16020000
J60-1504540کابل تعویض دنده اتوماتیکARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY4740000
J60-1504580قاب دور دسته دنده CVTARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY1140000
J60-1504583پنل مجموعه دسته دنده CVTARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY5200000
J60-1504583BEپنل مجموعه دسته دنده CVTARRIZO 5 TE5340000
J60-1703010مجموعه دسته تعویض دندهARRIZO5 MT COMFORT3500000
J60-1703090کابل تعویض دندهARRIZO5 MT COMFORT11880000
J60-1703211پایه کابل تعویض دندهARRIZO5 MT COMFORT720000
J60-1703540CAسردنده با گردگیرARRIZO5 MT COMFORT6610000
J60-4435010RAچراغ دنده عقب چپARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV, Arrizo5FL Turbo IE6940000
J60-4435020چراغ دنده عقب راستARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV, Arrizo5FL Turbo IE4950000
J60-5305020FAقاب دور دسته دندهArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury20020000
J60-5306370محفظه اشیاء جلوی دسته دندهARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV1080000
J60-7900340دوربین دنده عقبArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV23420000
J68-1504520EPسردنده با گردگیرMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent14620000
J68-1504583EPپنل دسته دندهMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent10800000
J69-1504010مجموعه دسته تعویض دنده اتوماتیکMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT54780000
J69-1504010QFدسته دنده کامل (اتوماتیک)MVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT39170000
J69-1504310کابل تعویض دندهMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT, MVM X22 AT12280000
J69-1504311رابط کابل تعویض دندهMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT10000
J69-1504520سر دسته دنده اتوماتیک با گردگیرMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT9350000
J69-1504583پنل چراغ زمینه مجموعه دسته دنده اتوماتیکMVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT2630000
J69-1703090کابل تعويض دندهMVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT19490000
J69-1703540سردنده با گردگیرMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 MT8280000
J69-5305020قاب دور دسته تعویض دندهMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT6940000
J69-5305020BBقاب دوراهرم تعویض دنده  (رنگ آبکاری مات)X22 MT sport lux7150000
J69-7900315کاور دور سنسور دنده عقبMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT540000
J69-7900315AABSقاب دور سنسور دنده عقب سفید رنگX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT470000
J69-7900315AAGTقاب دور سنسور دنده عقب سفید رنگMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT470000
J69-7900315AAKHپایه کابل تعویض دنده گیربکس CVTX22 PRO MT470000
J69-7900315AALFپایه کابل تعویض دنده گیربکس CVTX22 PRO MT470000
J69-7900315AANQقاب دور سنسور دنده عقب سفید رنگMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, X22 PRO MT, MVM X22 AT470000
J69-7900315AANSقاب دور سنسور دنده عقب قرمز رنگX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT470000
J69-7900315AAQDقاب دور سنسور دنده عقب سفید رنگX22 AT sport lux c, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT470000
J69-7900340دوربین دنده عقبMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT29300000
M11-7900303BABKحسگر موانع دنده عقب  سفیدNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport7080000
M11-7900303BACBحسگر موانع دنده عقبNEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E0
M11-7900303BACEحسگر موانع دنده عقب  مشکیNEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E7080000
M11-7900303BADMحسگر موانع دنده عقب  قرمزNEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E7080000
M11-7900303BAEKحسگر موانع دنده عقب  طلائیNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport2970000
M11-7900303BAGFحسگر موانع دنده عقب  مشکیNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport7080000
M11-7900303BAHUحسگر موانع دنده عقب  آبیNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport1300000
M11-7900303BAKHحسگر موانع دنده عقب  خاکستریNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport2560000
M11-7900305FLپایه  دوربین دنده عقبNEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, New MVM315H Sport E, New MVM315H Sport E, New MVM315H Sport E, MVM315 H, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, X22 AT sport lux c, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM X33s, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM X33s SPORT , MVM X33s SPORT , MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, MVM X22 AT, MVM X33 5AT0
M11-7900309مدول کنترل دنده عقبNEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E7480000
M11-XLB3AF2203030Eسر پلوس بیرونی با گردگیر (29 دنده )ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT32500000
N90455301مهره اتصال مدول دنده عقبMVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, X33 Cross MT, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport20000
Q1840820T1F2پيچ مکانیزم قفل دنده عقبMVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E20000
Q198B0828پیچ چرخ دنده میل سوپاپTiggo 8 PHEV0
Q341C10F36مهره بازوئی تعویض دندهARRIZO5 EXCELLENT, Arrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport20000
Q40310F9واشر پلاستیکی بازوئی تعویض دندهMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X55 Pro Excellent Sport20000
Q5210512پين راهنمای هوزينگ تعويض دندهMVM53020000
Q5210614پين راهنمای كاور دنده 5TIGGO, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X3320000
Q5280312پين قفل دنده عقبTIGGO, NEW MVM X33  MT, MVM X3320000
Q5280526F9پين پلاستیکی انگشتی به میل تعویض دندهNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 MT SPORT, MVM315 SD, ARRIZO5 MT COMFORT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport150000
Q9660505ساچمه کشوئی دندهMVM550 MT LUXURY, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM53020000
QR512-1602302پیچ دنده کرانویلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT40000
QR512-1701154اورینگ فشنگی چراغ دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
QR512-1701183صفحه نگهدارنده دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury120000
QR512-1701184پیچ صفحه نگهدارنده دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury40000
QR512-1701185پیچ صفحه نگهدارنده دنده 5MVM110- 3 cyl30000
QR512-1701240دنده 3 ورودیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury8680000
QR512-1701241دنده 3 ورودیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT4140000
QR512-1701250کشوئی کامل دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT830000
QR512-1701250ABکشوئی کامل دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury5810000
QR512-1701251کشويي دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT450000
QR512-1701251ABکشوئي دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury3340000
QR512-1701252مغزي کشويي دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury150000
QR512-1701253خار موشکی کشوئی دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl10000
QR512-1701253Aخار موشکی کشوئی دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl0
QR512-1701253ABخار موشکی کشوئی دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury100000
QR512-1701254خار النگوئی کشوئی دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury100000
QR512-1701256خار فنری کشوئی دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury40000
QR512-1701256Aخار فنری کشوئی دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
QR512-1701256Bخار فنری کشوئی دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
QR512-1701256Cخار فنری کشوئی دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
QR512-1701257دنده برنجی کشوئی 3 و 4 و 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT220000
QR512-1701257ACدنده برنجی دنده 3 و 4 و 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1340000
QR512-1701258واشر کشوئی دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
QR512-1701259ABدنده برنجی دنده 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1340000
QR512-1701260دنده 4 ورودیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury7950000
QR512-1701261دنده 4 ورودیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1640000
QR512-1701280دنده 5 ورودیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury7950000
QR512-1701281دنده 5 ورودیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1230000
QR512-1701282بوش بلبرینگ سوزنی دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury120000
QR512-1701283بلبرینگ سوزنی دنده 3 و 4 و 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury940000
QR512-1701290کشوئی کامل دنده 5MVM110- 3 cyl830000
QR512-1701290ABکشوئی کامل دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury5810000
QR512-1701291کشويي دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
QR512-1701291ABکشويي دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury990000
QR512-1701292مغزي کشويي دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
QR512-1701292ABمغزي کشويي دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1210000
QR512-1701293ABخار موشکی کشوئی دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury100000
QR512-1701294واشر پلاستیکی کشوئی دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury80000
QR512-1701296خار فنري کشوئی دنده 5MVM110- 3 cyl20000
QR512-1701298مهره دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110-AMT100000
QR512-1701410دنده 1 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl470000
QR512-1701410Aدنده 1 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT10480000
QR512-1701411دنده 1 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl0
QR512-1701420دنده 2 (آزاد روي شافت)MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl1380000
QR512-1701420Aدنده 2 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT4180000
QR512-1701421دنده 2 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl0
QR512-1701422بلبرینگ سوزنی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1210000
QR512-1701430کشوئی کامل دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl5570000
QR512-1701430Bکشوئی کامل دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury8080000
QR512-1701431کشوي دنده 1 و دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl0
QR512-1701432مغزي کشويي دنده 1 و2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl0
QR512-1701433خار موشکي کشويي دنده 1و2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl0
QR512-1701434خار النگويي کشويي دنده 1و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl0
QR512-1701435رینگ کشوئی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl670000
QR512-1701437رینگ کشوئی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl0
QR512-1701437Aرینگ کشوئی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl1820000
QR512-1701438خار کشوئی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1701438Aخار کشوئی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
QR512-1701438Bخار کشوئی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
QR512-1701438Cخار کشوئی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
QR512-1701439دنده برنجی بیرونی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl2540000
QR512-1701441دنده 3 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury5140000
QR512-1701450دنده 1 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT7810000
QR512-1701461دنده 4 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury4820000
QR512-1701462بوش دنده 3 و 4 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury80000
QR512-1701470دنده 2 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1650000
QR512-1701481دنده 5 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury4480000
QR512-1701482مهره دنده 5 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury100000
QR512-1701490دنده برنجی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury4140000
QR512-1701493دنده برنجی داخلی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1470000
QR512-1701494رینگ کشوئی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2280000
QR512-1701495کشوئی کامل دنده 1 و 2MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT7080000
QR512-1701497دنده برنجی بیرونی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury3210000
QR512-1701604دنده کیلومترشمارMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT60000
QR512-1701604Aدنده کیلومترشمارMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1940000
QR512-1701611دنده کرانویل دیفرانسیلMVM110- 3 cyl, MVM110-AMT6490000
QR512-1701611BAدنده کرانویل دیفرانسیلMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury2220000
QR512-1701612دنده کرانویل دیفرانسیلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury2260000
QR512-1701621دنده هرزگرد دیفرانسیلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1210000
QR512-1701622واشر دنده هرزگرد دیفرانسیلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury100000
QR512-1701631دنده پینیون (دنده سر پلوس ) دیفرانسیلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury2410000
QR512-1701632واشر دنده پینیون دیفرانسیلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT100000
QR512-1701710هرزگرد دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury6540000
QR512-1701720شفت هرزگرد دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury260000
QR512-1701731واشر پلاستیکی هرزگرد دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1701732واشر پیچ شفت هرزگرد دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1701733پیچ شفت هرزگرد دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1702101پوسته مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury3290000
QR512-1702102واشر پوسته مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl80000
QR512-1702103پین راهنمای پوسته مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1702104پیچ پوسته مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury50000
QR512-1702106واشر پیچ مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1702107پیچ پوسته مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM550 MT LUXURY, MVM110- 4 cyl, MVM550 MT, MVM110-AMT, MVM530, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury40000
QR512-1702108پوسته مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT940000
QR512-1702211شفت مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury250000
QR512-1702212انگشتی مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1000000
QR512-1702213صفحه تقسیم دنده مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury260000
QR512-1702214خار قفلی صفحه تقسیم دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury30000
QR512-1702215پین پلاستیکی انگشتی تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury30000
QR512-1702216فنر برگشت ماهک دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
QR512-1702216ABفنر برگشت ماهک دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT40000
QR512-1702218واشر فنر برگشت دنده 1 و 2 و 5 و عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1702219فنر برگشت دنده 1 و 2 و 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1702219ABفنر برگشت دنده 5 و عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT50000
QR512-1702220پين انگشتی مکانيزم تعويض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury60000
QR512-1702221واشر کائوچوئی فنر برگشت دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1702222بادامک قفل دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury170000
QR512-1702223فنر برگشت قفل دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1702224صفحه نگهدارنده فنر برگشت دنده 5 و عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury60000
QR512-1702225پین قفل دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1702226گردگیر شفت مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury70000
QR512-1702227Aکاسه نمد مکانیزم کنترل تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury470000
QR512-1702228پیچ قفل دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury30000
QR512-1702229واشر پیچ قفل دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1702230سوئیچ قفل دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT200000
QR512-1702231بادامک تعويض دنده 5و عقبMVM110- 3 cyl0
QR512-1702232بادامک تعويض دنده 1و2-3و4MVM110- 3 cyl0
QR512-1702233پین پلاستیکی قفل دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1702234قفل دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury80000
QR512-1702311ماهک دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1810000
QR512-1702312پایه ماهک دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury190000
QR512-1702321ماهک دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury690000
QR512-1702322پایه ماهک دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury220000
QR512-1702331ماهک دنده 5 و عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1600000
QR512-1702332پایه ماهک دنده 5 و عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury400000
QR512-1702340ماهک دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury740000
QR512-1702341پایه ماهک دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury390000
QR512-1702347پیچ اهرم ماهک دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1702411میل ماهک دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury620000
QR512-1702421میل ماهک دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury230000
QR512-1702431میل ماهک دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury310000
QR512-1702441میل ماهک دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury940000
QR512-1702514خار میل ماهک دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1702516پیچ ماهک دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury100000
QR512-1702517فنر ماهک دنده 5 و عقبMVM110- 3 cyl20000
QR512-1702518فنر ماهک دنده 5 و عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1702520ABبازوئی  مکانیزم تعویض دندهMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT280000
QR512-1702523پین بازوئی مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury30000
QR512-1702610بازوئی مکانیزم تعویض دنده با پایهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1600000
QR512-1702611کائوچوئی بازوئی مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury30000
QR512-1702613درپوش بازوئی مکانیزم تعویض دندهMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53030000
QR512-1702810دنده 5 ورودیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT9280000
QR512-1702820مجموعه کشوئی دنده 5MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT7280000
QR512-1702825دنده برنجی دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT940000
QR512-1702833بوش دنده 5MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT410000
QR512-1702834واشر پلاستیکی کشوئی دنده 5MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT140000
QR512-1702836ماهک دنده 5MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT670000
QR512-3729500فشنگی چراغ دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1140000
QR512-3AD1701183صفحه نگهدارنده دنده 5MVM110- 3 cyl140000
QR512-3AD1701240دنده 3 ورودیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT8150000
QR512-3AD1701250کشوئی کامل دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT6470000
QR512-3AD1701257دنده برنجی دنده 3 و 4 و 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2010000
QR512-3AD1701260دنده 4 ورودیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT7480000
QR512-3AD1701280دنده 5 ورودیMVM110- 3 cyl, MVM110-AMT10680000
QR512-3AD1701282بوش بلبرینگ سوزنی دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT190000
QR512-3AD1701290کشوئی کامل دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110-AMT7020000
QR512-3AD1701410دنده 1 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110-AMT13690000
QR512-3AD1701420دنده 2 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110-AMT4670000
QR512-3AD1701430کشوئی کامل دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl16820000
QR512-3AD1701437دنده برنجی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl490000
QR512-3AD1701438خار کشوئی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl10000
QR512-3AD1701441دنده 3 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT7080000
QR512-3AD1701461دنده 4 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2420000
QR512-3AD1701481دنده 5 خروجیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT5810000
QR512-3AD1701493دنده برنجي داخلی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1470000
QR512-3AD1701494رینگ کشوئی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1220000
QR512-3AD1701611دنده کرانویل دیفرانسیلMVM110- 3 cyl8750000
QR512-3AD1701621دنده هرزگرد دیفرانسیلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT920000
QR512-3AD1701631دنده پینیون (دنده سر پلوس ) دیفرانسیلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3140000
QR512-3AD1701710هرزگرد دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury3810000
QR512-3AD1701720شفت هرزگرد دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT140000
QR512-3AD1701731واشر پلاستیکی هرزگرد دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
QR512-3AD1701733پیچ شفت هرزگرد دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
QR512-3AD1702101پوسته مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl570000
QR512-3AD1702104پیچ پوسته مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl30000
QR512-3AD1702211شفت مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT290000
QR512-3AD1702212انگشتی مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT570000
QR512-3AD1702213صفحه تقسیم دنده مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT320000
QR512-3AD1702214خار قفلی صفحه تقسیم دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT30000
QR512-3AD1702222قفل دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT70000
QR512-3AD1702311ماهک دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1940000
QR512-3AD1702312پایه ماهک دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl160000
QR512-3AD1702321ماهک دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2280000
QR512-3AD1702322پایه ماهک دنده 3 و 4MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT180000
QR512-3AD1702331ماهک دنده 5 و عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2610000
QR512-3AD1702332پایه ماهک دنده 5 و عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT240000
QR512-3AD1702340ماهک دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT130000
QR512-3AD1702411میل ماهک دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT200000
QR512-3AD1702431میل ماهک دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT390000
QR512-3AD1702441میل ماهک دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT180000
QR512-3AD1702514خار گوشواره ای ماهک دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT110000
QR512-3AD1702610پایه بازوئی مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT360000
QR512-3AJ1701712بوش هرزگرد دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT130000
QR512-3DE1702065Aپیچ مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury0
QR512E-1701296دنده برنجی دنده 5MVM110- 3 cyl, MVM110-AMT230000
QR512E-1701430کشوئی کامل دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110-AMT1160000
QR512E-1701437دنده برنجی دنده 1 و 2MVM110- 3 cyl, MVM110-AMT3140000
QR512E-1702103انگشتی تعویض دنده AMTMVM110-AMT530000
QR512E-1702104پیچ پوسته مکانیزم تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT120000
QR512E-1702108واشر انگشتی تعویض دنده AMTMVM110-AMT70000
QR512E-1702203پین پلاستیکی انگشتی تعویض دندهMVM110-AMT70000
QR512E-1702211شفت مکانیزم تعویض دندهMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1570000
QR512E-1702212انگشتی مکانیزم تعویض دندهMVM110-AMT1220000
QR512E-1702213صفحه تقسیم دنده مکانیزم تعویض دندهMVM110-AMT760000
QR512E-1702218فنر پایه ماهک دنده عقبMVM110-AMT50000
QR512E-1702219فنر برگشت دنده 5 و عقبMVM110-AMT50000
QR512E-1702227کاسه نمد مکانیزم کنترل تعویض دندهMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT170000
QR512E-1702231بوش پایه محدود کننده ماهک دنده عقبMVM110-AMT130000
QR512E-1702232پایه محدود کننده ماهک دنده عقبMVM110-AMT160000
QR512E-1702233فنر مکانیزم قفل دنده عقبMVM110-AMT50000
QR512E-1702234خار مکانیزم قفل دنده عقبMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT130000
QR512E-1702236سیت فنر برگشت دنده 5 و عقبMVM110-AMT80000
QR512E-1702238خار شفت مکانیزم تعویض دندهMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
QR512E-1702311ماهک دنده 1 و 2MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3210000
QR512E-1702322پایه ماهک دنده 3 و 4MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT280000
QR512E-1702332پایه ماهک دنده 5 و عقبMVM110-AMT370000
QR512E-1702632خار قفلی انگشتی تعویض دنده AMTMVM110-AMT120000
QR512E-1702634خار انگشتی تعویض دنده AMTMVM110-AMT20000
QR512E-1707015سنسور موقعیت دنده AMTMVM110-AMT13350000
QR513MHA-1701303بلبرینگ سوزنی دنده 3 و 4New MVM315H Sport E, MVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport450000
QR513MHA-1701305AAواشر هلالی دنده 2.96mmNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport20000
QR513MHA-1701305ABواشر هلالی دنده 2.98mmMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E20000
QR513MHA-1701307خاردندهNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L270000
QR513MHA-1701309بلبرینگ سوزنی دنده 5New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 MT SPORT, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport130000
QR513MHA-1701310دنده 3 ورودیMVM315 H, MVM315 SD6320000
QR513MHA-1701325دنده برنجی دنده 3 و 4 و 5MVM315 H, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport400000
QR513MHA-1701330دنده 4 ورودیMVM315 H, MVM315 SD1210000
QR513MHA-1701403بلبرينگ سوزني دنده 1 و 2NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD450000
QR513MHA-1701404دنده 3 خروجیMVM315 H, MVM315 SD3480000
QR513MHA-1701405بوش دنده 3 خروجیNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD200000
QR513MHA-1701406دنده 4 خروجیMVM315 H, MVM315 SD2940000
QR513MHA-1701407دنده 5 خروجیMVM315 H, MVM315 SD730000
QR513MHA-1701410دنده 1 خروجیNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM X22 MT SPORT, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E7830000
QR513MHA-1701423دنده برنجی بیرونی کشوئی 1 و 2NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E3410000
QR513MHA-1701425دنده برنجی داخلی کشوئی 1و2NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD2350000
QR513MHA-1701430دنده 2 خروجیNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 MT SPORT, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD1790000
QR513MHA-1701503دنده پلوس دیفرانسیلMVM315 H, MVM315 SD450000
QR513MHA-1701504دنده پینیون دیفرانسیلMVM315 H, MVM315 SD190000
QR513MHA-1701506واشر دنده پينيونNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD30000
QR513MHA-1701506AAواشر دنده پينيونMVM315 H, MVM315 SD30000
QR513MHA-1701506ABواشر دنده پينيونMVM315 H, MVM315 SD30000
QR513MHA-1701506ACواشر دنده پينيونMVM315 H, MVM315 SD30000
QR513MHA-1701506ADواشر دنده پينيونMVM315 H, MVM315 SD30000
QR513MHA-1701506AEواشر دنده پينيونMVM315 H, MVM315 SD30000
QR513MHA-1701600هرزگرد دنده عقبNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 MT SPORT, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD4450000
QR513MHA-1701602شفت هرزگرد دنده عقبNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E260000
QR513MHA-1702301ماهک دنده 5 و عقبMVM315 H, MVM315 SD360000
QR519MHA-1701102صفحه نگهدارنده دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5303480000
QR519MHA-1701302رینگ مخروطی کشوئی دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5303460000
QR519MHA-1701308واشر صداگیر دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM X33160000
QR519MHA-1701404بلبرینگ سوزنی دنده 3 و 5MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530960000
QR519MHA-1701405بلبرینگ سوزنی دنده 4MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530480000
QR519MHA-1701406بوش دنده 4MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530670000
QR519MHA-1701407بوش دنده 5MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5302010000
QR519MHA-1701408پیچ کشوئی دنده 5MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530360000
QR519MHA-1701413پيچ  روي دنده متحرك 5MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530200000
QR519MHA-1701420دنده 3 ورودیMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53012420000
QR519MHA-1701433دنده برنجی کشوئی 3 و 4 و 5MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530740000
QR519MHA-1701436دنده برنجی کشوئی دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5302350000
QR519MHA-1701439واشر دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530260000
QR519MHA-1701440دنده 4 ورودیMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53013150000
QR519MHA-1701460مجموعه کشوئی دنده 5MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5301970000
QR519MHA-1701603دنده برنجی بیرونی کشوئی 1 و 2MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5302670000
QR519MHA-1701605دنده برنجی داخلی کشوئی 1 و 2MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530660000
QR519MHA-1701608دنده 3 خروجیMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53012370000
QR519MHA-1701609بوش دنده 3 و 4 خروجیMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530130000
QR519MHA-1701610دنده 4 خروجیMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5309330000
QR519MHA-1701615بلبرینگ سوزنی دنده 1 و 2MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530350000
QR519MHA-1701640دنده 1 خروجیMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53014060000
QR519MHA-1701650دنده 2 خروجیMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53013150000
QR519MHA-1701702دنده کرانويل ديفرانسيلNEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X3323690000
QR519MHA-1701705دنده کیلومترشمارMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5301210000
QR519MHA-1701714واشر موج دار روي دنده هرزگردMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530100000
QR519MHA-1701719AAواشر تنظیم دنده سرپلوس دیفرانسیلMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530100000
QR519MHA-1701719ABواشر تنظیم دنده سرپلوس دیفرانسیلMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530100000
QR519MHA-1701719ACواشر تنظیم دنده سرپلوس دیفرانسیلMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530120000
QR519MHA-1701803شفت هرزگرد دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5301600000
QR519MHA-1701804واشر هرزگرد دنده عقبNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD50000
QR519MHA-1701820هرزگرد دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53013050000
QR519MHA-1702101ماهک دنده 1 و 2MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530460000
QR519MHA-1702301ماهک دنده 5 و عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530370000
QR519MHA-1702302میل ماهک دنده 5 و عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5302670000
QR519MHA-1702304اهرم ماهک دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5304270000
QR519MHA-1702305بوش اهرم ماهک دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53070000
QR519MHA-1702402کاسه نمد شفت مکانیزم تعویض دندهMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530460000
QR519MHA-1702410بازوئی ماهک دنده عقبNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 MT SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM530, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD260000
QR519MHA-1702415پین هرزگرد دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53090000
QR519MHA-1702420نشیمنگاه دنده عقبNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD600000
QR519MHA-1702511شفت مکانیزم تعويض دندهMVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM530230000
QR519MHA-1702512انگشتی مکانیزم تعویض دندهNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD340000
QR519MHA-1702514صفحه تقسیم دنده مکانیزم تعویض دندهNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E360000
QR519MHA-1702515سوئیچ دنده عقب مکانیزم تعویض دندهNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD710000
QR519MHA-1702516کائوچوئی شفت مکانیزم تعویض دندهNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD70000
QR519MHA-1702520پوسته مکانیزم تعویض دندهMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5308370000
QR519MHA-1702521پوسته مکانیزم تعویض دندهNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E650000
QR519MHA-1702522بوش شفت مکانیزم تعویض دندهNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 MT SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD380000
QR519MHA-1702523گردگیر شفت مکانیزم تعویض دندهMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53070000
QR519MHA-1702525پيچ مكانيزم قفل كن دنده عقب+ پيچ اهرم دنده هرزگردMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53020000
QR519MHA-1702530مکانیزم قفل دنده عقبNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD180000
QR519MHA-1702540بازوئي مکانيزم تعويض دندهMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530700000
QR519MHA-1702540ABبازويي تعويض دندهMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530510000
QR519MHA-1702550فنر برگشت دنده 5 و عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530450000
QR519MHA-1702560فنر برگشت دنده 1 و 2NEW MVM315 H Sport, MVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD710000
QR519MHA-1702570بازوئی مکانیزم تعویض دنده با پایهMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530420000
QR519MHA-1702570ABبازوئی مکانیزم تعویض دنده با پایهMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530360000
QR519MHC-1701450دنده 5 ورودی(39 دنده)MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53019690000
QR519MHC-1701613دنده 5 خروجی(30دنده)MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53011410000
QR519MHE-1701702دنده کرانویلMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53016280000
QR519MHE-1702410بازوئي تعويض دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530100000
QR520-1701103قفل كن مجموعه تعويض دندهMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X331380000
QR520-1701447دنده برنجي مياني 1/2MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5301010000
QR520-1701448دنده برنجي داخلي 1/2MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530600000
QR523-1701404بلبرینگ سوزنی دنده 3 ورودیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO940000
QR523-1701405بلبرینگ سوزنی دنده 2 و 4 ورودیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO740000
QR523-1701406بوش دنده 4 ورودیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO320000
QR523-1701407دنده 5 ورودیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO3680000
QR523-1701409صفحه نگهدارنده دنده 5 ورودیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO270000
QR523-1701430دنده 4 ورودیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO5750000
QR523-1701441برنجی دنده 3 و 4 و 5 و عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO1860000
QR523-1701450دنده 3 ورودیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO5200000
QR523-1701504بوش دنده 1 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO190000
QR523-1701505بلبرینگ سوزنی دنده 1 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO740000
QR523-1701506بوش دنده 2 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO130000
QR523-1701507دنده 3 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO5610000
QR523-1701508AAواشر تنظیم دنده 3 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO20000
QR523-1701508ABواشر تنظیم دنده 3 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO20000
QR523-1701508ACواشر تنظیم دنده 3 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO20000
QR523-1701508ADواشر تنظیم دنده 3 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO30000
QR523-1701508AEواشر تنظیم دنده 3 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO20000
QR523-1701508AFواشر تنظیم دنده 3 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO20000
QR523-1701508AGواشر تنظیم دنده 3 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO20000
QR523-1701508AHواشر تنظیم دنده 3 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO20000
QR523-1701509دنده 4 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO2150000
QR523-1701511بلبرینگ سوزنی  دنده 5 و عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO540000
QR523-1701512بوش دنده 5 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO540000
QR523-1701513بوش دنده عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO210000
QR523-1701520دنده 1 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO9010000
QR523-1701540مجموعه دنده برنجی 1 و 2NEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO7870000
QR523-1701541دنده برنجی بیرونی کشوئی 1 و 2NEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO260000
QR523-1701542دنده برنجی داخلی کشوئی 1 و 2NEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO240000
QR523-1701543خار قفل کن دنده 1 و 2NEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO180000
QR523-1701550دنده 2 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO8150000
QR523-1701560دنده 5 خروجیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO17420000
QR523-1701570مجموعه کشوئی دنده 5 و عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO12990000
QR523-1701571مغزی کشوئی دنده 5 و عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO1530000
QR523-1701580دنده عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO3830000
QR523-1701600مجموعه هرزگرد دنده عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO2170000
QR523-1701601شفت هرزگرد دنده عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO370000
QR523-1701602هرزگرد دنده عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO4820000
QR523-1701603واشر هرزگرد دنده عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO100000
QR523-1701604خار واشر هرزگرد دنده عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO30000
QR523-1701605بلبرینگ سوزنی هرزگرد دنده عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO470000
QR523-1701606پيچ شفت دنده هرزگرد دنده عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO50000
QR523-1701607واشر شفت هرزگرد دنده عقبNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO, NEW MVM315 SD20000
QR523-1701707BAدنده کرانویلNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO32030000
QR523-1701708پیچ دنده کرانویلNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, MVM315 SD, MVM550 MT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E20000
QR523-1701709دنده سرپلوس دیفرانسیلMVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, MVM550 MT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM530, MVM X33, TIGGO2940000
QR523-1701711دنده هرزگرد دیفرانسیلMVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, MVM550 MT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, MVM X33, TIGGO3080000
QR523-1701714واشر دنده هرزگرد دیفرانسیلNEW MVM X33  MT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X33, TIGGO100000
QR523-1701719AAواشر تنظیم دنده پینیون  دیفرانسیلNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E40000
QR523-1701719ABواشر تنظیم دنده پینیون  دیفرانسیلNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E20000
QR523-1701719ACواشر تنظیم دنده پینیون  دیفرانسیلNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO, NEW MVM315 SD20000
QR523-1701719ADواشر تنظیم دنده پینیون  دیفرانسیلNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO, NEW MVM315 SD20000
QR523-1701719AEواشر تنظیم دنده پینیون  دیفرانسیلNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO, NEW MVM315 SD50000
QR523-1701719AFواشر تنظیم دنده پینیون  دیفرانسیلNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO, NEW MVM315 SD40000
QR523-1701720دنده کیلومتر شمارNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO2280000
QR523-1702301ماهک دنده 5 و عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO3210000
QR523-1702302پایه ماهک دنده 5 و عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO280000
QR523-1702303بوش میل ماهک دنده 5 و عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO430000
QR523-1702304میل ماهک دنده 5 و عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO430000
QR523-1702331بلبرینگ شفت مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO740000
QR523-1702400مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO32690000
QR523-1702401پوسته مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO990000
QR523-1702401BAپوسته مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO1370000
QR523-1702402کاسه نمد میل تعویض دندهNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO, NEW MVM315 SD740000
QR523-1702403گردگيرکاسه نمد میل تعویض دندهNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO, NEW MVM315 SD80000
QR523-1702406فنر قفل دنده عقب مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO20000
QR523-1702407واشر فنر قفل دنده عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO20000
QR523-1702408شفت مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO280000
QR523-1702409محدودکننده قفل دنده عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO70000
QR523-1702411انگشتی مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO230000
QR523-1702411BAانگشتی مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO200000
QR523-1702412پیچ صفحه تقسیم دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO50000
QR523-1702420اهرم مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO510000
QR523-1702422پایه کائوچوئی مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO110000
QR523-1702430بازوئی مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO140000
QR523-1702440پایه بازوئی مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO180000
QR523-1702440CAپایه بازوئی مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO280000
QR523-1702444واشرمهره بازوئی مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO20000
QR523-1702446گردگیر بازوئی مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO20000
QR523-1702447گردگیر شفت مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO110000
QR523-1702448بوش بازوئی مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO20000
QR523-1702449کاسه نمد بازوئی مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO40000
QR523-1702450مکانیزم قفل دنده عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO1350000
QR523-1702451مکانیزم قفل دنده عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO400000
QR523-1702452صفحه قفل کننده دنده عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO70000
QR523-1702453فنر قفل دنده عقب مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO20000
QR523-1702460صفحه تقسیم دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO370000
QR523-1702460BAصفحه تقسیم دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO440000
QR523-1702470فنر برگشت مکانیزم تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO50000
QR523-3729500فشنگی چراغ دنده عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO1270000
S11-1703010مجموعه دسته تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT4010000
S11-1703010ABمجموعه دسته تعویض دندهMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury4410000
S11-1703010EAمجموعه دسته تعویض دنده AMTMVM110-AMT, MVM110-AMT7600000
S11-1703020EAگردگیر دسته دنده AMTMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT7150000
S11-1703090کابل تعویض دندهMVM110- 3 cyl6150000
S11-1703090CBکابل تعویض دندهMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT7950000
S11-1703090CCمجموعه دسته تعویض دندهMVM110- 4 cyl8940000
S11-1703211پايه کابل تعويض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT740000
S11-1703211ABپایه کابل تعویض دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT310000
S11-1703215گیره کابل تعویض دندهNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM110- 3 cyl, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM110- 4 cyl, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT90000
S11-1703540سردنده با گردگیرMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1740000
S11-2203222خار نگهدارنده پلوس در داخل دنده پلوسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
S11-3729011فشنگی چراغ دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT4210000
S11-3729011ABفشنگی چراغ دنده عقبMVM110-AMT2870000
S11-3AH2203020FBپلوس کامل راست بدون دنده ABSMVM110- 3 cyl30630000
S11-5305923قاب دور دسته دندهMVM110- 3 cyl310000
S11-5305923CAقاب دور دسته دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT400000
S11-5305929خار فلزی قاب دور دسته دندهMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
S11-BJ3708160-F2دنده استارت  فلایویلMVM110- 3 cyl530000
S11-BJ3729011فشنگی چراغ دنده عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3340000
S170-1701060مجموعه کشوئی دنده 3 و4X33 Cross MT, X22 PRO MT0
S170F01-1701080دنده عقبX33 Cross MT0
S170F01-1701088واشر تنظیم دنده عقبX33 Cross MT, X22 PRO MT140000
S170F01-1701092شفت میانی  دنده  عقبX33 Cross MT, X22 PRO MT740000
S170F01-1701094پیچ شفت میانی  دنده  عقبX33 Cross MT, X22 PRO MT140000
S170F01-1703921بلبرینگ سوزنی دنده 3 و 4 شفت ورودیX33 Cross MT, X22 PRO MT470000
S18-1703211پایه کابل تعویض دندهMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury260000
S18-7900303AACBحسگر موانع دنده عقبMVM315 SD5070000
S18-7900303AACEحسگر موانع دنده عقبMVM315 SD5070000
T11-1504010CBمجموعه دسته تعویض دنده CVTMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT39970000
T11-1504010CTمجموعه دسته تعویض دنده CVTNEW MVM X33  CVT48310000
T11-1504310LCکابل تعویض دندهMVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT900000
T11-1504310NCکابل تعویض دندهMVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT5480000
T11-1504520سر دسته دنده CVT با گردگیرMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT7740000
T11-1504583پنل چراغ زمینه مجموعه دسته دنده CVTMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT9480000
T11-1703010مجموعه دسته دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO8940000
T11-1703090کابل تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO7810000
T11-1703090BBکابل تعويض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO10680000
T11-1703211پایه کابل تعویض دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO2010000
T11-1703540BCمجموعه دسته دنده و گردگيردسته دندهMVM X33, TIGGO5340000
T11-1703540PFمجموعه دسته دنده و گردگيردسته دندهNEW MVM X33  MT4210000
T11-3773019لامپ دنده عقبNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, TIGGO0
T11-5305470PFمحفظه جلوی دسته دندهNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT1410000
T11-5305930PFکنسول دسته دندهNEW MVM X33  MT17490000
T11-5305940BBقاب دور دسته دندهMVM X33, TIGGO470000
T11-5305940FLقاب دور دسته دندهMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT, MVMX33S AT Sport6880000
T11-5305940PFقاب دور دسته دندهNEW MVM X33  MT1260000
T11-5305940PVقاب دور دسته دنده –  CVT و DVVTNEW MVM X33  CVT1710000
T11-5305940TBقاب دور دسته دندهMVM X33, TIGGO270000
T11-5310020عایق حرارت و صدازیر کنسول دسته دندهNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO90000
T11-7900303BBBKسنسور چشمي دنده عقبMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , NEW MVM X33  CVT, MVM X33 5AT5280000
T11-7900303BBCEسنسور چشمي دنده عقبMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT, NEW MVM315 SD5280000
T11-7900303BBDPسنسور چشمي دنده عقبMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , NEW MVM X33  CVT, MVM X33 5AT1520000
T11-7900303BBETسنسور چشمي دنده عقبMVM X33s Double Color, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT4680000
T11-7900303BBFJسنسور چشمي دنده عقبMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , NEW MVM X33  CVT, MVM X33 5AT5280000
T11-7900303BBFZسنسور چشمي دنده عقبX33 S 1.5T sport, MVM X33 5AT0
T11-7900303BBGFسنسور چشمي دنده عقبMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , NEW MVM X33  CVT, MVM X33 5AT5280000
T11-7900303BBGKسنسور چشمي دنده عقبMVM X33s Double Color, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT4950000
T11-7900303BBHWسنسور چشمي دنده عقبMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , NEW MVM X33  CVT, MVM X33 5AT880000
T11-7900303BBKHسنسور چشمي دنده عقبMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , NEW MVM X33  CVT, MVM X33 5AT6680000
T11-7900309BCکامپيوترسنسور چشمي دنده عقبMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT8610000
T11-7900340دوربین دنده عقبNEW MVM315 H Sport, MVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, New MVM315H Sport E, MVM X33 5AT23420000
T15-1504010دسته تعويض دنده ( گیربکس DCT)MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury50710000
T15-1504211پایه کابل تعویض دندهMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury610000
T15-1504310کابل تعویض دنده اتوماتیکMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury10950000
T15-1504520سردنده با گردگیرTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury16680000
T15-1504520EPسردنده با گردگیرTIGGO7 DCT Excellent32760000
T15-1504580قاب تزئینی دور دسته دندهTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury18160000
T15-1504P01AAمکانیزم دسته دندهTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury0
T15-4416030چراغ مه شکن عقب چپ و چراغ دنده عقبTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury15410000
T15-4416040چراغ مه شکن عقب راست و چراغ دنده عقبTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury15410000
T15-5305012BAفریم قاب دسته دندهTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury8480000
T15-5305440ZBقاب دور دسته دندهTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury7170000
T21-1504010مجموعه دسته دنده CVTMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T43840000
T21-1504310کابل تعويض دندهMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury7210000
T21-1504310CAکابل تعویض دندهMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury7210000
T21-1504520سردندهMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T8010000
T21-1504580BAقاب مجموعه دسته دنده CVTMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T3940000
T21-1504583پنل چراغ زمینه مجموعه دسته دنده CVTMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury3980000
T21-1504583CAپنل چراغ زمینه مجموعه دسته دنده CVTNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury7680000
T21-1504583EAپنل نشانگر وضعیت دنده گیربکسTiggo 5 T5540000
T21-1703010مجموعه دسته دنده 8810000
T21-1703540BAدسته دنده با گردگير 7080000
T21-1703580BAقاب تزئيني دور دسته دنده 860000
T21-2804601BD-DQپوسته سپر عقب (با سوراخ سنسور دنده عقب)NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T39730000
T21-5305100BBمحفظه دسته دنده کنسول وسطMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury1540000
T21-5305102فريم قاب دسته دندهMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury2940000
T21-5305102BAقاب دور دسته دندهMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury11340000
T21-5305104BBمحفظه اشیاء جلوی دسته دندهMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury740000
T21-7900301دوربین دنده عقبMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T33630000
T21-7900303AABSسنسور دنده عقب سفیدARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, MVM 315+ AT, TIGGO7 DCT Luxury, X55 Pro Excellent Sport4820000
T21-7900303AAKHسنسور دنده عقب نقره ایMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, MVM 315+ AT, TIGGO7 DCT Luxury4820000
T21-7900303AANRسنسور دنده عقب قرمزMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, MVM 315+ AT, TIGGO7 DCT Luxury4820000
T21-7900303AANUسنسور دنده عقب نارنجیMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, MVM 315+ AT, TIGGO7 DCT Luxury4820000
T21-7900303AAVMسنسور دنده عقب آبیMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, MVM 315+ AT3900000
T21-7900303AAVNسنسور دنده عقب آبیTIGGO7 DCT Excellent, MVM 315+ AT, TIGGO7 DCT Luxury4820000
T21-7900309رادار دنده عقبMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury7150000
T21-7900309BBواحد کنترل رادار دنده عقبMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 6 Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO 6 Luxury, MVMX55 Excellent Sport, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT7150000
T21-7900309BCواحد کنترل رادار دنده عقبNEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury5880000
T21-7900315AACEمحافظ دور سنسور دنده عقب ( وسط )ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY470000
T21-7900315BABSقاب دور سنسور دنده عقب سفیدARRIZO6 PRO Excellent470000
T21-7900315BABWقاب دور سنسور دنده عقبARRIZO6 PRO Excellent470000
T21-7900315BACEمحافظ دور سنسور دنده عقب ( چپ و راست )ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVMX55 Excellent Sport, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), Tiggo 5 T, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport470000
T21-7900315BACGکاور دور سنسور دنده عقب- سیاهTiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO6 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25470000
T21-7900315BAGTقاب دور سنسور دنده عقب خاکستریARRIZO6 PRO Excellent470000
T21-7900315BAGWمحافظ دور سنسور دنده عقب 470000
T21-7900315BAJKقاب دور سنسور دنده عقب بنفشARRIZO6 PRO Excellent470000
T21-7900315BANLقاب دور سنسور دنده عقب قرمزARRIZO6 PRO Excellent470000
T21-7900315BAPAکاور دور سنسور دنده عقبARRIZO6 PRO Excellent470000
T21-7900315BAVLقاب دور سنسور دنده عقبARRIZO6 PRO Excellent470000
T21-7900315BAVQقاب دور سنسور دنده عقبARRIZO6 PRO Excellent470000
T21-7900315BCCEمحافظ دور سنسور دنده عقبNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury470000
ZGS1-000081ابزار خارج کردن دنده های گیربگس 62130000
ZGS1-000215ابزار جدا کردن مجموعه دنده 5 گیربگس 34600000
کد فنینام فارسی قطعهمدل خودروقیمت تومان
019CHA-1502106کاسه نمد دیفرانسیلX33 Cross CVT, MVM550 CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s SPORT , X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM550 CVT LUXURY, Tiggo 5 T, FX Excellent, Arrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport1210000
019CHA-1502518کاسه نمدARRIZO5 EXCELLENT1160000
019CHA-1502519کاسه نمدARRIZO5 EXCELLENT550000
019CHA-1502564کاسه نمدARRIZO5 EXCELLENT550000
025CHA-1502204کاسه نمد تورک کانورتورX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, FX Excellent940000
1200011388کاسه نمد دیفرانسیلMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1310000
124000018AAکاسه نمد دفرانسیالArrizo5 EV3300000
124000019AAکاسه نمد شفت ورودیArrizo5 EV1700000
124000044AAکاسه نمد کیلومتر شمارArrizo5 EV630000
155000101AAکاسه نمد درب پمپ بنزینTIGGO8-T1A-2.0T-CVT250
351HHA-1502106کاسه نمد دیفرانسیلTiggo 8 PHEV0
371-1005030كاسه نمد ته ميل لنگMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury210000
371-1005030ABكاسه نمد ته ميل لنگMVM 110S MT Comfort, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, X22 Pro IE Turbo1470000
371-1005031قاب کاسه نمد ته میل لنگMVM 110S MT Comfort, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, X22 Pro IE Turbo1540000
371-1011020کاسه نمد جلوی میل لنگMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury130000
371-1011020ABکاسه نمد جلوی میل لنگMVM 110S MT Comfort, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, X22 Pro IE Turbo940000
371-1306021کاسه نمد ترموستاتMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury270000
372-1003061کاور کاسه نمد ميل سوپاپMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
372-1003062کاور کاسه نمد ميل سوپاپMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
372-1003066کاسه نمد ميل سوپاپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
372-1003066BAکاسه نمد میل سوپاپMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM110- 3 cyl, X22 MT sport lux, MVM315 SD, MVM110- 4 cyl, X22 AT sport lux c, MVM110-AMT, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L740000
372-1005015کاسه نمد جلوی میل لنگMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
372-1005015BAکاسه نمد جلوی میل لنگMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT740000
372-1005021قاب کاسه نمد ته میل لنگMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1540000
372-1005030کاسه نمد ته ميل لنگMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
372-1005030BAکاسه نمد ته میل لنگMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1080000
372-1007020کاسه نمد سوپاپX33 Cross CVT, MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, X22 Pro IE Turbo340000
372A-1005030کاسه نمد عقب میل لنگFX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI2870000
372A-1005045کاسه نمد جلوی میل لنگFX Premium, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), Tiggo8 PRO 1.6TGDI1600000
372-BJ1306021کاسه نمد ترموستاتMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT70000
403000156AAعایق نمدی پشت صندلیTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)2350000
403000788AAنمدی سقفMVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent37370000
403001026AAنمد صداگیر پشت داشبوردX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT17760000
403001218AAنمدي درب موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent4680000
403001329ABAGYنمدی سقفTIGGO7 PRO Excellent29630000
403001610AAنمدی پشت داشبوردARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury0
403001732AAنمدی درب موتورTIGGO7 PRO Excellent5340000
403001758AAنمد صداگیر عقب چپ تریم داخلX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent740000
403001785ABAGYنمدی سقفTIGGO7 PRO Excellent56920000
403001990AAنمدی سقفX33 Cross CVT, MVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, MVM X22 MT, X33 Cross MT23420000
403002155AAنمد پشت موتورTIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT2523420000
403002155ABنمدی سینی زیر داشبوردX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI23420000
403002157ABنمدی کف عقب کابینTiggo8 PRO 1.6TGDI, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)18690000
403002175AAنمدی درب موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)5200000
403002436AAAGYنمدی سقفTIGGO8-T1A-2.0T-CVT2562930000
403002436ABAGYنمدی سقف– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)74730000
403002438ABAGYنمدی سقفTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)74730000
403002641AAنمدی درب موتورX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT5340000
403002748AAعایق نمدی زیر صندلی جلو چپTIGGO7 PRO Excellent8010000
403002749AAعایق نمدی زیر صندلی جلو راستTIGGO7 PRO Excellent8010000
403002797AAعایق نمدی صداگیر ستون چپTIGGO7 PRO Excellent1270000
403002798AAعایق نمدی صداگیر ستون راستTIGGO7 PRO Excellent1270000
403002999AAنمدی کف اتاقX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT790000
403003504AAنمدی پشت داشبوردARRIZO6 PRO Excellent, Arrizo5FL Turbo IE14270000
403003504ABنمدی پشت داشبوردArrizo5FL Turbo IE, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY19620000
403003932AAAGYنمدی سقفX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent45370000
403004126AAنمدی درب موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent6680000
403004338AAنمدی پشت داشبوردFX Excellent20490000
403004339AAنمدی پشت موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent6280000
403004496AAنمدی سینی پشت موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), Tiggo8 PRO 1.6TGDI5200000
403004907AAنمدی زیر داشبورد– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)23630000
403005397AAAGYنمدی سقفFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent49850000
403005537AAنمدی داخل  گلگیر عقب چپX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent5140000
403005751AAAGYنمدی سقف– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)72060000
403005978AAنمدی داخل  گلگیر عقب راستX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent5140000
403006684AAنمدی پشت داشبوردFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent24960000
43119-39020کاسه نمد پلوس سمت راستMVM X33 5AT6810000
43119-39030کاسه نمد پلوس سمت چپMVM X33 5AT6810000
477F-1005016کاسه نمد جلوی ميل لنگMVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 H, MVM315 SD, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, X22 AT sport lux c, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM315 H, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT940000
480-1005021قاب کاسه نمد ته ميل لنگMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT1270000
480-1005030BAکاسه نمد ته میل لنگMVM315 H, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT1940000
480-1005031واشرقاب کاسه نمد ته میل لنگMVM315 H, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E270000
480-1011020کاسه نمد جلوي ميل لنگ و میل سوپاپ vvt( کاسه نمد اويل پمپ)MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, MVM315 SD, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW MVM X33  CVT, NEW MVM315 H, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM X33 5AT740000
481F-1006020کاسه نمد میل سوپاپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, TIGGO, MVM550 CVT LUXURY1270000
481H-1005030BAکاسه نمد عقب میل لنگMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, Arrizo5FL Turbo IE, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, NEW MVM X33  MT, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVM530, MVM X33s SPORT , ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 PRO MT, TIGGO, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent, MVM550 CVT LUXURY, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT2670000
481H-1007020کاسه نمد گاید سوپاپMVM315 H, MVM550 CVT, NEW MVM315 H Sport, MVM550 MT LUXURY, New MVM315H Sport E, Arrizo5FL Turbo IE, X33 Cross MT, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, NEW MVM X33  MT, ARRIZO 6 Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, MVM530, MVM X33s SPORT , TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33, NEW MVM315 H, MVMX55 Excellent, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Excellent, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 PRO MT, TIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent, MVM550 CVT LUXURY, MVM X22 MT SPORT, X55 Pro Excellent Sport660000
481H-1011020کاسه نمد جلوی ميل لنگMVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM530, MVM X33, TIGGO, MVM550 CVT LUXURY2540000
481H-1011020BAکاسه نمد جلوي ميل لنگ( کاسه نمد اويل پمپ)MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  MT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM530, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, MVM X33s SPORT , TIGGO, MVM X33 5AT, MVM550 CVT LUXURY740000
525MHA-1701203کاسه نمد دیفرانسیل  سمت چپMVM X22 AT SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT1080000
525MHA-1701205کاسه نمد دیفرانسیل  سمت راستMVM X22 AT SPORT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT1140000
525MHB-1701206کاسه نمد شفت ورودیARRIZO5 MT COMFORT740000
5MF17J-2303321کاسه نمد دیفرانسیلX22 PRO MT, X33 Cross MT1210000
607000011AAکاسه نمد پمپ شیشه شورFX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), FX Excellent340000
607000111AAکاسه نمد لوله ورودی مخزن شیشه شورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent200000
609000800AAنمد پشت گلگیرTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)620000
609001542AAنمد پشت گلگیرFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent940000
6MF25-1701001-04کاسه نمد شفت ورودیX22 PRO MT, X33 Cross MT0
734300553کاسه نمد– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)2480000
9009069560کاسه نمد دیفرانسیلTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent2480000
A13-5109040DBنمد درب صندوق عقبMVM315 SD8520000
A13-5310021نمدی عایق سینی جلوی بدنهMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E1760000
A13-5310029عایق(نمدی) پشت موتورMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E650000
A13-5702010نمدی سقفMVM315 SD18220000
A13-5702010BAنمدی سقفMVM315 SD13820000
A13-5702010DAنمدی سقفMVM315 SD, NEW MVM315 SD20830000
A13-6102117FLنمدی پشت رودری درب جلوNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L2870000
A13-8402011نمدی درب موتورMVM315 H, MVM315 SD3940000
A13-8402011FLنمدی درب موتورNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport3080000
A21-5207025کاسه نمد پمپ شیشه شورMVM550 CVT, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, Arrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM530, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM315 H Sport L, Arrizo5 EV, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM550 CVT LUXURY, MVM X22 AT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT270000
A21-5300021نمدی سینی جلوی بدنهMVM5301790000
A21-5300029نمدی پشت موتورMVM5304270000
A21-5310029FLنمدي پشت موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY760000
A21-5310029FMنمدي درب موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY3410000
A21-5608060BAنمدي داخل صندوقMVM53010010000
A21-5702010FMنمدي سقفMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY31100000
A21-8402223نمدی درب موتورMVM5303410000
A21-8402223FLنمدي درب موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY4740000
B11-5300025خار نمدی پشت موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, X33 Cross CVT, MVM315 H, MVM550 CVT, MVM X22 AT SPORT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  CVT, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVM530, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X33 5AT, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT100000
B11-5702031BEخار نمدی سقفMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM530270000
B14-3505116کاسه نمد بوستر ترمزMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT290000
CH-20002ابزار مخصوص جازدن کاسه نمد میل سوپاپ 900000
CH-20002-1ابزار مخصوص جازدن کاسه نمد میل سوپاپ 900000
CH-20005ابزار مخصوص جازدن کاسه نمد ته میل لنگ 1130000
CH-20005-1ابزار مخصوص جازدن کاسه نمد ته میل لنگ 1130000
CH-20006ابزار مخصوص راهنمای جازدن کاسه نمد ته میل لنگ 4120000
CH-20006-1ابزار مخصوص راهنمای جازدن کاسه نمد ته میل لنگ 1040000
CH-20007ابزار مخصوص جازدن کاسه نمد جلوی میل سوپاپ 1530000
CH-20007-1ابزار مخصوص جازدن کاسه نمد جلوی میل سوپاپ 560000
CH-20008ابزار مخصوص راهنمای جازدن کاسه نمد سر میل لنگ 2810000
CH-20008-1ابزار مخصوص راهنمای جازدن کاسه نمد سر میل لنگ 430000
CH-20011ابزار مخصوص جا زدن کاسه نمد گاید سوپاپ 310000
CH-20011-1ابزار مخصوص جا زدن کاسه نمد گاید سوپاپ 310000
CH-20012ابزار راهنمای کاسه نمد گاید سوپاپ 640000
CH-20012-1ابزار راهنمای کاسه نمد گاید سوپاپ 160000
CH-20013ابزار مخصوص پیاده کردن کاسه نمد گاید سوپاپ 1170000
CH-20013-1ابزار مخصوص پیاده کردن کاسه نمد گاید سوپاپ 1170000
CH-20044ابزار مخصوص جهت سوار کردن کاسه نمد میل سوپاپ 520000
CH-20044-1ابزار مخصوص جهت سوار کردن کاسه نمد میل سوپاپ 520000
CH-20045ابزار مخصوص سوار کردن کاسه نمد جلوی میل لنگ 360000
CH-20045-1ابزار مخصوص سوار کردن کاسه نمد جلوی میل لنگ 360000
CH-30002ابزار مخصوص سوار کردن کاسه نمد دیفرانسیل 2420000
CH-30002-1ابزار مخصوص سوار کردن کاسه نمد دیفرانسیل 1280000
DAST-0103ابزار نصب کاسه نمد دیفرانسیل 6260000
DAST-0109ابزار نصب کاسه نمد شفت ورودی 6470000
E4G16-1005040کاسه نمد جلوی میل لنگArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT1470000
EPT-0004ابزار راهنمای جا زدن کاسه نمد جلوی میل لنگ 3090000
EPT-0005ابزار جا زدن کاسه نمد جلوی میل لنگ 4140000
EPT-0006ابزار جا زدن کاسه نمد ته میل لنگ 12210000
EPT-0007ابزار راهنمای جا زدن کاسه نمد ته میل لنگ 9780000
EPT-0013ابزار کاسه نمد دیفرانسیل 9780000
EPT-0014ابزار جازدن کاسه نمد سمت بیرونی هوزینگ کلاچ 14770000
EPT-0015ابزار جازدن کاسه نمد سمت داخلی هوزینگ کلاچ 14770000
F4J16-1007071کاسه نمد ساق سوپاپFX Premium, FX Premium, FX Premium, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), Tiggo8 PRO 1.6TGDI740000
F4J20-1005021قاب کاسه نمد ته میل لنگTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)2010000
FQ33D10T13F36مهره کاسه نمد دارX33 S 1.5T sport, MVM X33 5AT70000
G4J15-1005021قاب کاسه نمد ته میل لنگFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent2810000
J00-5310011نمدی پشت داشبوردMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1260000
J00-5310013واشر نمدی پشت داشبوردMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury40000
J00-5310031نمدی پشت موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury600000
J00-5702010نمدی سقفMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury12550000
J15-5702010نمدی سقفMVM315 H26690000
J15-5702010BAنمدی سقفMVM315 H9410000
J15-5702010BDنمدی سقفNEW MVM315 SD, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H18770000
J15-5702010DAنمدی سقفMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 H, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport17020000
J42-5702031DAخار نمدي سقفMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO 6 Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo110000
J60-1101011کاسه نمد درب پمپ بنزینX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), Tiggo8 PRO 1.6TGDI1530000
J60-5110103EVنمدی کف اتاق – جلو چپArrizo5 EV3210000
J60-5110104EVنمدی کف اتاق – جلو راستArrizo5 EV3210000
J60-5110105EVنمدی کف اتاق – عقب چپArrizo5 EV2540000
J60-5310010نمدی پشت داشبوردARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT5710000
J60-5310010EVنمدی پشن داشبوردArrizo5 EV24690000
J60-5310030نمدی پشت موتورARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT1040000
J60-5310030ABنمدی پشت موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY340000
J60-5402511JPخار نمدیARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury340000
J60-5402512JPخار نمدیARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury340000
J60-5702010DAنمدی سقفARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT16200000
J60-5702010DBنمدی سقفARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, Arrizo5 EV33830000
J60-5702010FAنمدی سقفArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY46710000
J60-8402223نمدی درب موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV3340000
J60-8402223FLنمدی درب موتورARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury5200000
J68-5110010نمدی زیر کنسول وسطX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent6970000
J68-5207155کاسه نمد لوله ورودی مخزن شیشه شورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI80000
J68-5310041نمدی درب موتورMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent4680000
J69-5310010نمدی پشت داشبوردMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT5690000
J69-5310029نمدی پشت موتورMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, MVM X22 AT, X22 PRO MT3940000
J69-5702010DBنمدی سقفMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT33700000
J69-5702011DCنمدی سقفX22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo23420000
J69-8402011نمدی درب موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT7740000
Q2204819CAپيچ  سر نمدي ترمزMVM315 H, MVM315 SD, MVM X33, TIGGO20000
QR512-1602228کاسه نمد شفت دوشاخه کلاچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT470000
QR512-1602237کاسه نمد شفت دوشاخه کلاچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT30000
QR512-1701151کاسه نمد شفت ورودیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT740000
QR512-1701151ABکاسه نمد شفت ورودیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury670000
QR512-1701151Bکاسه نمد شفت ورودیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury130000
QR512-1701152کاسه نمد جلوی دیفرانسیلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
QR512-1701152Aکاسه نمد جلوی دیفرانسیلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT110000
QR512-1701152ABکاسه نمد جلوی دیفرانسیلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury740000
QR512-1701152Bکاسه نمد جلوی دیفرانسیلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury130000
QR512-1701153کاسه نمد عقب ديفرانسيلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
QR512-1701153Aکاسه نمد عقب ديفرانسيلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT120000
QR512-1701153ABکاسه نمد عقب ديفرانسيلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury740000
QR512-1701153Bکاسه نمد عقب ديفرانسيلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury160000
QR512-1702227کاسه نمدMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
QR523-1701203کاسه نمد دیفرانسیلTIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM530, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT740000
QR523-1701206کاسه نمد شفت ورودیNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, TIGGO, NEW MVM315 SD940000
QR523-1701413کاسه نمد عقب شفت ورودیNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO270000
S11-3102015نمدی داخل گلگیر جلو چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT110000
S11-3102017خار نمدیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT110000
S11-3502033کاسه نمد چرخ عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT260000
S11-5101013TAخار نمدی سقفMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, X33 Cross CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, FX Premium, MVM TIGGO5-CVT Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW TIGGO5-CVT Luxury, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, FX Excellent, X22 PRO MT, MVM X22 AT, Arrizo5 EV, X55 Pro Excellent Sport110000
S11-5101033BAخار نمدی سقفTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury270000
S11-5207117کاسه نمد لوله ورودی مخزن شیشه شورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT270000
S11-5207119کاسه نمد پمپ شیشه شورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, NEW MVM X33  MT, MVM110-AMT, MVM X33, TIGGO230000
S11-5300029نمدی محفظه موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2870000
S11-5702010نمدی سقفMVM110- 3 cyl10680000
S11-5702010BAنمدی سقف سان روف دار 2020000
S11-5702010CAنمدی سقفMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3650000
S11-5702023خار نمدی سقفMVM110- 3 cyl70000
S11-5702023CAخار نمدی سقفMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT30000
S11-5702025خار نمدی سقفMVM X22 MT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, MVM110- 3 cyl, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT70000
S11-5702025CAخار نمدی سقفMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT100000
S11-BJ5207119کاسه نمد پمپ شیشه شورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT270000
T11-4102735واشر نمديTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, NEW MVM X33  MT, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  CVT, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVM X33, TIGGO, MVM X33 5AT120000
T11-4102737واشر نمدیMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, MVM X22 AT SPORT, FX Premium, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, FX Premium, MVM X33s Double Color, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, NEW MVM X33  MT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, MVM X33, MVM X22 MT, FX Excellent, TIGGO, MVM X22 AT, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X22 PRO MT30000
T11-5109130BQنمدی زیر کنسول وسطNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO1580000
T11-5310311NVنمدی پشت موتورMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , NEW MVM X33  CVT, MVM X33, TIGGO2480000
T11-5310311PQعایق نمدی پشت موتورMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT2210000
T11-5702010BAنمدی سقف (خاکستری)NEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT7890000
T11-5702010BDنمدی سقفTIGGO, MVM X3323090000
T11-5702010FBنمدی سقفMVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT23090000
T11-5702011BDنمدی سقفTIGGO, MVM X333320000
T11-5702013BAخار نمدی سقفTIGGO, MVM X33110000
T11-5702013FAخار نمدی سقفMVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM 315+ AT110000
T11-5702013PFخار پلاستيکي نمد سقفNEW MVM X33  MT110000
T11-8402223ABنمدی درب موتورTIGGO, MVM X333340000
T11-8402223PFنمدی درب موتورNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT4010000
T11-8402223PQنمدي درب موتورMVM X33s Double Color, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT5070000
T11-BJ5702010BDنمدی سقفTIGGO, MVM X3325020000
T15-5207197کاسه نمد شیلنگ شیشه شورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury30000
T15-5310010نمدی زیر داشبوردMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury4240000
T15-5310020نمدی پشت موتورTIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury5200000
T15-5310030نمدی دور چهارشاخه فرمانTIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25720000
T15-5310041BEنمدی درب موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury4210000
T15-5440010نمدی گلگیر عقب چپMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury4900000
T15-5440020نمدی داخل  گلگیر عقب راستMVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, X55 Pro Excellent Sport2780000
T15-5531010نمدی جاپائی استراحت رانندهX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI720000
T15-5531020نمدی تلسکوپی فرمانTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25720000
T15-5702010BAنمدی سقفTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury52910000
T15-5702010BCنمدی سقفTIGGO7 DCT Excellent52910000
T15-5702010BJنمدی سقفTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury52910000
T15-6202015نمدی پشت رودری درب عقبTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury2810000
T15-6302026نمدی پشت رودری درب صندوقTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury2350000
T21-5310020نمدی زیر داشبوردMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T8610000
T21-5310030نمدی پشت موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T5320000
T21-5310040نمدی زیر کنسول وسطMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T5690000
T21-5310051نمدی گلگیر عقب چپMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T4620000
T21-5310052نمدی گلگیر عقب راستMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T5500000
T21-5702010BBنمدی سقفMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury29630000
T21-5702010BGنمدی سقفNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury29630000
T21-5702010BHنمدی سقفNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T29630000
T21-8402013نمدی درب موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T5280000
T21-8402225خار پلاستیکی نمدیMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, FX Premium, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X33 5AT, Tiggo 5 T, FX Excellent, MVM X22 AT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X22 PRO MT110000
T9002074کاسه نمد دیفرانسیل– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1210000
ZGS1-000209ابزار جا زدن کاسه نمد سر میل لنگ 5290000
ZGS1-000210ابزار جا زدن کاسه نمد ته میل لنگ 13560000
ZGS1-000212ابزار جا زدن کاسه نمد سوپاپ 8280000
ZGS1-000213ابزار راهنمای جا زدن کاسه نمد سوپاپ 4560000
ZGS1-000214ابزار جا زدن کاسه نمد دیفرانسیل 10920000
ZGS1-000216ابزار جا زدن کاسه نمد سر شفت ورودی گیربگس 3720000
کد فنینام فارسی قطعهمدل خودروقیمت تومان
110900006AAکارتل روغن موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent24960000
112000081AAموتور مولدArrizo5 EV0
112000177AAموتور  میکروکنترلرTiggo 8 PHEV0
113000114AAمجموعه کانکتور کنترولر موتور  جلوئیTiggo 8 PHEV0
119000022AAپایه کاور روی موتور شماره 1FX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI940000
119000025AAپایه کاور روی موتور شماره 1FX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI740000
119000026AAپایه کاور روی موتور شماره 1FX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI740000
1200015574پیچ موتور عملگر کلاچMVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury30000
1200026554موتور عملگر کلاچMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury44100000
131000043AAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)Tiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium93410000
131000104AAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1.38E+08
131000107AAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM 315+ AT60860000
131000111AAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)Tiggo 5 T83870000
131000156AAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)X22 MT sport lux68320000
131000157AAواحد کنترل الکترونیکی موتورX22 AT sport lux c68320000
131000160AAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)ARRIZO6 PRO Excellent61800000
131000168AAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)X33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo68320000
131000176AAپایه نگهدارنده واحد کنترل الکترونیکی موتورX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo1470000
131000185AAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM X33 5AT83870000
131000193AAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)Tiggo 8 PHEV0
131000194AAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)TIGGO8-T1A-2.0T-CVT250
131000259AAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)TIGGO7 PRO Excellent1.07E+08
131000276AAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)ARRIZO6 PRO Excellent0
131000280AAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)TIGGO7 PRO Excellent1.07E+08
131000323AAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY80070000
131000392AAپايه واحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)FX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent2540000
151000032AAکاور روی موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI15960000
151000043AAکاور جلوی محفظه موتورArrizo5 EV7570000
151000047AAمجموعه هواکش موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI11410000
151000071AAکاور روی موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE5810000
151000072AAکانال ورودی هواکش موتورARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury6540000
151000074AAپایه محفظه هواکش موتورARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE1600000
151000075AAمجموعه هواکش موتورX33 S 1.5T sport8420000
151000078AAپایه کاور روی موتور شماره 1Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent2150000
151000081AAکاور موتورX33 S 1.5T sport4410000
151000085AAمجموعه هواکش موتورX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo5340000
151000087AAپایه کاور روی موتور شماره 1TIGGO8-T1A-2.0T-CVT251070000
151000088AAپايه نگهدارنده کاور روي موتور شماره 2TIGGO8-T1A-2.0T-CVT251070000
151000089AAپايه نگهدارنده کاور روي موتور شماره 3TIGGO8-T1A-2.0T-CVT251300000
151000090AAپايه نگهدارنده کاور روي موتور شماره 4TIGGO8-T1A-2.0T-CVT251300000
151000096AAپایه کاور روی موتورX33 S 1.5T sport340000
151000097AAمجموعه هواکش موتورMVM 315+ AT6210000
151000117AAمجموعه هواکش موتورMVM X33 5AT12820000
151000150AAپوسته هواکش موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)11410000
151000151AAفیلتر هوای موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)3210000
151000167AAلوله ورودی هواکش موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)7350000
151000168ABمجموعه لوله ورودی هواکش موتورTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)21550000
151000176AAکاور روی موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)8010000
151000189AAپایه کاور روی موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)540000
151000198AAکاور صداگیر موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)13810000
151000202AAمجموعه هواکش موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent10680000
151000223AAکاور روی موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)17220000
151000231AAکاور روی موتورFX Excellent9820000
155000360AAلوله خروجی شیر برقی موتورX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo3770000
155000512AAلوله خروجی شیر برقی موتورTiggo 8 PHEV0
200101001دستگاه ساکشن روغن موتور 70050000
202001225AAفریم زیر موتور 0
204000974AAکالیپر و موتور ترمز پارک برقی عقب چپX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent, X33 Cross MT54250000
204000975AAکالیپر و موتور ترمز پارک برقی عقب راستX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent, X33 Cross MT54250000
204002012AAپايه واحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM X55 PRO Excellent2280000
205000028AAرام زیر موتور الکتریکیArrizo5 EV65210000
205000039AAرام زیر موتورX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo52520000
205000073AAرام زير موتورMVM X33 5AT48910000
205000080AAرام زير موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium1.04E+08
205000109AAرام زیر موتورX22 PRO MT, X33 Cross MT52310000
205000112AAرام زیر موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1.08E+08
205000128AAرام زير موتورTiggo 8 PHEV0
205000135AAبوش عقبی رام زیر موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1.45E+08
205000162AAرام زیر موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY73400000
205000163AAرام زیر موتور ( جایگزین)ARRIZO5 EXCELLENT, ARRIZO5 LUXURY, ARRIZO5  Comfort, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT60050000
206000096AAدسته موتور چپFX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI11150000
206000097AAدسته موتور راستTiggo8 PRO 1.6TGDI14010000
206000100AAدسته موتور پائینی عقبTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium6810000
206000117AAپایه دسته موتور چپFX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI6680000
206000119AAدسته موتور بالائی عقبFX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI4480000
206000157AAدسته موتور- چپTiggo 5 T16950000
206000158AAدسته موتور- راستTiggo 5 T19220000
206000159AAدسته موتور- عقبTiggo 5 T8010000
206000161AAدسته موتور چپTiggo 5 T6680000
206000163AAپایه دسته موتور عقبTiggo 5 T6680000
206000164AAپایه نصب دسته موتورArrizo5 EV40390000
206000171AAپایه دسته موتور جلوMVM 315+ AT4210000
206000172AAصفحه حرارت گیر دسته موتور جلوMVM 315+ AT1210000
206000173AAپایه دسته موتور چپMVM 315+ AT4070000
206000174AAپایه دسته موتور راستMVM 315+ AT11090000
206000176AAپایه دسته موتور راستArrizo5 EV14770000
206000183AAدسته موتور چپX33 S 1.5T sport12480000
206000184AAدسته موتور راستX33 S 1.5T sport19620000
206000185AAدسته موتور عقبX33 S 1.5T sport4070000
206000186AAپایه دسته موتورX33 S 1.5T sport5740000
206000187AAپایه دسته موتور چپ 1X33 S 1.5T sport6630000
206000188AAپایه دسته موتور چپ 2X33 S 1.5T sport6410000
206000189AAدسته موتور چپARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE12950000
206000190AAدسته موتور راستARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE17090000
206000191AAدسته موتور بالائی عقبARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE4610000
206000192AAدسته موتور پائینی عقبARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE7150000
206000209AAدسته موتور سمت چپTIGGO8-T1A-2.0T-CVT2516550000
206000210AAدسته موتور راستTIGGO8-T1A-2.0T-CVT2521550000
206000211AAدسته موتور عقب بالایTIGGO8-T1A-2.0T-CVT257410000
206000212AAپایه دسته موتور راستTIGGO8-T1A-2.0T-CVT2511800000
206000213AAدسته موتور عقب پایینTIGGO8-T1A-2.0T-CVT258210000
206000216AAدسته موتور پایینی عقبARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury7150000
206000220AAپایه دسته موتور سمت چپX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo7950000
206000221AAدسته موتور عقب بالاX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo8940000
206000226ABدسته موتور عقب پایینX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo6080000
206000227AAپایه دسته موتورX22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo5280000
206000228AAدسته موتور چپX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent16550000
206000229AAدسته موتور راستX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent16480000
206000230AAدسته موتور عقب بالاX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent6680000
206000231AAدسته موتور عقب پایینX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent8210000
206000232AAپایه دسته موتور چپX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent6680000
206000233ABدسته موتور سمت چپX33 Cross CVT, X22 Pro IE Turbo19620000
206000234AAدسته موتور راستX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo33830000
206000271AAپایه دسته موتور چپMVM X33 5AT8680000
206000272AAپایه دسته موتور جلوMVM X33 5AT5280000
206000273AAپایه دسته موتور عقبMVM X33 5AT6810000
206000323AAدسته موتور- راستX22 PRO MT, X33 Cross MT16020000
206000325AAدسته موتور عقب پایینX22 PRO MT, X33 Cross MT5200000
206000326AAدسته موتور چپTiggo 8 PHEV0
206000327AAدسته موتور راستTiggo 8 PHEV0
206000328AAدسته موتور بالائی عقبTiggo 8 PHEV0
206000329AAدسته موتور پائینی عقبTiggo 8 PHEV0
206000346AAپایه دسته موتور عقب راست– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)19620000
206000400AAدسته موتور چپX22 PRO MT, X33 Cross MT9820000
206000403AAپایه دسته موتور  عقب  بالاX22 PRO MT, X33 Cross MT6080000
206000426AAدسته موتور چپ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)17820000
206000427AAپایه دسته موتور چپ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)11150000
206000428AAدسته موتور راست– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)18690000
206000429AAدسته موتور بالائی عقب– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)5340000
206000430AAدسته موتور پائینی عقب– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)7870000
206000432AAپایه دسته موتور عقب راست– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)3140000
206000433AAدسته موتور عقب راست– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)4140000
206000440AAپایه دسته موتور جلوX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c8480000
206000441AAدسته موتور جلوX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c8010000
206000447AAدسته موتورTIGGO8-T1A-2.0T-CVT2512130000
206000449AAپایه دسته موتور سمت چپX22 MT sport lux6340000
206000459AAپایه دسته موتور سمت چپX22 PRO MT, X33 Cross MT7950000
206000460AAپایه دسته موتورX33 Cross CVT, X22 Pro IE Turbo, X22 1.0 Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT3210000
206000569AAدسته موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT2518690000
206000596AAدسته موتور سمت راست 17650000
301000114AAموتور فن اوپراتور قسمت عقب کابینTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)22250000
301000115AAمقاومت موتور فن اوپراتور قسمت عقب کابینTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), FX Excellent5790000
301000810AAپوسته موتور فن بخاريTiggo 8 PHEV0
301001045AAموتور فن بخاریX22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo20420000
301001049AAموتور برقی چرخش هوا کابینX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT4010000
301001535AAپوسته موتور فن بخاريFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent11610000
301001542AAموتور فن بخاريFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent30290000
302000145AAشیلنگ آب موتور به مخزن انبساطTiggo 5 T1470000
302000240AAلوله سه راهی آب موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI6680000
302000263AAشیلنگ خروجی سیستم خنک کاری موتور برقیArrizo5 EV7390000
302000270AAلوله سه راهی آب رادیاتور به موتورMVM 315+ AT5810000
302000271AAلوله آب موتور به رادیاتورMVM 315+ AT1940000
302000276AAشیلنگ خروجی آب موتورX33 S 1.5T sport2070000
302000277AAشیلنگ ورودی آب موتورX33 S 1.5T sport3140000
302000283AAشیلنگ ورودی آب موتور از منبع انبساطX33 S 1.5T sport2370000
302000284AAشیلنگ آب موتورX33 S 1.5T sport470000
302000372AAپایه چپ قاب زیر موتورMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent1810000
302000373AAپایه راست قاب زیر موتورMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent1810000
302000420AAشیلنگ ورودی آب موتورTIGGO8-T1A-2.0T-CVT252250000
302000421AAشیلنگ خروجی آب موتورTIGGO8-T1A-2.0T-CVT255340000
302000425AAشیلنگ آب موتوربه مخزن انبساطTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25940000
302000427AAشیلنگ خروجی آب موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent2670000
302000433AAشیلنگ ورودی آب موتورX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c6210000
302000438AAشیلنگ خروجی آب موتورX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c1940000
302000443AAشیلنگ آب ورودی موتورARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE2280000
302000446AAشیلنگ موتور به مخزن انبساطFX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI470000
302000452AAشیلنگ ورودی آب موتورTiggo 5 T6940000
302000453AAشیلنگ خروجی آب موتورTiggo 5 T4820000
302000464AAشیلنگ آب موتور به مخزن انبساطX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo740000
302000478AAشیلنگ خروجی آب موتورMVM X33 5AT2670000
302000479AAشیلنگ ورودی آب موتورMVM X33 5AT3550000
302000483AAشیلنگ تهویه موتورMVM X33 5AT940000
302000510AAپایه رام زیر موتور سمت چپX55 Pro Excellent Sport, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent1010000
302000511AAپایه رام زیر موتور سمت راستX55 Pro Excellent Sport, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent1010000
302000753AAلوله سه راهی آب رادیاتور به موتورX22 PRO MT, X33 Cross MT3140000
302000754AAلوله آب موتور به رادیاتورX22 PRO MT, X33 Cross MT1940000
302000757AAشیلنگ آب موتور به مخزن انبساطX22 PRO MT, X33 Cross MT1400000
302000770AAشیلنگ ورودي آب به موتورTiggo 8 PHEV0
302000771AAشیلنگ آب ورودی موتورTiggo 8 PHEV0
302000892AAلوله فلزی سوخت از باک تا محفظه موتورTiggo 8 PHEV0
302000896AAشیلنگ موتورTiggo 8 PHEV0
302000989AAشیلنگ آب موتور به مخزن انبساطX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c400000
302001015AAشیلنگ موتور به مخزن انبساط– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)940000
302001029AAشیلنگ ورودی آب موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent6280000
371-1003088قلاب عقب موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury150000
371-1009010کارتل روغن موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury14080000
371-1009112غلاف گیج روغن موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1540000
371-1009115گیج روغن موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury740000
371-1009121لوله پایینی گیج روغن موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury470000
371-1011041پایه فیلتر روغن موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury2410000
371-1307019واشر لوله چهار راهی گردش آب موتورX33 Cross CVT, MVM 110S MT Comfort, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, X22 Pro IE Turbo270000
371F-1008011BBشیلنگ آب موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury470000
371F-1008011BCلوله فلزی آب موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1080000
371F-1303011لوله چهار راهی گردش آب موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury2280000
372-1002070فشنگی فشار روغن موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT710000
372-1003034واشر آب بندی شمع موتورNEW MVM315 H Sport, MVM110- 3 cyl, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM110- 4 cyl, MVM315 SD, MVM110-AMT, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, MVM X22 MT SPORT740000
372-1003074غلاف شمع موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT540000
372-1003090درب روغن موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury270000
372-1003201قلاب عقبی بلندکردن موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT70000
372-1003201BAقلاب عقب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT70000
372-1003202قلاب جلوئی بلندکردن موتورMVM110- 3 cyl60000
372-1003202RAقلاب جلوئی بلندکردن موتورMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT140000
372-1009010کارتل روغن موتورMVM110- 3 cyl3410000
372-1012021پیچ فیلتر روغن موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT100000
372-BJ1000410موتور کاملMVM110- 3 cyl7.4E+08
372-BJ1002001AAنيم موتورMVM110- 3 cyl1.79E+08
401000851AAدستگیره بازکن درب موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1080000
401000999AAدستگيره بازکردن درب موتورTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 PRO Excellent1070000
401001751AAاهرم بازکن درب موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent1300000
403002055AAمحافظ حرارتی اتاق موتورMVM X33 5AT2590000
4460198035موتور سان روفTIGGO8-T1A-2.0T-CVT251.51E+08
472-1009010کارتل روغن موتورMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT990000
472-1009010BAکارتل روغن موتورMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT7950000
472-BJ1002001نیم موتورMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT52430000
472WF-1009010کارتل روغن موتورMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT16950000
472WF-1009010ABکارتل روغن موتورMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT7140000
473F-1003050درب روغن موتورARRIZO 5 TE, FX Premium, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, X22 PRO MT, FX Excellent, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT1400000
477F-1003050درب روغن موتورMVM315 H, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 SD, MVM X33s Double Color, X22 AT sport lux c, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, MVM530, NEW MVM X33  CVT, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM 110S MT Comfort, MVM X33s SPORT , X22 1.0 Turbo, MVM X33, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, TIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT540000
477F-1003050BBدرب روغن موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33 5AT1470000
477F-1003064غلاف شمع موتورMVM315 H, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT810000
477F-1003086BAقلاب جلوئی موتورMVM315 H, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L130000
477F-1003087قلاب عقب موتورMVM315 H, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L150000
477F-1009010کارتل روغن موتورMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT SPORT21960000
477F-1014056FAشیلنگ ورودی هوا به موتورX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c1080000
477F-BJ1002001AAنیم موتورMVM315 H, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD1.45E+08
477F-BJ1002001ABنیم موتورMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, New MVM315H Sport E2.52E+08
477F-BJ1009010کارتل روغن موتورMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L3100000
477FC-4006011روغن موتور 5w30FX Premium, FX Premium0
480-1002017پولکي موتور( قطر 41/5mm)MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E110000
480-1002018پولکي موتور( قطر 56mm)MVM315 H, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L110000
480-1003040BAدرب روغن موتورNEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO940000
481A-1118034واشر مسی سنسور دمای آب موتورArrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, X55 Pro Excellent Sport30000
481F-1003087پایه نگهدارنده دسته سیم موتورMVM X33, TIGGO50000
481F-1003088پایه نگهدارنده دسته سیم موتورNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO50000
481F-3707010شمع موتورNEW MVM315 H Sport, MVM550 CVT LUXURY, New MVM315H Sport E, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, NEW MVM315 H, TIGGO, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD240000
481F-BJ1000010-1موتور کاملMVM5308.12E+08
481FC-1003050درب روغن موتورNEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33250000
481FC-1303091شیلنگ آب موتورMVM550 CVT, MVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY940000
481FC-1303091BAشیلنگ شماره 1 آب موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury1080000
481H-1003038پایه درب روغن  موتورNEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO40000
481H-1003085قلاب بلند کردن موتور (سمت راست)MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM X33, MVM550 CVT LUXURY60000
481H-1003086براكت بلند نمودن موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM530, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO, MVM X33 5AT, MVM550 CVT LUXURY90000
481H-1009010CAکارتل روغن موتورMVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM53021960000
481H-1009010EAکارتل روغن موتورMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT, MVM550 CVT LUXURY24760000
481H-1009011MEکارتل روغن موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33 5AT, MVMX33S AT Sport0
481H-1014071لوله هوای موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury6610000
484F-000E03AAموتور کامل 0
484F-1009010کارتل روغن موتورNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO23360000
484F-1009031BAغلاف گیج روغن موتورNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33 5AT1810000
484F-1303010لوله فلزي  آب از موتور به بخاريNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33 5AT6410000
484F-BJ1000010-1موتور کاملMVM5307.89E+08
484F-BJ1000010-3نيم موتورMVM X33, TIGGO2.74E+08
484F-BJ1002001AAنيم موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM530, MVM X33, TIGGO3.06E+08
484F-BJ1002001ACنیم موتورNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO7.77E+08
484F-BJ1002001AFمجموعه نیم موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury1.27E+08
484FC-1013010خنک کن روغن موتورMVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, MVM530, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO19220000
484H-1303011لوله فلزی آب موتورNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33 5AT1210000
484H-1303330BAلوله فلزی آب موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT1470000
484J-1002015MAبلوکه موتورMVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33 5AT, MVMX33S AT Sport0
501000633AADYJقسمت جلو (دماغه جلو محفظه موتور)Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent0
509000275AAکابل قفل درب موتورX33 S 1.5T sport, MVM X33 5AT, MVMX33S AT Sport1080000
509000386AADYJلولای درب موتور چپMVM 315+ AT3940000
509000387AADYJلولای درب موتور راستMVM 315+ AT3940000
509000473AAقفل درب موتورMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT2280000
509000879AADYJدرب موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent1.38E+08
509001605AAمیل نگهدارنده درب موتورX33 Cross CVT, MVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, X22 PRO MT, MVM X22 AT, X33 Cross MT1270000
553000084AADYJدرب موتورMVM 315+ AT1.08E+08
553000121AADYJدرب موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1.57E+08
553000124AADYJدرب موتورTIGGO7 PRO Excellent1.38E+08
553000160AADYJدرب موتورX22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT1.08E+08
553000311AADYJدرب موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent1.78E+08
553000320AADYJلولای چپ درب موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent10680000
553000321AADYJلولای راست  درب موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent10680000
554000216AAگیره کابل قفل درب موتورArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, FX Premium, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY140000
554000404AAقفل درب موتورMVM 315+ AT4480000
554000455AAجک درب موتور چپTIGGO7 PRO Excellent4140000
554000456AAجک درب موتور راستTIGGO7 PRO Excellent4140000
554000483AAنوار لاستیکی جانبی درب موتورTIGGO7 PRO Excellent470000
554000485AAجک سمت راست درب موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)4140000
554000486AAجک سمت چپ درب موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)4140000
554000487AAنوار لاستیکی لولای چپ درب موتورTIGGO7 PRO Excellent9350000
554000488AAنوار لاستیکی لولای راست درب موتورTIGGO7 PRO Excellent9350000
554000612AAکابل پران درب موتورTIGGO7 PRO Excellent1600000
554000704AAنوار جلوئی درب موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)2870000
554000744AAکابل درب موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1600000
554000800AAقفل درب موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)7610000
554000852AAقفل درب موتورTIGGO7 PRO Excellent6940000
554000862AAموتور شیشه بالابر درب جلو چپTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)22690000
554000863AAموتور شیشه بالابر درب جلو راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)22690000
554000919AAموتور شیشه بالابر درب عقب چپTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)22690000
554000920AAموتور شیشه بالابر درب عقب راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)22690000
554001063AAقفل درب موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent6280000
554001066AAکابل پران درب موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent1600000
554001074AAنوار عقبی درب موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent1400000
554001075AAنوار لاستیکی زیر درب موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent1540000
554001184AAنوار لاستیکی لولای چپ درب موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent9350000
554001185AAنوار لاستیکی لولای راست درب موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent9350000
554001236AAکلید قفل درب  موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI7610000
554001727AAجک درب موتور چپFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent3410000
602000746AAکاور پوشش موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT258010000
602001371AAقاب راست زیر موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI), Tiggo8 PRO 1.6TGDI1600000
602001385ABقاب زیر موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO8-T1A-2.0T-CVT258010000
602001933AAپایه نگهدارنده-قاب زیر موتور -2FX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent2670000
602002495AAپایه نگهدارنده-قاب  زیر موتور -1FX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent2540000
602002732AAپایه دسته موتور عقب چپARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY2280000
602002733AAپایه دسته موتور عقب راستARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY2280000
603000100AAموتور پرده سانروفTIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT2540500000
603000155AAموتور شیشه سانروفTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)40500000
603000200AAموتور سانروفFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent33830000
603000240AAموتور سان روفTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)40500000
603000271AAموتور شیشه سانروفTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)40500000
608000014AAموتور برف پاک کن عقبTiggo8 PRO 1.6TGDI, X33 Cross CVT, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X33 Cross MT12480000
608000074AAمجموعه موتور و مکانیزم برف پاک کن جلوMVM 315+ AT25760000
608000127AAمجموعه موتور و مکانیزم برف پاک کن جلوTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)31170000
608000187AAمجموعه موتور و مکانیزم برف پاک کن جلوFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent31170000
608000190AAموتور برف پاک کن عقبFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent14280000
608000194AAموتور برف پاک کن عقبMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, X22 PRO MT, MVM X22 AT12950000
609000585AAبرچسب محفظه موتورARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, Arrizo5 EV140000
609000608AAفوم اسفنجی لولای درب موتور چپTIGGO7 PRO Excellent1010000
609000609AAفوم اسفنجی لولای درب موتور راستTIGGO7 PRO Excellent1010000
609000937AAقاب چپ درب موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)3550000
609000938AAقاب راست درب موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)3410000
609000939AAقاب جلوئی درب موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)3680000
609000940AAقاب عقبی درب موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)3550000
609001415AAکاور روی موتورTiggo 8 PHEV0
609001614AAقاب روی موتورTiggo 8 PHEV0
609001676AAقاب درب موتور سمت چپFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent3140000
609001677AAقاب درب موتور سمت راستFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent3140000
806000347AAدسته سیم جلوی محفظه موتورTiggo 5 T31580000
806000348AAدسته سیم محفظه جلوی موتورNEW TIGGO5-CVT Excellent1.15E+08
806000697AAدسته سیم جلوی محفظه موتورMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent1.24E+08
806000702AAدسته سیم موتورTiggo 5 T36700000
806000708AAدسته سیم محفظه موتورX33 S 1.5T sport1.39E+08
806000745AAدسته سیم محفظه موتورMVM 315+ AT66660000
806000750AAدسته سیم موتورMVM 315+ AT70260000
806000801AAدسته سیم موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY40040000
806000877AAدسته سیم موتورMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent48040000
806001103AAپایه دسته سیم موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium740000
806001116AAپایه دسته سیم موتورARRIZO6 PRO Excellent3550000
806001228AAسیم کشی جلو موتورX22 MT sport lux1.27E+08
806001358AAدسته سیم موتورX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo58250000
806001462AAدسته سیم موتورMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT41900000
806001467AAدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT1.14E+08
806001471AAدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT1.21E+08
806001577AAدسته سیم محفظه موتورX22 1.0 Turbo1.55E+08
806001844AAدسته سیم موتورX22 PRO MT, X33 Cross MT49580000
806002003AAدسته سیم محفظه موتورArrizo5 EV1.82E+08
806002006AAدسته سیم موتورTiggo 8 PHEV0
806002487AAسیم کشی جلو موتورX22 AT sport lux c1.4E+08
806002703AAدسته سیم موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)85400000
806002870AAکابل اتصال بدنه موتورX22 AT sport lux c4330000
806003047AAدسته سیم موتور 70730000
806003693AAدسته سیم اصلی موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent53380000
806003701AAدسته سیم محفظه موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent1.73E+08
806003750AAدسته سیم موتورARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury49820000
806003751AAدسته سیم موتورARRIZO6 PRO Excellent0
806003832AAدسته سیم جلوی محفظه موتورX22 Pro IE Turbo1.63E+08
806004484AAدسته سیم موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI70730000
806004709AAدسته سیم محفظه جلوی موتورX22 PRO MT0
806004910AAدسته سیم موتورARRIZO6 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent57850000
806004999AAدسته سیم محفظه موتور و جعبه فیوزTIGGO7 PRO Excellent1.84E+08
806005217AAدسته سیم موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent79400000
806005459AAدسته سیم موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY33710000
806005565AAدسته سیم موتورFX Excellent71130000
806005745AAدسته سیم موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT2570730000
806006293AAدسته سیم موتور – جایگزین کد 806003751AAARRIZO6 PRO Excellent54250000
806006373AAدسته سیم جلوی محفظه موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent1.61E+08
806007453AAدسته سیم محفظه جلوی موتورX33 Cross MT0
806007454AAدسته سیم محفظه جلوی موتورX33 Cross CVT0
806009600AAدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM X55 PRO Excellent1.95E+08
807000132AAجعبه فیوز محفظه موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY45570000
807000185AAجعبه فيوز داخل محفظه موتورTIGGO8-T1A-2.0T-CVT2535230000
807000214AAپایه نگهدارنده جعبه فیوز داخل موتور فلزیX33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT940000
807000243AAپایه نگهدارنده جعبه فیوز داخل موتور پلاستیکیX33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT2540000
807000259AAجعبه فیوز محفظه موتورTiggo 8 PHEV0
807000319AAپایه نگهدارنده جعبه فیوز داخل موتور فلزیARRIZO6 PRO Excellent3140000
807000323AAپایه جعبه فیوز محفظه موتورTiggo 8 PHEV0
807000324AAجعبه فیوز محفظه موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)46770000
807000328AAدرپوش جعبه فیوز موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)3010000
807000363AAجعبه فیوز موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)46770000
807000525AAجعبه فیوز محفظه موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent42700000
807000537AAجعبه فیوز محوطه موتور 39390000
808000215AAکلید استارت موتور (جایگزین کدفنی J42-3704050)Arrizo5FL Turbo IE, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY4210000
A11-1001211پایه دسته موتور چپ 2370000
A11-1001510BAدسته موتور جلو 810000
A11-1109811کاور موتور 0
A11-1303615سه راهی لوله آب موتورMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM530, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO, MVM550 CVT LUXURY270000
A11-3617011سنسور دمای آب موتورMVM315 H, MVM550 CVT, New MVM315H Sport E, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, FX Premium, MVM315 SD, MVM550 MT, FX Premium, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, FX Premium, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, TIGGO7 PRO Excellent, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVM530, MVM X33s SPORT , MVM X33, NEW MVM315 H, TIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X33 5AT, MVM550 CVT LUXURY2280000
A11-3707110CAشمع موتورMVM315 H, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, X22 AT sport lux c, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, MVM X33s SPORT , TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X33 5AT, TIGGO, MVM550 CVT LUXURY, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E1040000
A11-3707111CAشمع موتور 0
A11-3724017CNدسته سیم جلویی موتور 8440000
A11-3724065CNدسته سیم موتور 6980000
A11-3810010BCسوئیچ  فشار روغن موتورMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, ARRIZO 5 TE, X22 AT sport lux c, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, MVMX55 Excellent Sport, NEW MVM315 H, MVMX55 Excellent, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Excellent, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X22 MT SPORT1010000
A11-3810011سوئیچ  فشار روغن موتورMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L940000
A11-3903011برچسب هشدار الکتریکی محفظه موتورMVM315 H, MVM550 CVT, MVM X22 MT SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO 6 Excellent, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, X33 S 1.5T sport, ARRIZO 6 Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM110-AMT, NEW MVM X33  CVT, MVMX55 Excellent Sport, MVM530, MVM 110S MT Comfort, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, MVM X33, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Luxury, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, MVM X33 5AT, TIGGO, MVM550 CVT LUXURY60000
A11-8107027ABموتور فن بخاريMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L14150000
A11-8402150دستگيره درب بار کن درب موتورMVM315 H, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, X22 PRO MT, MVM X22 AT, X33 Cross MT740000
A11-8402231بوش پلاستيکي درب موتورMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L110000
A11-8402261خار ميل نگهدارنده درب موتورMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L100000
A11-BJ3605011ابزار بروز رساني  برنامه   واحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U) 82870000
A13-1001001FAسيستم نگهدارنده موتورMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E0
A13-1001211FAپایه نگهدارنده دسته موتور چپMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport2740000
A13-1001411FAپایه دسته موتور راستMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport6280000
A13-1001510FAدسته موتور جلوMVM315 H, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport6610000
A13-1001611FAپایه نگهدارنده دسته موتور جلوMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E2070000
A13-1303031شیلنگ کوچک آب موتورMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT410000
A13-1303111FAلوله ورودي آب به موتورNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport1600000
A13-1303211FAلوله خروجي آب از موتورMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport1600000
A13-1303310BAلوله  فلزی آب موتورNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L1810000
A13-2801040ATرام جلوی موتورX22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT, MVM X22 AT29360000
A13-2801040FAرام جلوی موتورMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E29360000
A13-2801061ضربه گیر بالائی رام جلوی موتورMVM315 H, MVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, MVM X22 AT, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E340000
A13-2801062ضربه گیر پائینی رام جلوی موتورMVM315 H, MVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, MVM X22 AT, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E470000
A13-2801063بوش راهنمای رام جلوی موتورNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, MVM X22 AT, NEW MVM315 H Sport470000
A13-2801064پيچ رام جلوی موتورNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, MVM X22 AT, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT320000
A13-2810010FAرام زير موتورMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E52310000
A13-2810100ضربه گير رام زير موتورMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport970000
A13-3605010BYواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, New MVM315H Sport E60860000
A13-3605010CAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD67650000
A13-3605010CBواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)New MVM315H Sport E60860000
A13-3605015BAپايه واحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E250000
A13-3704010سوئيچ کامل موتورMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E9610000
A13-3704015مغزی سوئيچ موتورMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E4270000
A13-3723017جعبه رله فن- داخل موتورMVM315 H, MVM315 SD1260000
A13-3724010FBدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM315 SD7590000
A13-3724010MFدسته سیم جلوی محفظه موتورNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L40840000
A13-3724180FEدسته سیم موتورNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport43440000
A13-3724180FEIRدسته سیم موتور (ساخت ایران)NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L17970000
A13-3724180FLدسته سیم موتورNew MVM315H Sport E41900000
A13-3724180LBدسته سيم موتورNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport44040000
A13-3724181پايه نگهدارنده دسته سیم موتورMVM315 H, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E30000
A13-3724182پايه نگهدارنده دسته سیم موتورMVM315 H, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport40000
A13-5100630PA-DYپایه چپ نگهدارنده موتورNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport2760000
A13-5100640PA-DYپایه راست نگهدارنده موتورMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E6880000
A13-5205110موتور برف پاک کنNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport0
A13-5205111BAموتور برف پاک کنMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H Sport L, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, New MVM315H Sport E, X33 Cross MT9350000
A13-5300541نوار درب موتورMVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, X33 Cross CVT, MVM315 H, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, X33 Cross MT120000
A13-5300810-DYدیاق قفل درب موتورMVM315 H, MVM315 SD, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E2150000
A13-5605010مجموعه جک درب موتورMVM315 SD0
A13-5703160موتور سان روفMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT30630000
A13-6104110پايه و کابل شیشه بالابرجلو چپ – بدون موتورNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD2950000
A13-6104120پايه و کابل شیشه بالابرجلوراست- بدون موتورNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD2950000
A13-6104130موتور شيشه بالابر جلو چپNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD10080000
A13-6104140موتور شيشه بالابر جلو راستNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD10080000
A13-6204110پايه و کابل شیشه بالابرعقب چپ – بدون موتورNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD4890000
A13-6204120پايه و کابل شیشه بالابرعقب راست – بدون موتورNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD5810000
A13-6204130موتور شيشه بالابر عقب چپNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD2250000
A13-6204140موتور شيشه بالابر عقب راستMVM315 H, MVM315 SD1450000
A13-8107020بست  موتور  اواپراتورNew MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport70000
A13-8107067موتور تنظیم دریچه گردش هوای داخل / خارجMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, New MVM315H Sport E4820000
A13-8107510دریچه و موتور تنظیم دماMVM315 H, MVM315 SD810000
A13-8112123کابل موتور تنظیم دریچه بخارگیر شیشهNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport1080000
A13-8112125کابل موتور تنظیم دمای کولرNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport1080000
A13-8112127کابل موتور تنظیم دریچه گردش هوای داخل / خارجNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport1270000
A13-8402010-DYدرب موتورMVM315 H, MVM315 SD67090000
A13-8402010FL-DYدرب موتورNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport79330000
A13-8402030-DYلولای چپ درب موتورMVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, X33 Cross CVT, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, X33 Cross MT3410000
A13-8402040-DYلولای راست درب موتورMVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, X33 Cross CVT, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, X33 Cross MT3410000
A13-8402050قفل درب موتورMVM315 H, MVM315 SD3410000
A13-8402050FLقفل درب موتورNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport4140000
A13-8402110کابل بازکن درب موتورNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD740000
A13-8402220میل نگهدارنده  درب موتورNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport940000
A13-9EC8107061موتور دريچه کنترل دماMVM315 H, MVM X22 MT SPORT, MVM315 SD, MVM X22 MT4140000
A13-9EC8107063موتور کنترل دريچه هاMVM315 H, MVM315 SD610000
A13-9EC8107065موتور دریچه گرمکن شيشه جلوMVM315 H, MVM X22 MT SPORT, MVM315 SD, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 MT, MVM X22 AT660000
A13-9EC8107715موتور کنترل دريچه گردش هواNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT920000
A13-BJ5205112اهرم رابط موتور ببرف پاک کن و مکانیزم برف پاک کنX33 Cross CVT, X22 AT sport lux c940000
A13-BJ6104011DBپیچ قفل درب موتورMVM315 H, MVM X22 AT SPORT, MVM315 SD, MVM X22 MT, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT60000
A13-BJ6104110DBپايه و کابل شیشه بالابرجلو چپ – بدون موتورNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E5880000
A13-BJ6104120DBپايه و کابل شیشه بالابرجلوراست- بدون موتورNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, MVM X22 MT SPORT850000
A13-BJ6104130DBموتور شيشه بالابر جلو چپNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, MVM X22 MT SPORT10680000
A13-BJ6104140DBموتور شيشه بالابر جلو راستNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, MVM X22 MT SPORT10680000
A13-BJ6204110DBپايه و کابل شیشه بالابرعقب چپ – بدون موتورNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E4010000
A13-BJ6204120DBپايه و کابل شیشه بالابرعقب راست – بدون موتورNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E5880000
A15-1001110BAدسته موتور چپNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport3210000
A15-1001310BAدسته موتور راستNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT9410000
A15-1001510BAدسته موتور جلو 960000
A15-3605010BHواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U) 10360000
A15-3701001ملحقات الکتريکي موتورNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport0
A21-1001110دسته موتور چپMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5306470000
A21-1001111ضربه گير جلوئی دسته موتور چپMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530170000
A21-1001112ضربه گير عقبی دسته موتور چپMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530230000
A21-1001310دسته موتور راستMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5307080000
A21-1001411پایه نگهدارنده دسته موتور راستMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5304740000
A21-1001412پایه نگهدارنده دسته موتور راستMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY3480000
A21-1001510دسته موتور جلوMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5303740000
A21-1001610DAپايه دسته موتور جلوMVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY2610000
A21-1001611پایه دسته موتور جلوMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5302280000
A21-1001710دسته موتور عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5305070000
A21-1001710CAدسته موتور عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530480000
A21-1001811پایه دسته موتور عقبMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5301870000
A21-1001811DAپايه دسته موتور عقبMVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY4680000
A21-1009110گیج روغن موتورMVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, MVM X33s SPORT , MVM X33, MVM X33 5AT, MVM550 CVT LUXURY740000
A21-1104231لوله فلزی سوخت از باک تا محفظه موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY460000
A21-1109810قاب روی موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY1470000
A21-1109811قاب روی موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY9690000
A21-1109812پایه کاور روی موتور شماره 1MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY340000
A21-1109813پایه کاور روی موتور شماره 2MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY270000
A21-1109814ضربه گیر قاب روی موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X3390000
A21-1109815پایه پیچ دار قاب روی موتورMVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33270000
A21-1208219لوله بخار سوخت ازشیربرفی کنیستر به موتورNEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO740000
A21-1303201لوله خروجی از رادیاتور به موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY1340000
A21-1303310لوله فلزی آب از موتور به مخزن انبساطMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM X33, TIGGO, MVM550 CVT LUXURY1010000
A21-1303703لوله ورودی از موتور به مخزن انبساطMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY430000
A21-1303703JAلوله آب (از موتور به منبع انبساط)X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT470000
A21-2810010رام زیر موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY8870000
A21-2810010BBرام زیر موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53080070000
A21-2909035لوله فلزيي جلويي موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY120000
A21-2AN1129110DAاستپرموتور ( موتور پله ای )New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport12910000
A21-3605010BAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM5301.03E+08
A21-3605010CKواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT88870000
A21-3605010CLواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY95940000
A21-3605010KBواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53026900000
A21-3704010BAسوئیچ کامل موتورNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM530, MVM X33, TIGGO12150000
A21-3704010BBسوئيچ کامل موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY11680000
A21-3723010جعبه فیوز موتورMVM53042440000
A21-3723010FLجعبه فيوز موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY83270000
A21-3723015پایه جعبه فیوز موتورMVM5301470000
A21-3724010دسته سیم جلوی محفظه موتورMVM53037830000
A21-3724010FLدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY13550000
A21-3724010FTدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT13550000
A21-3724180BBدسته سیم موتور(یک سنسور اکسیژن)MVM53081740000
A21-3724180DAدسته سیم موتورMVM53046710000
A21-3724180DDدسته سيم موتورMVM53048910000
A21-3724180FEدسته سيم موتورMVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY61650000
A21-3724180FWدسته سيم موتورMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT39510000
A21-5100500-DYپایه واحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM530260000
A21-5100500FL-DYپايه واحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY260000
A21-5205021موتور برف پاک کن جلوMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY2010000
A21-5205021ACموتور برف پاک کن جلوMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY9350000
A21-5300130-DYدیاق قفل درب موتورMVM53012420000
A21-5300541نوار عقبی محفظه موتورMVM530320000
A21-5305070BEدستگيره درب بار کن درب موتورMVM530890000
A21-5703103موتور سان روفMVM53012700000
A21-5703133موتور سان روفMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM X33 5AT19450000
A21-8107027FLموتور فن بخاريMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY11090000
A21-8107110موتور فن بخاریMVM53016090000
A21-8121030FLموتور دريچه گردش هواي داخل /خارجMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY5340000
A21-8126010FCموتور تنظيم چرخش هواي کولرMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY5340000
A21-8126030FCموتور دریچه تنظيم دمای تهویه مطبوعMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY5340000
A21-8401120FLزه استيل درب موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY3740000
A21-8402010-DQدرب موتورMVM5300
A21-8402010-DYدرب موتورMVM5301.39E+08
A21-8402010FL-DYدرب موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY1.39E+08
A21-8402030-DYلولای چپ درب موتورMVM5303740000
A21-8402040-DYلولای راست درب موتورMVM5303740000
A21-8402050قفل درب موتورMVM5304950000
A21-8402050FLقفل درب موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY4140000
A21-8402111میل نگهدارنده درب موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY1600000
A21-8402112کابل بازکن درب موتورMVM530940000
A21-8402117خار ميل نگهدارنده درب موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY440000
A21-8402121خار میله درب موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY740000
A21-8402213نوار لاستیکی سمت چپ درب موتورMVM530940000
A21-8402217ضربه گير درب موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY270000
A21-8402227نوار بالائی درب موتورMVM530940000
A21-8402227FLنوار بالائي درب موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY250000
A21-8402228FLنوارلاستیکی سمت راست درب موتورMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY940000
A21-9EC8107312موتور تعویض دریچه های خروجی هواMVM5301930000
A21-9EC8107513موتور دریچه اختلاط هواMVM53011750000
A21-9EC8107712موتور دریچه گردش هوای داخل / خارجMVM5301380000
A21-BJ1129011DAاستپرموتور ( موتور پله ای )New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport10680000
A21-BJ5703133دسته سيم رابط موتور و مدول کنترل سان روفMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT450000
A21-BJ8117097FLپوسته موتور فن بخاريMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY4210000
A21-BJ8126011FCپايه موتور تنظيم دريچه تهويه مطبوعMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY100000
A21-BJ8126031FCپايه موتور تنظيم دريچه تهويه مطبوعMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY70000
AQ330B12مهره اتصال دسته موتور جلوTIGGO, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X3320000
B11-3700021سوئیچ لادری درب موتورMVM530940000
B11-3707110شمع موتورTIGGO8-T1A-2.0T-CVT254410000
B11-5207153خار کابل درب موتورMVM X22 MT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, FX Premium, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, MVM X33s, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s SPORT , MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 110S MT Comfort, ARRIZO5 MT COMFORT, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVM530, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT, Arrizo5 EV, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT80000
B11-8402217ضربه گير درب موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM315 H, MVM550 CVT, New MVM315H Sport E, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, MVM530, MVM X33s SPORT , NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X33 5AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport270000
B11-8402225خار عایق حرارتی درب موتورMVM550 CVT LUXURY, Arrizo5FL Turbo IE, MVM315 H, MVM550 CVT, New MVM315H Sport E, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM315 SD, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM530, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM315 H, MVM X33, NEW MVM315 H Sport L, Tiggo 5 T, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport110000
B11-8402231بوش ضربه گیر درب موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent110000
B21-5100911بوش پیچ رام زیر موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent, X22 PRO MT, TIGGO7 DCT Luxury, X33 Cross MT470000
B21-5100911-DYبوش پیچ رام زیر موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, Arrizo5 EV590000
B21-5101890پیچ اتصال منفی محفظه موتورArrizo5FL Turbo IE, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM315 SD, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM 110S MT Comfort, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM 110S MT Luxury, Tiggo 5 T, NEW MVM315 SD30000
B23-8402030-DYلولاي چپ درب موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY7610000
B23-8402040-DYلولاي راست درب موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY7610000
C-481H-1009010CAکارتل روغن موتورMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53012410000
CEMS-BJ3605011ابزار بروز رساني برنامه  واحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U) 1320000
D4G15-0000E03AAموتور کاملX22 MT sport lux0
D4G15-0000E04AAمجموعه موتور کاملX22 AT sport lux c0
D4G15-1009010کارتل روغن موتورMVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT, MVM X22 AT24220000
D4G15-1009031گیج روغن موتورNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L740000
D4G15B-1003085قلاب جلوئی موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT120000
D4G15B-1003086قلاب عقب موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT120000
D4G15B-1009031گیج روغن موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT1270000
D4G15B-1009032ABغلاف گیج روغن موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT1080000
D4G15B-1303010لوله فلزی آب موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT4210000
D4G15B-1303032شیلنگ آب موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT1080000
D4G15B-3611043سنسور دمای آب موتورMVM X22 MT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 AT, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT2610000
D4T20-0000E03AAموتور کاملTIGGO8-T1A-2.0T-CVT250
D4T20-1009030مجموعه گیج روغن موتور با لولهTIGGO8-T1A-2.0T-CVT254610000
D4T20-1303010سه راهی فلزی اب موتورTIGGO8-T1A-2.0T-CVT256680000
D4T20-1303030لوله فلزی آب موتورTIGGO8-T1A-2.0T-CVT255810000
DA1-0000E59AAموتور کاملMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT1.82E+08
DA1-0000E60AAموتور کاملMVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT1.82E+08
DA1-BJ0000E13AAموتورکاملMVM315 H, MVM315 SD7.3E+08
DA1-BJ0000E24AAموتورکاملNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport1.9E+08
DM1-BJ0000E81AAموتور کاملArrizo5FL Turbo IE0
DM1-BJ0000E93AAموتور کاملX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent1.23E+09
DS1-0000E02AAموتور کاملMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
DS1-BJ0000E04AAموتور کاملMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1.12E+08
DS1-BJ0000E35AAموتور کاملMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1.27E+08
DT1-0000E117AAموتور کامل 2.0TGDI 2.8E+09
DT1-0000E127AADYJمجموعه موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
DT1-0000E28AAمجموعه نيم موتورMVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT7.91E+08
DT1-0000E87AAموتور کامل 2.0T 2.18E+09
DT1-0000E99AAموتور کامل 1.6TGDI 2.53E+09
DT1-BJ0000E84AAموتورکاملX22 PRO MT, X33 Cross MT0
DT1-BJ0000E99ABموتور کاملTiggo8 PRO 1.6TGDI0
DT2-0000E05AAموتور کاملMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury9.8E+08
DT2-BJ0000E01AAمجموعه  موتور کامل 4.31E+08
DT2-BJ0000E02AAموتور کاملMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury3.3E+08
DT2-BJ0000E08AAموتور کامل 3.73E+08
DT2-BJ0000E11AAموتور کامل 2.29E+08
DTI-0000E28AAمجموعه نيم موتور 0
E3T10-0000E04AAموتور کاملX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo0
E3T10-1003085قلاب جلوی موتورX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo620000
E3T10-1003086قلاب عقب موتورX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo620000
E3T10-1009010کارتل روغن موتورX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo24020000
E3T10-1009110گیج روغن موتورX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo940000
E3T10-1303120شیلنگ خروجی آب رادیات موتورX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo4680000
E3T10-1303331سه راهی آب موتورX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo790000
E3T10-1303391اورینگ آببندی خروجی آب موتورX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo290000
E3T10-3611043سنسور دمای آب موتورX55 Pro Excellent Sport, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), FX Excellent, X22 PRO MT, X33 Cross MT2610000
E3T10-BJ1004030رینگ موتورX22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo6280000
E4G15C-0000E04AAموتور کاملX33 Cross MT0
E4G15C-1012100مجموعه فیلتر روغن موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 5 TE, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, X22 PRO MT, TIGGO7 DCT Luxury, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT12820000
E4G16-1002015MAبلوکه موتورArrizo5FL Turbo IE, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury0
E4G16-1003038درب روغن موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  MT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM530, MVM X331740000
E4G16-1003085قلاب جلوئی موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport80000
E4G16-1003086قلاب عقب موتورARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT470000
E4G16-1003086ABقلاب جلوئی موتورARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY420000
E4G16-1009010کارتل روغن موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT21760000
E4G16-1009011MAکارتل روغن موتورARRIZO5 LUXURY, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 MT COMFORT0
E4G16-1009030گیج روغن موتور با غلافARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent0
E4G16-1009110گیج روغن موتورARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 MT COMFORT, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT740000
E4G16-1009112غلاف گیج روغن موتورX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury2540000
E4G16-1012031اورینگ پیچ فیلتر روغن موتورARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT470000
E4G16-1013010خنک کن روغن موتورARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT8420000
E4G16-1014013BBلوله متصل به کاور روی موتورARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT1080000
E4G16-1303011ABلوله فلزی آب موتورARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, X22 PRO MT, X33 Cross MT1210000
E4G16-1303011BAلوله فلزی آب موتورMVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury1080000
E4G16-3707110شمع موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 5 TE, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  MT, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM 110S MT Comfort, MVMX55 Excellent Sport, NEW MVM X33  CVT, MVMX55 Excellent, MVM 110S MT Luxury, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, X55 Pro Excellent Sport1980000
E4G16-3707110ABشمع موتورARRIZO 5 TE, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury0
E4G16-XLB1012020درپوش فیلتر روغن موتورARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT5010000
E4G16-XLB1013020کیت تعمیراتی خنک کن روغن موتورARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT280000
E4T15B-0000E01AAموتور کاملTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1.36E+09
E4T15B-0000E06AAموتور کاملArrizo5FL Turbo IE, X33 S 1.5T sport, Tiggo 5 T0
E4T15B-0000E16AAموتور کاملArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY0
E4T15B-1009031گیج روغن موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport940000
E4T15B-1009032غلاف گیج روغن موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport2070000
E4T15B-1012011اورینگ شماره 1 خنک کن روغن موتورARRIZO 5 TE, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury470000
E4T15B-1012012اورینگ شماره 2 خنک کن روغن موتورARRIZO 5 TE, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury940000
E4T15B-1012013اورینگ شماره 3 خنک کن روغن موتورARRIZO 5 TE, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury470000
E4T15B-1012100مجموعه فیلتر روغن موتور بهمراه پایهARRIZO 5 TE, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury4440000
E4T15B-1013010خنک کن روغن موتورARRIZO 5 TE, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury13880000
E4T15B-1118062ACلوله آب خروجی موتور 8750000
E4T15B-1303011لوله فلزی آب از موتور به مخزن انبساطArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport1940000
E4T15C-0000E13AAموتور کاملTiggo 8 PHEV0
E4T15C-1118063لوله آب خروجی موتورX55 Pro Excellent Sport, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent8750000
E4T16-1003057ضربه گیر کاور روی موتورARRIZO 5 TE, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent0
E4T16-1009110ABگیج روغن موتور 440000
E4T16-1024012قلاب عقبی بلندکردن موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury740000
F02-5611110موتور برف پاک کن عقبX33 S 1.5T sport, MVM X33 5AT12220000
F3J12-1003085قلاب جلوئی موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)470000
F3J12-1306112واشر لوله خروجی هوزینگ ترموستات موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)340000
F4J16-1003057ضربه گیر کاور روی موتورARRIZO 5 TE, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent0
F4J16-1009010کارتل روغن موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium24760000
F4J16-1009031لوله گیج روغن موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium2810000
F4J16-1009032گیج روغن موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium1080000
F4J16-1012100مجموعه فیلتر روغن موتور بهمراه پایهTiggo8 PRO 1.6TGDI39570000
F4J16-1013010خنک کن روغن موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI14690000
F4J16-1013010DAخنک کن روغن موتورFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent10820000
F4J16-1013011اورینگ شماره 1 خنک کن روغن موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium1270000
F4J16-1013012اورینگ شماره 2 خنک کن روغن موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium1270000
F4J16-3707010شمع موتورArrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, FX Premium, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 MT COMFORT, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent1980000
F4J16-3707010ABشمع موتورX55 Pro Excellent Sport, X55 Pro Excellent Sport, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, Arrizo 6 Pro Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 Turbo Excellent, Tiggo 5 Turbo Luxury0
F4J16-3810010فشنگی فشار روغن موتورArrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport, FX Premium, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 5 TE, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X33 Cross MT1400000
F4J16-4006011روغن موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
F4J16-BJ1000010موتور کاملFX Premium, FX Premium, FX Premium1.23E+09
F4J20-0000E02AAموتور کامل– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
F4J20-1002025پایه  دسته موتورTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)2350000
F4J20-1009010کارتل روغن موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)40040000
F4J20-1009031لوله گیج روغن موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)2810000
F4J20-1009032گیج روغن موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1080000
F4J20-1013010خنک کن روغن موتور– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)11610000
F4J20-3707010شمع موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)3550000
FQ129C1050TF61پيچ دوسررزوه دسته موتور راستMVM X22 MT SPORT, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, FX Premium, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo180000
FQ1851490TF61Kپیچ رام زیر موتورMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, Tiggo 8 PHEV, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT180000
FQ185B1475TF6پیچ رام زیر موتورARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT80000
FQ1891265TF61KNپيچ رام زیر موتورX33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT210000
FQ18C1276TF61Kپیچ اتصال طبق جلو به رام زیر موتورNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, MVM315 SD, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT470000
H13-8107331مقاومت موتور فن بخاریNEW MVM X33  CVT9210000
IR-10000109روغن موتور  0W20– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)3690000
IR-10000110روغن موتور  10W40 نفت پارسTIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, ARRIZO5 EXCELLENT, ARRIZO5 LUXURY, MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, ARRIZO5  Comfort, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM315 SD, MVM X33s Double Color, X22 AT sport lux c, X22 AT sport lux c, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW MVM X33  MT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM110-AMT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM530, NEW MVM X33  CVT, MVM 110S MT Comfort, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM 315+ AT, MVM X33, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, MVM X22 AT, MVM X33 5AT930000
IR-10000110MPروغن موتور  10W40 – اکو پلاسNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, ARRIZO5 EXCELLENT, MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, ARRIZO5 LUXURY, ARRIZO5  Comfort, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW MVM X33  MT, MVM110-AMT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM530, NEW MVM X33  CVT, MVM 110S MT Comfort, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT, MVM X33 5AT1020000
IR-10000111روغن موتور5W30  نفت پارسARRIZO5 EXCELLENT, ARRIZO5 LUXURY, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO5  Comfort, MVM X22 MT SPORT, ARRIZO 5 TE, Arrizo5FL Turbo IE, X22 MT sport lux, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, X22 AT sport lux c, FX Premium, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVM TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 MT COMFORT, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM 110S MT Comfort, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 8, Tiggo 5 T, MVM X22 AT, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport1270000
IR-10000111MPروغن موتور5W30- اکو پلاسX55 Pro Excellent Sport, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, Arrizo 6 Pro Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent1410000
IR-10000150روغن موتور 0W20– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)2920000
J00-1001110دسته موتور چپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury7410000
J00-1001211پايه دسته موتور چپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury4740000
J00-1001310دسته موتور سمت راستMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury8550000
J00-1001710دسته موتور عقبMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury4010000
J00-1001813پایه جلوئی دسته موتور عقبMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury4480000
J00-1303311شیلنگ برگشت آب از موتور به مخزن انبساطMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1080000
J00-3605010BCواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury60860000
J00-4301180VCدسته سيم موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury33370000
J00-4301182پایه دسته سيم موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury50000
J00-4302010VHدسته سيم جلوی محفظه موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury75000000
J00-5205111موتور برف پاک کن جلوMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury9410000
J00-5301550میله تقویت عرضی محفظه موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1950000
J00-5611110موتور برف پاک کن عقبMVM 110S MT Luxury9210000
J00-6104121موتور شیشه بالابر درب جلو و عقب چپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury6080000
J00-6104122موتور شیشه بالابر درب جلو و عقب راستMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury6080000
J00-8107017پوسته موتور فن بخاریMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury620000
J00-8402010-DYدرب موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury45910000
J00-8402030BA-DYلولای چپ درب موتورARRIZO 5 TE, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV4680000
J00-8402030-DYلولای چپ درب موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury4680000
J00-8402040BA-DYلولای راست درب موتورARRIZO 5 TE, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV4680000
J00-8402040-DYلولای راست درب موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury4680000
J00-8402051-DYپایه لولای درب موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury260000
J00-8402220میله نگهدارنده درب موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1140000
J00-8403570-DYپایه لولای چپ درب موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury930000
J00-8403580-DYپایه لولای راست درب موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury780000
J00-9CN3704025مغزی سوئیچ موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury4210000
J15-3724010FBدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM315 H51440000
J15-3724010MFدسته سیم جلوی محفظه موتورNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport42700000
J15-3724010MFIRدسته سیم جلوی محفظه موتور (ساخت ایران)NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L24160000
J15-5611110موتور برف پاک کن عقبNew MVM315H Sport E, MVM315 H, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport2090000
J15-5611110BAموتور برف پاک کن عقبMVM315 H, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E9350000
J18-1001110دسته موتور چپMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT9800000
J18-1001310دسته موتور راستMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT10430000
J18-1001510دسته موتور جلوMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT9350000
J18-1001710دسته موتور عقبMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT7870000
J18-1303605پايه نگهدارنده لوله آب موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY90000
J18-2810010رام زير موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT35710000
J18-3723015پايه جعبه فيوز موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY890000
J18-4301181پايه دسته سيم موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY30000
J18-5300541نوار عقبي محفظه موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY160000
J18-5402090دستگيره بازکردن درب موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY940000
J18-8402220کابل بازکن درب موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY1080000
J18-8402227نوار بالائي درب موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY470000
J26-8402030-DYلولای چپ درب موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, X55 Pro Excellent Sport9750000
J26-8402040-DYلولای راست درب موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, X55 Pro Excellent Sport9750000
J42-1001110دسته موتور چپARRIZO5 MT COMFORT8150000
J42-1001110BAدسته موتور چپARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY8940000
J42-1001211WAپایه دسته موتور چپARRIZO5 MT COMFORT6150000
J42-1001710دسته موتور بالائی عقبARRIZO5 MT COMFORT4410000
J42-1001710BAدسته موتور بالائی عقبARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY3740000
J42-1001720BCدسته موتور پائینی عقبARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT3740000
J42-1001720WAدسته موتور پائینی عقبARRIZO 5 TE5340000
J42-1031210پایه کاور روی موتور شماره 1Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T1080000
J42-1031220پایه شماره 2 کاور روی موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T1080000
J42-1109410پایه مجموعه هواکش موتورARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT1010000
J42-2810010رام زیر موتورARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT59720000
J42-2810010BAرام زير موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury59690000
J42-3704010پوسته مغزی سوئیچ موتورMVM X22 MT SPORT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X22 MT8750000
J42-3704015مغزی سوئیچ موتور ( قسمت الکتریکی )MVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 MT COMFORT, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 PRO MT1810000
J42-3704023بست پوسته مغزی سوئیچ موتورMVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 MT COMFORT, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, MVM X22 MT SPORT270000
J42-3704050کلید استارت موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVMX55 Excellent Sport, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent7830000
J42-5402171HAدستگیره بازکن درب موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV300000
J42-5402173HAپایه زیر دستگیره بازکن درب موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV200000
J43-1303703ACشیلنگ موتور به مخزن انبساطMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT270000
J43-1303720ACلوله فلزی موتور به مخزن انبساطMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT2010000
J52-1031410پایه جلوئی کاور روی موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT470000
J52-3611021سنسور دور موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 MT, MVM X22 AT4140000
J52-3611025پایه کانکتور سنسور دور موتورMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT470000
J52-4319065پایه سمت راست دسته سیم موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT50000
J60-1001110FAدسته موتور چپARRIZO 5 TE17610000
J60-1001310دسته موتور راستARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT13350000
J60-1001310EAدسته موتور سمت راستARRIZO 5 TE13350000
J60-1001710EVدسته موتور عقبArrizo5 EV6540000
J60-1001710FAدسته موتور عقبARRIZO 5 TE9210000
J60-1001811EVپایه دسته موتور عقبArrizo5 EV7480000
J60-1031010EVکاور روی موتورArrizo5 EV8460000
J60-1031110ABکاور روي موتورARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, Tiggo 5 T9210000
J60-1031110ACکاور روی موتورARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT9210000
J60-1031210پایه کاور روی موتور شماره 1MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent390000
J60-1031220پایه کاور روی موتور شماره 2MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent390000
J60-1109110ABمجموعه هواکش موتورARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT5880000
J60-1303115پايه نگهدارنده لوله آب موتورArrizo5FL Turbo IE740000
J60-1303201BDشیلنگ خروجي آب از موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY1810000
J60-1303301BDشیلنگ ورودي آب به موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY3610000
J60-1303700شیلنگ موتور به مخزن انبسلطARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT940000
J60-1303700BDشیلنگ آب موتور به مخزن انبساطArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY940000
J60-2803531قاب زیر موتورARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, Arrizo5 EV6010000
J60-3605010ABواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)ARRIZO5 MT COMFORT65450000
J60-3605010ADواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY65450000
J60-3605010ATواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)ARRIZO 5 TE65450000
J60-3605010DBواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, Arrizo5FL Turbo IE73400000
J60-3605012واحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, MVMX55 Excellent0
J60-3723010جعبه فيوز داخل محفظه موتورARRIZO 5 TE47180000
J60-3723010BAجعبه فیوز محفظه موتورARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT47180000
J60-3723010DAجعبه فیوز محفظه موتورARRIZO5 MT COMFORT47180000
J60-3723011درپوش جعبه فیوز محفظه موتورARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT2670000
J60-3723011BAدرپوش جعبه فیوز محفظه موتورARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE2670000
J60-3723015پایه جعبه فیوز محفظه موتورARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV, Arrizo5FL Turbo IE2810000
J60-4301180دسته سیم موتورARRIZO5 MT COMFORT30960000
J60-4301180BAدسته سیم موتورARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY30160000
J60-4301180WAدسته سیم موتورARRIZO 5 TE40910000
J60-5205111موتور برف پاک کنArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV14550000
J60-5300210پایه موتور برف پاک کنArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV470000
J60-5703105موتور سان روفArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV18290000
J60-6109011بوش تنظیم  درب موتورMVM X22 MT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, FX Premium, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, FX Excellent, X22 PRO MT, MVM X22 AT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT340000
J60-8107019پوسته موتور فن بخاریArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV2540000
J60-8107110موتور فن بخاريArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, Tiggo 8 PHEV, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, MVM X33s, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s SPORT , ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV19090000
J60-8121030موتور دريچه گردش هواي داخل /خارجARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT630000
J60-8402010-DYدرب موتورARRIZO 5 TE, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV1.16E+08
J60-8402010FL-DYدرب موتورARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury1.33E+08
J60-8402050قفل درب موتورARRIZO 5 TE, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV2810000
J60-8402050FLقفل درب موتورARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury4070000
J60-8402051پایه قفل درب موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY150000
J60-8402051FLپایه قفل درب موتورARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury340000
J60-8402220میله نگدارنده درب موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV1270000
J60-8402227نوار جلوئی درب موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV740000
J60-8402227FLنوار جلوئی درب موتورARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury470000
J60-8402228نوار عقبی درب موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV740000
J60-8402741کابل قفل درب موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV940000
J60-XLB3502061موتور ترمز دستی برقیArrizo5 EV31100000
J68-3605010APواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent79130000
J68-3723015پایه جعبه فیوز محفظه موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent2610000
J68-4312390BAکابل اتصال بدنه موتورMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent1790000
J68-5205110موتور برف پاک کن جلو با اهرمX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent18690000
J68-5205111موتور برف پاکن جلوX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent12480000
J68-5306612دستگیره بازکن درب موتورMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent620000
J68-5611110موتور برف پاک کن عقبX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent12950000
J68-5611151ضربه گیر موتور برف پاک کن عقبX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent220000
J68-8402010-DYدرب موتورMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent1.04E+08
J68-8402051ضامن قفل درب موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent1270000
J68-8402090کابل بازکن درب موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent1080000
J68-8402227نوار جلوئی درب موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent740000
J68-8402228نوار عقبی درب موتورX55 Pro Excellent Sport, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI940000
J69-1001110دسته موتور چپMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 MT7350000
J69-1001110BAدسته موتور چپMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT, MVM X22 AT7350000
J69-1001211پایه دسته موتور عقبMVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT3340000
J69-1001211BAپایه دسته موتور عقبMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT2280000
J69-1001310دسته موتور راستNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM315 SD, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT12950000
J69-1001411پایه دسته موتور راستMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT9880000
J69-1001510دسته موتور جلوNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT11340000
J69-1001513صفحه حرارت گیر دسته موتور جلوMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT1340000
J69-1001611پایه دسته موتور جلوMVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT3410000
J69-1001611BAپایه دسته موتور جلوMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT3410000
J69-1031110کاور روی موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT6680000
J69-1109110پوسته هواکش موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT4140000
J69-2810010رام زير موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT52310000
J69-3605010AGواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT66580000
J69-3723011درپوش جعبه فیوز محفظه موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT3870000
J69-3723015قاب زیر جعبه فیوز محفظه موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT2350000
J69-3723017پایه جعبه فیوز محفظه موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT1870000
J69-4301180دسته سیم موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT41900000
J69-4302010BCدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT1.03E+08
J69-4302010TDدسته سیم محفظه موتورMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT1.03E+08
J69-4319065پایه دسته سیم موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT470000
J69-4319066پایه دسته سیم موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT130000
J69-5611110موتور برف پاک کن عقبMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT9350000
J69-8107110موتور فن بخاریMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 PRO MT, MVM X22 AT19090000
J69-8121010موتور دریچه گرمکن شيشه جلوX22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c4480000
J69-8121050موتور دریچه های هوای داشبوردMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT4480000
J69-8121090موتور تنظیم دما تهویه مطبوعX22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c4480000
J69-8402010-DYدرب موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT1.08E+08
J69-8402051ضامن قفل درب موتورMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT1600000
J69-8402055پایه ضامن قفل درب موتورMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT670000
J69-8402110کابل قفل درب موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT1340000
J69-8402220میله نگهدارنده درب موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT1600000
J69-8402227نوار جلوئی درب موتورMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT1080000
J69-XLB4301180کیت تعمیراتی دسته سیم موتور 0
J69-XLB4301180BXکیت تعمیراتی دسته سیم موتورMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT4140000
K08-5401410دستگيره بازکردن درب موتورX33 S 1.5T sport940000
KES-200تسترو عيب ياب موتور 18430000
M11-1001311پیچ دوسررزوه دسته موتور راستMVM X22 AT SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT440000
M11-1031112DCضربه گیر کاور روی موتورArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM X33s, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X33s SPORT , TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury270000
M11-1031211DCپایه کاور روی موتورX33 Cross MT, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, FX Premium, ARRIZO 6 Excellent, FX Premium, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, MVM X22 AT, FX Excellent, X22 PRO MT, MVM X22 MT SPORT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport740000
M11-BJ5703130موتور و واحدکنترل سان روفARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV31170000
N10001003پيچ رام زیر موتورMVM550 CVT LUXURY, MVM315 H, MVM550 CVT, MVM X22 AT SPORT, MVM315 H, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM315 SD, MVM530, MVM530, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E220000
N10087403پيچ اتصال طبق به رام زیر موتورNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT470000
Q18410105پيچ پایه دسته موتور چپMVM550 CVT LUXURY, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 CVT, MVM X22 AT SPORT, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT140000
Q184B1245Sپیچ دسته موتور عقبARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW TIGGO5-CVT Luxury110000
Q184C1025پيچ اتصال دسته موتور سمت راست و جعبه فرمان هيدروليکMVM550 CVT LUXURY, MVM110- 3 cyl, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM110- 4 cyl, MVM550 MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, X33 S 1.5T sport, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM530, MVM 110S MT Comfort, MVM X33, MVM 110S MT Luxury, MVM X33 5AT, TIGGO40000
Q330B12مهره اتصال دسته موتور جلوMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM530, MVM 110S MT Comfort, Tiggo 5 T, MVM X33, MVM 110S MT Luxury, MVM X33 5AT30000
S11-1001110دسته موتور چپMVM110- 3 cyl2540000
S11-1001110FAدسته موتور چپMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT5340000
S11-1001211BAپایه دسته موتور چپMVM110- 3 cyl2700000
S11-1001213FAپایه دسته موتور چپMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3550000
S11-1001310BAدسته موتور راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3940000
S11-1001411CAپایه دسته موتور راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1080000
S11-1001411FAپایه دسته موتور راستMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1210000
S11-1001413BAپایه دسته موتور جلوMVM110- 3 cyl2150000
S11-1001413FAپایه دسته موتور جلوMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT5140000
S11-1001415BAپایه دسته موتور عقبMVM110- 3 cyl990000
S11-1001415FAپایه دسته موتور عقبMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT5140000
S11-1001510BAدسته موتور جلوMVM110- 3 cyl4140000
S11-1001510FAدسته موتور جلوMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3680000
S11-1001611BAپایه دسته موتور جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1810000
S11-1001710دسته موتور عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT4010000
S11-1001811BAپایه دسته موتور عقبMVM110- 3 cyl3740000
S11-1001811FAپایه دسته موتور عقبMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT960000
S11-1001811FKپایه نگهدارنده دسته موتور عقبMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1740000
S11-1109110محفظه هواکش موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT11610000
S11-1109110BAمحفظه هواکش موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2590000
S11-1135011استپرموتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl10970000
S11-1303112شیلنگ متصل به لوله فلزی آب موتورMVM110- 3 cyl670000
S11-1303113شیلنگ متصل به لوله فلزی آب موتورMVM110- 3 cyl1010000
S11-1303113DAشيلنگ آب  رادياتور به موتور 0
S11-1303310لوله فلزی آب موتورMVM110- 3 cyl1600000
S11-1303310KAلوله فلزی آب موتورMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2670000
S11-1303314KAشیلنگ خروجی مخزن انبساط به موتورMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT740000
S11-3404011BCپیچ مغزی سوئیچ موتورMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury50000
S11-3605010BAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM110- 3 cyl9230000
S11-3605010DCواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM110- 3 cyl79130000
S11-3605010DDواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM110- 4 cyl65990000
S11-3605010FAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM110- 3 cyl12280000
S11-3605010JAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM110- 4 cyl88270000
S11-3605010LAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM110-AMT51440000
S11-3605010TAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM110- 3 cyl50870000
S11-3605011BGپایه واحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U) و TCUMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT380000
S11-3617011EAسنسور دمای آب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2150000
S11-3704010مجموعه سوئیچ موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury3410000
S11-3704011پیچ مجموعه سوئیچ موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT40000
S11-3704013پوسته مغزی سوئیچ موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1940000
S11-3704015برد مغزی سوئیچ موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1470000
S11-3707100شمع موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1600000
S11-3723010جعبه فيوز محفظه موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1610000
S11-3724010BAدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM110- 3 cyl, MVM110-AMT10780000
S11-3724010BTدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM110- 3 cyl38960000
S11-3724010CEدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT9780000
S11-3724010CHدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT49850000
S11-3724010DFدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM110-AMT42970000
S11-3724010EUدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM110- 3 cyl45910000
S11-3724010TBدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM110- 3 cyl5030000
S11-3724180ACدسته سیم موتورMVM110- 3 cyl31360000
S11-3724180BAدسته سیم موتورMVM110- 3 cyl3190000
S11-3724180BCدسته سیم موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl8390000
S11-3724180CAدسته سیم موتورMVM110- 3 cyl2100000
S11-3724180CFدسته سیم موتورMVM110-AMT47510000
S11-3724180CLدسته سیم موتورMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT17340000
S11-3724180CSدسته سیم موتورMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT12810000
S11-3724187پایه دسته سیم موتورMVM X22 AT SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT20000
S11-3808013سنسور دمای آب موتورMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT470000
S11-3808013CAسنسور دمای آب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3290000
S11-3810010فشنگی فشار روغن موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT880000
S11-3810010ABفشنگی فشار روغن موتورX33 Cross CVT, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, X22 Pro IE Turbo940000
S11-5205010مجموع کامل بازويي و موتور برف پاک کن جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
S11-5205051مهره اتصال موتور برف پاک کن عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
S11-5205110موتور برف پاک کن جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT6810000
S11-5205510موتور برف پاک کن عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT7610000
S11-5300100-DYسینی پشت موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT7390000
S11-5300400-DYتقویت بالائی سینی پشت موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2020000
S11-5300510-DYتقویت پائینی سینی پشت موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2250000
S11-5300541نوار عقبی درب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT380000
S11-5300575بست ميله درب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT100000
S11-6104113BAموتور شیشه بالابر درب جلو و عقب چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3620000
S11-6104113FAموتور شیشه بالابر درب جلو و عقب چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT6150000
S11-6104113GAموتور شیشه بالابر درب جلو و عقب چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT6340000
S11-6104114BAموتور شیشه بالابر درب جلو و عقب راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3450000
S11-6104114FAموتور شیشه بالابر درب جلو و عقب راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT910000
S11-6104114GAموتور شیشه بالابر درب جلو و عقب راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT6340000
S11-8107013پوسته موتور فن بخاریMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1940000
S11-8107110موتور فن بخاریMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury13150000
S11-8400100BBمیله تقویت داخلی محفظه موتورMVM110- 3 cyl230000
S11-8400100CAمیله تقویت داخلی محفظه موتورMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT540000
S11-8401501-F2شبکه ورودي هوا زير درب موتور 0
S11-8402010-DYدرب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT6240000
S11-8402023بوش تنظیم ارتفاع درب صندوق و درب موتورNEW MVM315 H Sport, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM110- 3 cyl, MVM315 H, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM110- 4 cyl, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM110-AMT, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 110S MT Comfort, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, Tiggo 5 T, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E, Arrizo5 EV100000
S11-8402030لولاي درب موتور سمت چپMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
S11-8402030-DYلولای چپ درب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2010000
S11-8402040لولاي درب موتور سمت راستMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
S11-8402040-DYلولای راست درب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2010000
S11-8402050قفل درب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury740000
S11-8402050BAمجموعه زبانه قفل درب موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury740000
S11-8402080ضامن قفل درب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury740000
S11-8402080BAضامن قفل درب موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury470000
S11-8402100-DYدرب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT65790000
S11-8402110کابل درب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT740000
S11-8402115گردگیر کابل درب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
S11-8402150دستگیره بازکن درب موتورMVM110- 3 cyl2280000
S11-8402150CAدستگیره بازکن درب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2280000
S11-8402159مهره دستگیره بازکن درب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
S11-8402220میله نگهدارنده درب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT470000
S11-8402241بست اتصال اهرم درب موتورMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, MVM110- 3 cyl, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 5 TE, MVM X33s Double Color, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM110- 4 cyl, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM110-AMT, MVM X33s SPORT , MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 110S MT Comfort, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, MVM 110S MT Luxury, MVM X33 5AT, MVM X22 AT, Arrizo5 EV, X55 Pro Excellent Sport, X22 PRO MT100000
S11-8402261خار میله درب موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT100000
S11-8CB3704025BAمغزی سوئیچ موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1570000
S11-9CN3704025BAمغزی سوئیچ موتورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT4210000
S11-BJ3605015Bپايهنگهدارنده واحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM110- 4 cyl0
S12-5305460BAاهرم بازکن درب موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury740000
S12-8402110کابل باز کن درب موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury740000
S18-3700021سوئیچ لادری درب موتورNEW MVM315 H Sport, MVM550 CVT LUXURY, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, X33 Cross MT, MVM550 CVT, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, MVM550 MT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, NEW MVM X33  MT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Excellent, MVM 315+ AT, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 AT, TIGGO, NEW MVM315 SD, TIGGO7 DCT Luxury, X55 Pro Excellent Sport, X22 PRO MT940000
S18-8402023بوش تنظیم ارتفاع درب  درب موتورMVM X22 MT SPORT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, X22 AT sport lux c, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, MVM X22 AT, FX Excellent, X22 PRO MT340000
S18B-3723183LDپایه دسته سیم موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury40000
S18B-3723185LDپایه دسته سیم موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
S18B-3723189LDپایه دسته سیم موتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury40000
S21-3617011FAسنسور دمای آب موتورX22 MT sport lux, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM 110S MT Comfort, MVM 315+ AT, MVM 110S MT Luxury2070000
T11-1001110BAدسته موتور چپNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO8480000
T11-1001110EAدسته موتور چپMVM X33 5AT5950000
T11-1001110PAدسته موتور چپ –  CVT و DVVTMVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT8280000
T11-1001211BAپایه دسته موتور چپNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO5750000
T11-1001211PAپایه 1 دسته موتور چپ –  CVT و DVVTMVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT5280000
T11-1001212MAپایه دسته موتور چپ –  CVT و DVVTMVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT5810000
T11-1001310BAدسته موتور راستNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO10150000
T11-1001310PAدسته موتور سمت راستMVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT15080000
T11-1001411رابط پايه دسته موتورNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO1860000
T11-1001411PAپايه دسته موتور راستMVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT9210000
T11-1001510BAدسته موتور جلوNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO4210000
T11-1001510PAدسته موتور جلوMVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT, MVMX33S AT Sport4210000
T11-1001611BAپایه دسته موتور جلوNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO3280000
T11-1001611PAپایه دسته موتور جلوMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT5280000
T11-10017108Aدسته موتورMVM X33s Double Color, MVM X33s SPORT0
T11-1001710BAدسته موتور عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO5070000
T11-1001710PAدسته موتور عقبMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT5140000
T11-1001811CAپایه دسته موتور عقبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO3940000
T11-1001811PAپایه دسته موتور عقب –  CVT و DVVTMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT4740000
T11-1031110درپوش روي موتورNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO1480000
T11-1031110ABکاور روی موتورNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT8280000
T11-1031110ACکاور روی موتورMVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT0
T11-1031110AEکاور روی موتورMVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT8280000
T11-1031110BAدرپوش روي موتورNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO6940000
T11-1031210پایه کاور روی موتور شماره 1NEW MVM X33  MT, MVM X33, MVM X33, TIGGO1210000
T11-1031210ABپایه کاور روی موتور شماره 1MVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT430000
T11-1031210AEپایه کاور روی موتور شماره 1MVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT1080000
T11-1031220ABپایه کاور روی موتور شماره 2MVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT1210000
T11-1031220AEپایه کاور روی موتور شماره 2MVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT1210000
T11-1031310پایه کاور روی موتور شماره 2NEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO1010000
T11-1303201BAشیلنگ خروجی آب رادیاتوراز موتورNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO1270000
T11-1303201NAشیلنگ خروجی آب رادیاتوراز موتورMVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT2070000
T11-1303301BAشیلنگ ورودی آب رادیاتوربه موتورNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO1340000
T11-1303301NAشیلنگ ورودی آب رادیاتوربه موتورMVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT2070000
T11-1303711BAلوله فلزی کوچک گردش آب موتورNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO1140000
T11-2810010رام زیر موتورNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, TIGGO7520000
T11-2810010BAرام زیر موتورMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO48970000
T11-2810010CAرام زیر موتورX33 S 1.5T sport0
T11-2810011پیچ رام زیر موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, Tiggo 5 T, TIGGO380000
T11-2810013پیچ رام زیر موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, Tiggo 5 T, TIGGO440000
T11-3605010DAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM X33, TIGGO90340000
T11-3605010FFواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)NEW MVM X33  CVT68320000
T11-3605010FKواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)NEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO82470000
T11-3605010HCواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT60860000
T11-3605015پایه واحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)NEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO180000
T11-3605015BDپایه واحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT320000
T11-3704013پوسته سوئيچ موتورNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD4950000
T11-3723010BAجعبه فیوز موتورNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, TIGGO52390000
T11-3723010CAجعبه فيوز محفظه موتورMVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT35300000
T11-3724010NAدسته سیم محفظه موتورMVM X33, TIGGO93010000
T11-3724010NDدسته سیم محفظه موتورMVM X33, TIGGO91610000
T11-3724010NPدسته سیم محفظه موتورMVM X33, TIGGO97480000
T11-3724010NSدسته سیم محفظه موتورNEW MVM X33  MT1.2E+08
T11-3724010WDدسته سیم محفظه موتورNEW MVM X33  CVT1.5E+08
T11-3724010YAدسته سیم محفظه موتورMVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT1.17E+08
T11-5205045پيچ نصب موتور برف پاک کن جلوMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33, MVM X33 5AT, TIGGO80000
T11-5305432FHدستگيره بازکن درب موتورMVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT1010000
T11-5305440BAدستگیره درب موتوربازکنMVM X33, TIGGO700000
T11-5305440PFدستگيره (درب بازکن ) درب موتورNEW MVM X33  MT400000
T11-5310210نوار لاستيکي محفظه موتورMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33, MVM X33 5AT, TIGGO150000
T11-5310321PQحرارت گیر اتاق و داخل موتورMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT1720000
T11-5605010جک درب موتورTIGGO, MVM X33410000
T11-5605010PFجک درب موتورNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT2540000
T11-5605020PFپایه جک درب موتور چپNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT740000
T11-5605030پایه راست جک درب موتورTIGGO, MVM X33130000
T11-5605030PFپایه راست جک درب موتورNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT740000
T11-5611050BAموتور برف پاک کنTIGGO, NEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X330
T11-5611051BAموتور برف پاک کن عقبTIGGO, NEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X338740000
T11-5611051BEموتور برف پاک کن عقبMVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT16680000
T11-5611063RAموتور برف پاک کن عقبNEW MVM X33  CVT0
T11-5703017PAمجموعه سیم کشی موتور و سیستم کنترل سانروفX33 S 1.5T sport, MVM X33 5AT2870000
T11-5703140موتور سان روفTIGGO, NEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X337040000
T11-5703170GCموتور سان روفMVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT19150000
T11-6104310ACموتور شیشه بالابر درب جلو چپTIGGO, MVM X336680000
T11-6104320ACموتور شیشه بالابر درب جلو راستTIGGO, NEW MVM X33  MT, MVM X336680000
T11-8107104DSپوسته موتور بخاریMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT3140000
T11-8107110موتور فن بخاریTIGGO, NEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X3314750000
T11-8107310NEموتور ومکانيزم دريچه جريان هوا سيستم ACNEW MVM X33  CVT580000
T11-8107510NEموتور تنظيم دريچه هواي گرم و سردNEW MVM X33  CVT1400000
T11-8107710موتور دریچه گردش هوای داخل/خارجTIGGO, NEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X331890000
T11-8121090موتور دریچه تنظيم دمای تهویه مطبوع 0
T11-8402010-DYدرب موتورTIGGO, MVM X331.29E+08
T11-8402010DZ-DYدرب موتورMVM X331.76E+08
T11-8402010FL-DYدرب موتورNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT1.38E+08
T11-8402010LV-DYدرب موتورMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT1.38E+08
T11-8402030-DYلولای درب موتورTIGGO, Tiggo 5 T, MVM X334410000
T11-8402030FL-DYلولاي درب موتور سمت چپMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT5810000
T11-8402040-DYلولاي درب موتور سمت راستTIGGO, Tiggo 5 T, MVM X334410000
T11-8402040FL-DYلولاي درب موتور سمت راستMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT5810000
T11-8402051زبانه قفل درب موتورTIGGO, MVM X332670000
T11-8402051LVزبانه بالائی قفل درب موتورMVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT1040000
T11-8402051PFزبانه قفل درب موتورNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT1210000
T11-8402053قفل درب موتورTIGGO, MVM X331540000
T11-8402053PFقفل درب موتورMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, MVM X33s SPORT , NEW MVM X33  CVT2280000
T11-8402110کابل درب موتورTIGGO, MVM X33810000
T11-8402110DRکابل درب موتورMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT940000
T11-8402113خار کابل درب موتوربازکن و کابل درب باکTIGGO, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW MVM X33  CVT, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, MVM X33, NEW MVM315 H Sport L, Tiggo 5 T, NEW MVM315 SD, MVM X33 5AT110000
T11-8402217ضربه گير درب موتورTIGGO, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM530, MVM X33s SPORT , MVM X33, MVM X33 5AT110000
T11-8402220LVاهرم نگهدارنده درب موتور(ميل کاپوت)MVM X33s Double Color, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT1540000
T11-8402221تکیه گاه میله درب موتورTIGGO, NEW MVM X33  MT, MVM X33110000
T11-9EC8107027محفظه موتور تهويه هواTIGGO, NEW MVM X33  MT, MVM X336830000
T11-9EC8107312NEموتور تنظیم دریچه هاNEW MVM X33  CVT760000
T11-9EC8107512NEموتور دریچه تنظیم دما ( شیر بخاری )NEW MVM X33  CVT4760000
T11-BJ1031111درب آرم دار کاور روی موتورTIGGO, NEW MVM X33  MT, MVM X331430000
T11-BJ6104310CAموتور شيشه بالابر جلو چپMVM X33s Double Color, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT10680000
T11-BJ6104320CAموتور شيشه بالابر جلو راستMVM X33s Double Color, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT10680000
T11-BJ6204310CAموتور شيشه بالابر عقب راستMVM X33s Double Color, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT10680000
T11-BJ6204320CAموتور شيشه بالابر عقب راستMVM X33s Double Color, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT10680000
T15-1001110BAدسته موتور چپMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury15620000
T15-1001211BAپایه نگهدارنده دسته موتور چپMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury6680000
T15-1001310EAدسته موتور راستMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury16280000
T15-1001710BAدسته موتور بالائی عقبMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury5340000
T15-1001720BAدسته موتور پائینی عقبMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury6810000
T15-1031110ACکاور روی موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury10080000
T15-1031110JPکاور روی موتورTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury18360000
T15-1031210ADپایه کاور روی موتور شماره 1X55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent740000
T15-1031211JPپایه کاور روی موتور شماره 1TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury2540000
T15-1031212JPپایه کاور روی موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1010000
T15-1031213JPپایه کاور روی موتور شماره 3TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1010000
T15-1031214JPپایه کاور روی موتور شماره 4TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1010000
T15-1031215JPپایه کاور روی موتور شماره 5TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1340000
T15-1031220ADپایه شماره 2 کاور روی موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent940000
T15-1109110مجموعه هواکش موتورMVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport11410000
T15-1303111BAشیلنگ ورودی آب موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury2670000
T15-1303211BAشیلنگ خروجی آب موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury2670000
T15-1303701BAشیلنگ آب موتور به مخزن انبساطTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury940000
T15-1303701CAشیلنگ آب موتور به مخزن انبساطX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, FX Excellent, TIGGO7 DCT Luxury940000
T15-1310070قاب زیر موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury6610000
T15-2810010رام زیر موتورMVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport65450000
T15-2810211پایه چپ رام زیر موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury250000
T15-2810212پایه راست رام زیر موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury250000
T15-3605012CAواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent73400000
T15-3723010BCجعبه فيوز محفظه موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury51250000
T15-4301180BAسیم کشی داخل موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury54780000
T15-5205110اهرم بندی و موتور برف پاک کن جلوTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury33630000
T15-5306450دستگیره بازکن درب موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury470000
T15-5611110موتور برف پاک کن عقبTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury16420000
T15-5701021BCموتور شماره 2 سان روفTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury23960000
T15-5703019BAموتور سانروف شماره 1TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury30630000
T15-5703019BCموتور شماره 1 سان روفTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury30630000
T15-5703021BAموتور سانروف شماره 2TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury23960000
T15-6309220میله نگهدارنده درب موتورX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent1600000
T15-8107017پوسته موتور فن بخاریTiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport3410000
T15-8400351-DYپایه چپ سینی جلوی موتورTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, X55 Pro Excellent Sport250000
T15-8400352-DYپایه راست سینی جلوی موتورMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury250000
T15-8402010YL-DYدرب موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1.45E+08
T15-8402050مجموعه زبانه قفل درب موتورMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, MVMX55 Excellent Sport, MVM X22 MT, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, MVM X33 5AT, X55 Pro Excellent Sport, X22 PRO MT5070000
T15-8402050ABقفل درب موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury2070000
T15-8402051ضامن قفل درب موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1340000
T15-8402055پایه قفل درب موتورMVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, X55 Pro Excellent Sport740000
T15-8402090کابل بازکن درب موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1010000
T15-8402210جک درب موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury3340000
T15-8402226نوار جلوئی درب موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1870000
T15-8402227نوار لاستیکی زیر درب موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury740000
T15-8402228نوار عقبی درب موتورTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury570000
T15-8403110پایه جک سمت چپ درب موتورTIGGO7 PRO Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury740000
T15-8403120پایه جک سمت راست درب موتورTIGGO7 PRO Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury740000
T19-5704100موتور سان روفX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent24760000
T21-1001110دسته موتور چپMVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury8080000
T21-1001110CAدسته موتور چپMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury8940000
T21-1001110RAدسته موتور چپMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury10280000
T21-1001211پايه دسته موتور چپ 6680000
T21-1001211CAپایه نگهدارنده دسته موتور چپMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury6680000
T21-1001211WAپایه دسته موتور چپNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury6880000
T21-1001310دسته موتور سمت راستMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury10410000
T21-1001310HAدسته موتور راستMVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury16420000
T21-1001310KAدسته موتور راست 16420000
T21-1001411پايه دسته موتور راستMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury11410000
T21-1001510دسته موتور جلوMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent4880000
T21-1001611CAپایه دسته موتور جلوMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury6340000
T21-1001710دسته موتور عقبMVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury4540000
T21-1001710CAدسته موتور عقبMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury4880000
T21-1001710RAدسته موتور عقبNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury6080000
T21-1001811پايه دسته موتور عقب 1810000
T21-1001811CAپايه دسته موتور عقبMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury5810000
T21-1001811RAپایه نگهدارنده دسته موتور عقبNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury2440000
T21-1001811WAپایه دسته موتور عقب 8420000
T21-1031110کاور روي موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury18360000
T21-1031110ABکاور روی موتورX33 Cross MT4410000
T21-1031110ACکاور روی موتورNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury8280000
T21-1031211پایه کاور روی موتور شماره 1MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury1270000
T21-1031211ABپایه کاور روی موتور شماره 1MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury1270000
T21-1031212پايه کاور موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33 5AT1270000
T21-1031213پایه کاور روی موتور شماره 2MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury1270000
T21-1109110ABمحفظه هواکش موتورTiggo 5 T7150000
T21-1109211ADلوله خرطومی هواکش موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury1470000
T21-1109212ABلوله خرطومی هواکش موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury2150000
T21-1303111شيلنگ ورودي آب به موتور 1010000
T21-1303111EBشیلنگ ورودی آب موتور 4140000
T21-1303111GAشیلنگ ورودی آب موتورNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury4140000
T21-1303211شيلنگ خروجي آب از موتور 1870000
T21-1303211EBشیلنگ خروجی آب موتور 4820000
T21-1303211GAشیلنگ خروجی آب موتورNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury4140000
T21-2801020ضربه گیر لاستیکی رام زیر موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, X22 AT sport lux c, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X22 MT, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT5480000
T21-2803650قاب زیر –  موتورNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T6940000
T21-2810010رام زير موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury68060000
T21-2810010CAرام زير موتورNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T71790000
T21-3605010APواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury95140000
T21-3605010AUواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury50340000
T21-3605010BBواحد کنترل موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent0
T21-3605010BKواحدکنترل الکترونیک موتور(E.C.U)NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury68320000
T21-3723010BDجعبه فيوز داخل محفظه موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury51250000
T21-3723011BDدرب جعبه فیوز محفظه موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T2610000
T21-3723015پایه جعبه فیوز محفظه موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury2740000
T21-3723017ضربه گیر پایه دسته سیم موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T70000
T21-4301180BDدسته سيم موتور 16080000
T21-4301180BEدسته سیم موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury31170000
T21-4301180FBدسته سیم موتورNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury40040000
T21-4301180FCدسته سیم موتور 22650000
T21-4301181پایه دسته سیم موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T130000
T21-4302010CYدسته سیم جلوی محفظه موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury1.14E+08
T21-4302010DEدسته سیم جلوی محفظه موتورNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury1.14E+08
T21-4302010DGدسته سیم جلوی محفظه موتورTiggo5 1.5T EXC, Tiggo5 1.5T LUX1.14E+08
T21-4302011پایه دسته سیم محفظه موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury780000
T21-5205110موتور برف پاک کن جلوMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T34900000
T21-5205111موتور برف پاک کن جلوNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury0
T21-5300303-DYپایه نصب لولای چپ درب موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T790000
T21-5300304-DYپایه نصب لولای راست درب موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T940000
T21-5300690-DYدیاق قفل درب موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T3410000
T21-5301880میله تقویت محفظه موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T4540000
T21-5306410BBدستگیره بازکن درب موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T740000
T21-5611110موتور برف پاک کن عقبMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T12220000
T21-5703117موتور سان روفMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T25530000
T21-5703117GCموتور سان روفMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM X55 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVMX55 Excellent Sport, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, Tiggo 5 T, X55 Pro Excellent Sport26550000
T21-6309030جک درب موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T3080000
T21-8107017پوسته موتور فن بخاریMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T12020000
T21-8107110موتور فن بخاریTiggo 8 PHEV, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X55 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, TIGGO7 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVMX55 Excellent Sport, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport30900000
T21-8107115موتور تنظیم گردش هوای داخل / خارجTiggo 8 PHEV, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X55 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, TIGGO7 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVMX55 Excellent Sport, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport5540000
T21-8402010-DYدرب موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T1.41E+08
T21-8402030-DYلولای چپ درب موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T6940000
T21-8402040-DYلولای راست درب موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T6940000
T21-8402050قفل درب موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T5070000
T21-8402090کابل قفل درب موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T1010000
T21-8402210نوار عقبی درب موتورMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T1600000
ZGS1-000009ابزار مخصوص موتور 25640000
ZJP-DP00001ABسيني زير موتور 530MVM5307460000
ZJP-DP00001ACسيني زير موتور 110MVM110- 3 cyl7460000
ZJP-DP00001ADسيني زير موتور X33MVM X337460000
ZJP-DP00001AFسيني زير موتور 315NEW MVM315 SD0
ZJP-DP0000AFسینی زیر موتور 315MVM315 H, MVM315 SD0
کد فنینام فارسی قطعهمدل خودروقیمت تومان
019CHA-1502301AAواشر اویل پمپ گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM550 CVT LUXURY700000
019CHA-1502301ABواشر اویل پمپ گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM X33s, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT740000
019CHA-1502301ACواشر اویل پمپ گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury740000
019CHA-1502301ADواشر اویل پمپ گيربکس CVTMVM550 CVT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury740000
019CHA-1502302ABواشر اویل پمپ گيربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY0
019CHA-1502302ACواشر اویل پمپ گيربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY0
019CHA-1502303ADواشر اویل پمپ گيربکس CVTMVM550 CVT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM550 CVT LUXURY0
111100001AAواتر پمپ برقیArrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport, Arrizo 6 Pro Excellent, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, X55 Pro IE, X55 Pro IE Sport0
155000038AAمجموعه باک بنزين با پمپ بنزينTIGGO8-T1A-2.0T-CVT2554680000
155000096AAواحد کنترل پمپ بنزینFX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent29090000
155000100AAاورینگ دور پمپ بنزینX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent740000
155000161AAپمپ بنزينFX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent40910000
155000246AAلوله خروجی پمپ بنزین به فیلتر سوختArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent3550000
155000378AAپمپ بنزینTiggo8 PRO 1.6TGDI40910000
155000385AAپمپ بنزینARRIZO5 EXCELLENT, ARRIZO5 LUXURY, ARRIZO5  Comfort, Arrizo5FL Turbo IE, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY32030000
155000388AAپمپ بنزینMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT0
155000388ABپمپ بنزینX33 Cross CVT, MVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVM X33s, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X33 Cross MT22620000
155000407AAاورینگ درب پمپ بنزینX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent2070000
155000420AAپمپ بنزینX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent35500000
155000513AAمدول پمپ بنزینTiggo 8 PHEV0
155000724AAپمپ بنزین– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)57390000
155001016AAپمپ بنزينTiggo 8 PHEV0
155001300AAاورینگ دور پمپ بنزینTiggo 8 PHEV0
155001301AAواشر فلزی دور پمپ بنزینTiggo 8 PHEV0
159000022AAپایه پمپ وکیومX33 S 1.5T sport2250000
159000023AAلوله پمپ وکیوم بوسترX33 S 1.5T sport4620000
159000026AAپایه پمپ وکیوم بوسترX33 Cross CVT, MVM X33s, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT3940000
159000043AAپایه نگهدارنده پمپ وکیومX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), Tiggo8 PRO 1.6TGDI3010000
159000046AAلوله پمپ وکیوم  بوسترTIGGO8-T1A-2.0T-CVT250
159000071AAلوله اتصال پمپ خلاءX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo8010000
159000096AAلوله پمپ وکیوم بوسترFX Premium, FX Excellent7150000
159000097AAپایه نگهدارنده پمپ وکیومFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent1940000
159000099AAلوله پمپ وکیوم بوسترX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), Tiggo8 PRO 1.6TGDI5340000
204000509AAلوله 1 ترمز از پمپ تا بلوک ABSX33 S 1.5T sport790000
204000510AAلوله 2 ترمز از پمپ تا بلوک ABSX33 S 1.5T sport790000
207000162AAواحد کنترل ESP با پمپ ترمزTiggo 8 PHEV0
207000253AAواحد کنترل ESP با پمپ ترمزTiggo8 PRO 1.6TGDI, MVM X55 PRO Excellent3.75E+08
207000397AAواحد کنترل ESP با پمپ ترمز 3.75E+08
302000147AAشیلنگ آب مخزن انبساط به پمپTiggo 5 T4410000
302000178AAلوله ورودی واتر پمپArrizo5 EV8550000
302000264AAشیلنگ خروجی واتر پمپArrizo5 EV1700000
302000381AAواتر پمپ برقیArrizo5 EV66900000
302000465AAشیلنگ مخزن انبساط به واتر پمپX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo940000
302000468AAلوله سه راهی ورودی واتر پمپX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo3410000
302000484AAشیلنگ منبع انبساط به پمپMVM X33 5AT1270000
302000758AAشیلنگ آب مخزن انبساط به پمپX22 PRO MT, X33 Cross MT1210000
302000779AAواترپمپTiggo 8 PHEV0
302000783AAشیلنگ ورودی واتر پمپTiggo 8 PHEV0
302000889AAشیلنگ شماره 1 مخزن انبساط به واترپمپTiggo 8 PHEV0
302000890AAشیلنگ شماره 2 مخزن انبساط به واترپمپTiggo 8 PHEV0
302000891AAشیلنگ شماره 3 مخزن انبساط به واترپمپTiggo 8 PHEV0
302000893AAشیلنگ ورودی واتر پمپTiggo 8 PHEV0
302001051AAپایه واتر پمپTiggo 8 PHEV0
302001052AAشیلنگ خروجی واترپمپTiggo 8 PHEV0
302001055AAشیلنگ ورودی شماره 1 – واترپمپTiggo 8 PHEV0
302001058AAپایه واتر پمپTiggo 8 PHEV0
302001060AAپایه واتر پمپTiggo 8 PHEV0
302001328AAشیلنگ شماره 2 مخزن انبساط به واترپمپX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent1540000
302001329AAشیلنگ شماره 3 مخزن انبساط به واترپمپX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, FX Excellent, TIGGO7 DCT Luxury470000
371-1011010اویل پمپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury42700000
371-1011021واشر بیرونی اویل پمپX33 Cross CVT, MVM 110S MT Comfort, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, X22 Pro IE Turbo110000
371-1307014لوله کوچک متصل به واتر پمپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury270000
371-1307021واشر واتر پمپX33 Cross CVT, MVM 110S MT Comfort, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, X22 Pro IE Turbo270000
371F-1307010BAواترپمپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury17150000
371F-1307010BBواترپمپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury14280000
371F-3407015پایه پمپ هیدرولیکMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury6080000
372-1011021واشر اویل پمپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1080000
372-1011030اویل پمپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT11410000
372-1307010واترپمپMVM110- 3 cyl1580000
372-1307010ABواترپمپMVM110- 3 cyl14010000
372-1307010-F2واترپمپ 7360000
372-1307012عایق شماره 1 واترپمپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT40000
372-1307014پولی واترپمپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2610000
372-1307015اورینگ بالائی واترپمپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT270000
372-1307018عایق شماره 2 واترپمپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT40000
372-1307019عایق شماره 3 واترپمپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT100000
372-1307041واشر واترپمپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT740000
403006135AAدرپوش پمپ بنزین– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)2150000
472-1307010واترپمپMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT13150000
477F-1011030اویل پمپMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H2530000
477F-1011030BAاویل پمپMVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 H, X22 AT sport lux c, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E13750000
477F-1307010واترپمپMVM315 H, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L13950000
477F-1307041واشر واترپمپMVM315 H, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 SD, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT340000
480-1010021واشرمابین صافی روغن و پمپMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT110000
480-1010026پيچ اتصال صافی روغن به پمپMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT20000
480-1011061واشر اویل پمپMVM315 H, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT270000
481FC-1012030پیچ پمپ آبNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO30000
481H-1011030BAاويل پمپMVM550 CVT, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO, MVM X33 5AT, MVM550 CVT LUXURY36040000
481H-1011035واشر اويل پمپMVM550 CVT, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM530, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO, MVM X33 5AT, MVM550 CVT LUXURY740000
481H-1307041واشر واترپمپTIGGO, MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM530, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33940000
484-1011035واشر اویل پمپTIGGO0
484FC-1011030اویل پمپTIGGO, MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, MVM X33 5AT, MVMX33S AT Sport0
484FC-1307010واترپمپMVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM530, MVM X33, TIGGO, MVM550 CVT LUXURY3360000
484FC-1307010BAواتر پمپMVM550 CVT, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM530, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO, MVM X33 5AT, MVM550 CVT LUXURY20360000
484FC-1307041واشر واتر پمپMVM550 CVT, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM530, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO, MVM X33 5AT, MVM550 CVT LUXURY740000
484J-1011030اويل پمپTIGGO8-T1A-2.0T-CVT2519690000
484J-1307010واترپمپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO, MVM550 CVT LUXURY1890000
515MHA-1702060BAپایه پمپ کلاچ پائیینNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT740000
519MHA-1602502سه راهی پمپ کلاچ پائینیMVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM5305010000
519MHA-1602502ABسه راهی پمپ کلاچ پائینیX22 MT sport lux, ARRIZO5 MT COMFORT, X22 PRO MT, X33 Cross MT2010000
554001201AAمیله پمپ قفل دربX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT340000
554001204AAمیله پمپ قفل درب عقب  سمت چپX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT470000
554001205AAمیله پمپ قفل درب عقب  سمت راستX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT470000
607000018AAپمپ شیشه شورFX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent3550000
607000084AAپمپ شیشه شورTiggo 8 PHEV0
A11-000012پمپ باد 470000
A11-1101151اورینگ درب پمپ بنزینMVM550 CVT, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, Arrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, MVM110- 3 cyl, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 H, MVM550 MT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM110-AMT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM530, MVM 110S MT Comfort, MVM X33s SPORT , ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, TIGGO, MVM X22 AT, MVM X33 5AT, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, MVM550 CVT LUXURY, MVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT1600000
A11-1101153درب پیچی پمپ بنزینMVM550 CVT, NEW MVM315 H Sport, Arrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, MVM110- 3 cyl, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 H, MVM550 MT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM110-AMT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM530, MVM 110S MT Comfort, MVM X33s SPORT , MVM X33, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, TIGGO, MVM X22 AT, MVM X33 5AT, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, MVM550 CVT LUXURY, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, X33 Cross MT810000
A11-3406109پیچ سوراخدار پمپ هیدرولیکMVM550 CVT, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM550 MT LUXURY, MVM315 H, MVM550 MT, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, MVM550 CVT LUXURY50000
A11-3406111واشر پیچ سوراخدار پمپ هیدرولیک فرمانMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY60000
A11-3407011پولی پمپ هیدرولیکMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport940000
A11-3407020پمپ هیدرولیک فرمان 4490000
A11-3412011پايه رگلاژ پمپ هيدروليکMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport1600000
A11-3412013پیچ سوراخ دار پايه رگلاژ پمپ هيدروليکMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport230000
A11-3412015پايه 1 پمپ هیدرولیکMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport1740000
A11-3412021پايه 2 پمپ هیدرولیکMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport2350000
A11-3412023بوش پایه پمپ هیدرولیکMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport30000
A11-3412051تسمه پمپ هیدرولیک فرمانMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, New MVM315H Sport E940000
A11-3412081واشرپایه پمپ هیدرولیکMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E20000
A11-6105240AEپمپ قفل درب جلوچپ 1380000
A13-1104110لوله خروجی پمپ بنزین به فیلتر سوختMVM315 H, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, X22 PRO MT, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, X33 Cross MT2540000
A13-1106030درجه باک مربوط به پمپ بنزينMVM315 H, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E6340000
A13-1106070شناور پمپ بنزینMVM315 H, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E3740000
A13-1106610پمپ بنزينMVM315 H, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, X22 PRO MT, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, X33 Cross MT40770000
A13-3407020FTپمپ هیدرولیک فرمانMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT36560000
A13-3724015FMدسته سیم رابط پمپ شیشه شورNEW MVM315 SD2010000
A13-5107011درپوش فلزی پمپ بنزینMVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, New MVM315H Sport E80000
A13-5207131لوله شيشه شوي از پمپ تا اتصال دوراهي ( 690mm )MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E100000
A15-1602050لوله پمپ پائینی کلاچNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport940000
A15-1602070پمپ پائینی کلاچMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E5540000
A21-1106610پمپ بنزينMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY40910000
A21-1106610ABپمپ بنزينMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY33500000
A21-1106610BAپمپ بنزينMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY4080000
A21-1106610BBپمپ بنزينMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY26690000
A21-1106611واشر درب پمپ بنزینMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY1740000
A21-3406310لوله روغن هيدروليک از پمپ به جعبه فرمانMVM5304820000
A21-3407010پمپ هیدرولیک فرمانMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY82730000
A21-3407010HAپمپ هيدروليک فرمانMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport32500000
A21-3407011پولی پمپ هیدرولیکMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY3680000
A21-3505010ACپمپ ترمزMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5304560000
A21-5107011درپوش پمپ بنزینMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY120000
A21-5207023پمپ شیشه شورNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM530, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport2670000
A21-5207023ABپمپ شيشه شورMVM550 CVT, Arrizo5FL Turbo IE, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM550 CVT LUXURY300000
A21-BJ1106610پمپ بنزینMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM53023160000
B14-5107011درپوش فلزی پمپ بنزینMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, Tiggo 5 T290000
B21-1602040شيلنگ پمپ کلاچNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO1940000
B21-3541110پمپ وکیوم بوستر ترمزArrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, FX Premium, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, X33 S 1.5T sport, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent, X22 PRO MT, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT60920000
C-372-1011030اویل پمپ ( جایگزین کدفنی 372-1011030)MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT4670000
C-484J-1011030اویل پمپ (جایگزین شده کد 484J-1011030)TIGGO8-T1A-2.0T-CVT2510950000
CH-30090ابزار مخصوص باز کردن پمپ بنزین مربوط به خودروی X55MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent23960000
CQ21810110پيچ پمپ هیدرولیکNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport40000
D4G15B-1025051تسمه پمپ هیدرولیکMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT2150000
D4G15B-1307010واترپمپMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT18420000
D4G15B-1307041واشر واترپمپMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT470000
E3T10-1011010اویل پمپ با قاب زنجیر  تایمX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo42700000
E3T10-1118071واتر پمپ توربوX22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo27370000
E3T10-1118071ABواتر پمپX33 Cross CVT32500000
E3T10-1118072پایه واتر پمپX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo1180000
E3T10-1118077شیلنگ خروجی واتر پمپ برقیX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo4820000
E3T10-1307010واتر پمپX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo18690000
E4G15-1011060زنجیر اویل پمپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT4410000
E4G16-1008013واشر اویل پمپ گيربکس CVTX22 PRO MT, X33 Cross MT740000
E4G16-1011030BAاویل پمپARRIZO5 MT COMFORT15840000
E4G16-1011070BAریل زنجیر اویل پمپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT1540000
E4G16-1307010واترپمپArrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, X55 Pro IE, X55 Pro IE Sport, TIGGO7 DCT Luxury3120000
E4G16-1307010ABواترپمپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 5 TE, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 PRO MT, TIGGO7 DCT Luxury, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT22890000
E4T15-1118011پایه واترپمپ برقی 240000
E4T15-1118050واترپمپ برقی 14300000
E4T15B-1118011پایه واترپمپ برقیArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport740000
E4T15B-1118050واترپمپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, FX Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X55 Pro Excellent Sport63320000
E4T15B-1118050ABواترپمپArrizo 6 Pro Excellent, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury0
E4T15B-1118058لوله خروجی واترپمپ برقیArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport740000
E4T16-1011030اویل پمپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT15490000
E4T16-1118013خار واترپمپ برقیX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo170000
E4T16-1118055شیلنگ خروجی واترپمپ 470000
E4T16-1118057شیلنگ ورودی واترپمپ 140000
E4T16-1118058شیلنگ واترپمپ 410000
F02-1609010پمپ پائینی کلاچMVM X333210000
F3J12-1011050BAزنجیر اویل پمپFX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI7610000
F3J12-1307110واترپمپFX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI20490000
F4J15-1011030سفت کن زنجیر اویل پمپTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium1540000
F4J15-1011050زنجیراویل پمپTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium5280000
F4J16-1011010اویل پمپTiggo8 PRO 1.6TGDI38900000
F4J16-1011010DAاویل پمپFX Premium38900000
F4J16-1011030ریل متحرک زنجیر اویل پمپFX Premium, FX Premium, FX Premium, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), Tiggo8 PRO 1.6TGDI1540000
F4J16-1111011پمپ بنزین فشار قویFX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI98690000
F4J16-1111018صداگیر اویل پمپ فشار قویFX Premium, FX Premium, FX Premium, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), Tiggo8 PRO 1.6TGDI2540000
F4J16-1307020سوئیچ واترپمپFX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI76460000
F4J16B-1005030پولی واترپمپTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium16220000
F4J20-1010010صافی روغن اویل پمپ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)2010000
F4J20-1011010اویل پمپ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)38900000
F4J20-1011016قاب پولی اویل پمپ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1470000
F4J20-1011050زنجیر اویل پمپ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)5010000
F4J20-1111011پمپ فشار بنزین– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)98690000
F4J20-1307100واترپمپ با ماژول– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)45370000
J00-1104110BAلوله پمپ بنزین به فیلتر بنزینMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury3410000
J00-1106010BAپمپ بنزینMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury38030000
J00-3406200شیلنگ مکش پمپ هیدرولیکMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1870000
J00-6105030قفل درب جلو چپ با پمپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury7740000
J00-6105031قفل درب جلو چپ بدون پمپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury490000
J42-5207023پمپ شيشه شورMVM550 CVT LUXURY, Arrizo5FL Turbo IE, MVM550 CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, MVM550 MT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM530, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV2070000
J60-1101012درب پمپ بنزینX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI2150000
J60-1106010پمپ بنزینArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT35150000
J60-1119641شیلنگ مخزن انبساط به واترپمپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport2070000
J60-1303801شیلنگ شماره 1 مخزن انبساط به واترپمپARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT740000
J60-1303801BDسه راهی آب مخزن انبساط به واترپمپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY2150000
J60-1303803شیلنگ شماره 2 مخزن انبساط به واترپمپARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT1210000
J60-1303803BDشیلنگ شماره 2 مخزن انبساط به واترپمپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY2010000
J60-1303805شیلنگ شماره 3 مخزن انبساط به واترپمپARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT470000
J60-1303805BDشیلنگ شماره 3 مخزن انبساط به واترپمپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY470000
J60-3407010BCپمپ هيدروليک فرمانARRIZO 5 TE35500000
J60-3541010شیلنگ پمپ وکیوم بوسترARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE6940000
J60-3541011پایه پمپ وکیوم بوسترARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE2070000
J60-4102711نوار دور درب فلزی پمپ بنزینX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, FX Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI270000
J60-5107011درب فلزی پمپ بنزینX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, Arrizo5 EV, FX Excellent, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI630000
J69-3541011ARپایخ پمپ وکیومArrizo5 EV2670000
J72-3541110پمپ وکیوم ترمزArrizo5 EV68590000
M11-3401080EPپایه پمپ هیدرولیکMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33 5AT2210000
M11-3407010BFپمپ هیدرولیک فرمانARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT45040000
M11-5107011درپوش فلزی پمپ بنزینMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury110000
Q1840840TF2پيچ براكت پمپ هيدروليكMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM530, MVM X33, MVM X33 5AT, TIGGO40000
QR512E-1707018ABپمپ کلاچ AMTMVM110-AMT81000000
QR512E-1707019پمپ هیدرولیک AMTMVM110-AMT1.32E+08
QR512E-1707020ABلوله فشار قوی پمپ کلاچ AMTMVM110-AMT2070000
QR512E-1707021ABلوله فشار قوی از پمپ به اسپیدکانورتورMVM110-AMT2150000
S11-1104110لوله پمپ بنزین تا فبلتر بنزینMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2010000
S11-1106610ABپمپ بنزینMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT4770000
S11-1106610ACپمپ بنزينMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT10220000
S11-1106610HAپمپ بنزینMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT32560000
S11-1106610HBپمپ بنزينMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT32560000
S11-3407010BAپمپ هيدروليک فرمانMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT61850000
S11-3407010FKپمپ هيدروليک فرمانMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury46710000
S11-3407011پولی پمپ هیدرولیکMVM110- 3 cyl, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT1740000
S11-3407011BAپولی پمپ هیدرولیکMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2940000
S11-3407020پمپ هیدرولیک فرمانMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl37370000
S11-3407030BAسوئیچ فشار پمپ هیدرولیکMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT890000
S11-3412015پایه عقبی پمپ هیدرولیک فرمانMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT400000
S11-3412035پيچ پایه پمپ هیدرولیکMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT40000
S11-3412061پایه پمپ هیدرولیکMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT200000
S11-3412065پایه جلوئی پمپ هیدرولیک فرمانMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT620000
S11-3735011BBرله پمپ بنزينMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT130000
S11-5110039درپوش فلزی پمپ بنزینNEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, X33 Cross CVT, MVM110- 3 cyl, MVM315 H, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, X22 MT sport lux, MVM110- 4 cyl, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, X22 AT sport lux c, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM 110S MT Comfort, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, MVM X22 AT20000
S11-5207210پمپ شیشه شورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT460000
S11-5207210-F2پمپ مخزن شيشه شور 580000
S11-6105350پمپ برقی قفل درب جلو چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3940000
S11-6105360پمپ برقی قفل درب جلو راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3940000
S11-6105361ميله پمپ قفل مرکزيMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT180000
S11-6105362ميله پمپ قفل مرکزيMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
S11-6205030FLقفل درب عقب چپ با پمپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury7080000
S11-6205040FLقفل درب عقب راست با پمپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury7080000
S11-6205350پمپ قفل درب عقب چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury3940000
S11-6205360پمپ قفل درب عقب راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury3940000
S11-6205361ميله پمپ قفل مرکزيMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT460000
S11-6205362ميله پمپ قفل مرکزيMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT460000
S11-BJ5207210پمپ شیشه شورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2210000
S18-6105200قفل درب جلو راست با پمپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury6410000
S18-BJ6105240قفل درب جلو راست بدون پمپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury5070000
S18-BJ6105350پمپ قفل درب جلو چپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury5340000
S18-BJ6105360پمپ قفل درب جلو راستMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury4140000
T11-1106010مجموعه پمپ بنزينMVM X33 5AT47710000
T11-1106010FAپمپ بنزین(با درجه)MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, TIGGO62260000
T11-1106030درجه باک مربوط به پمپ بنزينMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM X33, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT, TIGGO11020000
T11-1106610DAمجموعه پمپ بنزين بدون درجه داخل باک-دوسوراخهMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM X33, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT, TIGGO25220000
T11-1106610FAپمپ بنزینNEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO30030000
T11-1609010BVپمپ پائینی کلاچNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO3120000
T11-3406110BBشيلنگ شماره 1 پمپ هيدروليکNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO15620000
T11-3406120BBشيلنگ شماره 2 پمپ هيدروليکNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO3550000
T11-3406200BFلوله مکش پمپ هیدرولیک –  CVTMVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT5880000
T11-3406200BWلوله مکش پمپ هیدرولیکNEW MVM X33  CVT2670000
T11-3407010BBپمپ هیدرولیک فرمانMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO41370000
T11-3412021پایه پمپ هیدرولیکNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO1110000
T11-4102711واشر درپوش پمپ بنزینMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT, MVM X33 5AT270000
T11-5107127درپوش پمپ سوختMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, MVM X33s SPORT , NEW MVM X33  CVT, MVM X33, MVM X33 5AT, TIGGO160000
T11-5207125پمپ شيشه شورMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33, MVM X33 5AT, TIGGO2070000
T11-6105033FPمیله پمپ قفل درب جلو سمت چپMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT270000
T11-6205171FPمیله پمپ قفل درب عقب سمت چپMVM X33s Double Color, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT200000
T11-6205172FPمیله پمپ قفل درب عقب سمت راستMVM X33s Double Color, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT470000
T11-6GN3505010پمپ اصلي ترمزTIGGO, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33, MVM X33 5AT21160000
T11-6GN3510010مجموعه بوستر و پمپ اصلي ترمزTIGGO, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33, MVM X33 5AT, MVMX33S AT Sport55520000
T11-BJ1106010پمپ بنزينTIGGO, MVM X3318490000
T15-1106010مجموعه پمپ بنزينTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury41450000
T15-1106010BAپمپ بنزینMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent36930000
T15-1303801BAشیلنگ آب مخزن انبساط به واترپمپTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1080000
T15-1303801CAشیلنگ آب مخزن انبساط به واترپمپX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, FX Excellent1940000
T15-1303803شیلنگ شماره 2 مخزن انبساط به واترپمپTIGGO7 PRO Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1540000
T15-1303805شیلنگ مخزن انبساط به واترپمپTIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury470000
T15-3541010ABشیلنگ پمپ وکیوم بوسترMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury5540000
T15-3541011ABپایه پمپ وکیوم بوسترMVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1010000
T15-5207113پمپ شيشه شورTIGGO7 PRO Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury2350000
T21-1104110لوله پمپ بنزین به فیلتر سوختMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T3140000
T21-1104210لوله برگشت پمپ بنزینMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T5010000
T21-1607101شيلنگ پمپ کلاچ 490000
T21-1608010پمپ اصلي کلاچ 9350000
T21-3406100شيلنگ روغن هيدروليک از پمپ به جعبه فرمانNEW TIGGO5-CVT Excellent11480000
T21-3406100BAلوله روغن هیدرولیک از پمپ به جعبه فرمانMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury8680000
T21-3407010پمپ هيدروليک فرمانMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury33030000
T21-3541010ABلوله پمپ وکیوم بوستر 1560000
T21-3541010ACشیلنگ پمپ وکیوم بوسترTiggo 5 T8480000
T21-3541011ABپایه پمپ خلائی بوستر 1580000
T21-3541015پایه پمپ خلائی بوستر 270000
T21-4102711نوار درب پمپ بنزینARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Tiggo 5 T140000
T21-5207023پمپ شیشه شورMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, MVM X22 AT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X22 PRO MT2410000
کد فنینام فارسی قطعهمدل خودروقیمت تومان
019CHA-1502172پیچARRIZO5 EXCELLENT30000
019CHA-1502180پیچARRIZO 5 TE60000
019CHA-1502182پیچARRIZO5 EXCELLENT, FX Excellent30000
019CHA-1502251پیچARRIZO5 EXCELLENT30000
025CHA-1502608پیچ پوسته مجموعه کلاچX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent290000
025CHA-1504132پیچARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5FL Turbo IE50000
025CHA-1504133پیچ نگهدارنده صفحه زیر دیفرانسیلARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25150000
0CF25B-1501113GAپیچ درپوش تخلیه روغنX33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo620000
0CF25B-1501115GAپیچ درپوش تخلیه روغنX33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo100000
11403-06166KپیچMVM X33 5AT270000
11403-06226KپیچMVM X33 5AT270000
11403-08166PپیچMVM X33 5AT0
1200015564پیچMVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury30000
1200015571پیچ TCUMVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury100000
1200015572پیچ TCUMVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury90000
1200015775پیچ اهرم عملگر کلاچMVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury90000
124000014AAپیچ شارژ روغنArrizo5 EV1600000
124000015AAپیچ تخلیه روغنArrizo5 EV2410000
124000023AAپیچArrizo5 EV1870000
124000024AAپیچ برگشت دهنده روغنArrizo5 EV450000
124000045AAپیچArrizo5 EV160000
153000120AAپیچ دوسررزوه کاتالیست به توربوشارژرTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)2540000
155000483AAدرب پیچی باک بنزینTiggo 8 PHEV0
201000013AAپیچX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), Tiggo8 PRO 1.6TGDI250000
201000112AAپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)190000
201000122AAپیچTiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent0
204000133AAپیچX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent, X33 Cross MT340000
204000467AAپیچ هواگیری سیلندر ترمزTIGGO7 PRO Excellent340000
204000468AAدرپوش لاستیکی پیچ هواگیری سیلندر ترمزTIGGO7 PRO Excellent160000
204000469AAپیچ خودکار آچار خورTIGGO7 PRO Excellent110000
204000482AAپیچ پایه کالیپر ترمزTIGGO7 PRO Excellent470000
204000491AAپیچ آچار خورTIGGO7 PRO Excellent340000
204000495AAپیچ آلن خورTIGGO7 PRO Excellent110000
204000518AAپیچ سر خزینه آلن خورTIGGO7 PRO Excellent110000
204000522AAپیچ خودکار آچار خورTIGGO7 PRO Excellent110000
204000523AAپیچ آچار خور M6TIGGO7 PRO Excellent110000
204000959AAپیچ کوتاه کالیپر ترمزTIGGO7 PRO Excellent290000
204000960AAپیچ بلند کالیپر ترمزTIGGO7 PRO Excellent470000
204001232AAپیچ کوتاه کالیپر ترمزTiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)470000
204001456AAپیچ بلند کالیپر ترمزTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)470000
204001520AAپیچTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)200000
204001521AAپیچ پین کالیپرTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)200000
204002165AAپیچ گل پخش کنTiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)130000
301000359AAپیچ شیر انبساطی کولرTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)620000
301000360AAپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)400000
301000848AAپیچFX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, FX Premium, FX Excellent0
301001052AAپیچ خودکارX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT110000
371-1007036پیچ ریل راهنمای زنجیر تایمTiggo8 PRO 1.6TGDI, X33 Cross CVT, FX Premium, MVM 110S MT Comfort, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVM 110S MT Luxury, X22 Pro IE Turbo340000
371-1008029پیچ دوسررزوه لوله فلزی ترموستاتX33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM 110S MT Comfort, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, X22 PRO MT, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT100000
372-1002023پیچ کپه یاتاقان ثابتMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT50000
372-1003038پیچ دوسررزوه درب سوپاپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT60000
372-1003051پیچ سرسیلندرMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT270000
372-1003052واشر پیچ سرسیلندرMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT110000
372-1005031پیچ پولی میل لنگMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT170000
372-1005054پیچ فلایویلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury270000
372-1008051پیچ دوسررزوه منیفولد دودMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT100000
372-1008052پیچ دوسررزوه منیفولد دودMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT40000
372-1009014پیچ تخلیه کارتلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT270000
372-1009017واشر پیچ تخلیه روغن کارتلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT40000
401001316AAدرپوش پیچ های داشبوردARRIZO6 PRO Excellent2480000
401002264AAدرپوش پیچ کنسولFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent740000
402000528AAدرپوش پیچ دستگیره تنظیم پشتی صندلیARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, Arrizo5FL Turbo IE340000
402000588AAپیچARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, Arrizo5FL Turbo IE60000
402001132AAدرپوش پیچ پایه جلو چپ  صندلیTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)620000
402001133AAدرپوش پیچ پایه عقب چپ  صندلیTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)790000
402001134AAدرپوش پیچ پایه عقب راست  صندلیTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)600000
402001139AAدرپوش پیچ اهرم تنظیم صندلیTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)400000
402001163AAدرپوش پیچ پایه عقب چپ صندلیTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)600000
402001164AAدرپوش پیچ پایه عقب راست صندلیTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)600000
402001171AAدرپوش پیچ اهرم تنظیم صندلیTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)400000
402001180AAپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)200000
402001181AAپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)60000
402001183AAپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)60000
402001184AAپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)60000
402001185AAپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)60000
402002291AAپیچ پشتی صندلی جلوARRIZO6 PRO Excellent340000
402002778AAپیچ پشتی صندلیTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)340000
402002779AAپیچ کارو زیر آرنجیTIGGO7 PRO Excellent110000
402002806AAپیچ خودکار چهارسوTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO6 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)110000
402002825AAپیچ خودکار واشر دارTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)110000
403000140AAABKکاور روی  پیچTiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25200000
403001622AAقاب پیچ دستگیره جلو راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)400000
403001623AAقاب پیچ دستگیره درب باز کن عقب راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)200000
403001624AAقاب پیچ دستگیره درب باز کن عقب راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)200000
403001625AAقاب پیچ دستگیره جلو چپTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)110000
403001626AAقاب پیچ دستگیره جلو راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)60000
403001627AAقاب پیچ دستگیره عقب راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)70000
403001628AAقاب پیچ دستگیره عقب چپTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)110000
403005705AAدرپوش پیچ درب جلو سمت  چپFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent340000
403005706AAدرپوش پیچ درب جلو سمت  راستFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent340000
403006125AAABKدرپوش پیچ درب جلو سمت  چپX33 Cross CVT, X33 Cross MT0
403006126AAABKدرپوش پیچ درب جلو سمت  راستX33 Cross CVT, X33 Cross MT0
404000124AAپیچ غربیلک فرمانARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent160000
404000211AAپیچ خودکارARRIZO6 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, Arrizo5FL Turbo IE70000
45267-39000پیچ سوراخ دارMVM X33 5AT1070000
473F-1002024پیچ فریم پائینی بلوکه سیلندرARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, X22 PRO MT, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, Arrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT470000
473F-1009026پیچ بلند منیفولدNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO100000
473H-1012021پیچ اتصال فیلتر روغنX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X33 Cross MT620000
480-1003083واشرپیچ سرسیلندرNew MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 H, MVM315 SD, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, X22 AT sport lux c, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM315 H, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, FX Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO7 DCT Luxury, Arrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT100000
480-1005041پیچMVM315 H, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, New MVM315H Sport E, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, X22 AT sport lux c, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, MVM530, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33s SPORT , MVM X33, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, TIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM550 CVT LUXURY, MVM X22 AT, MVM X33 5AT, MVM X22 MT SPORT50000
480-1007161پیچMVM315 H, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, New MVM315H Sport E, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, MVM530, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM X33, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, TIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM550 CVT LUXURY, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT80000
480-1008022پیچ دوسر رزوه منیفولدMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, NEW MVM X33  MT, MVM110-AMT, MVM530, MVM X33, TIGGO100000
480-1008025پیچ دوسررزوه منیفولد دودMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L20000
480-1008025BAپیچ دوسررزوه سرسیلندرArrizo5FL Turbo IE, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Excellent, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, X22 PRO MT, MVM X22 AT, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, MVM X22 MT SPORT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT40000
480-1008121واشر پیچ منیفولد خروجیMVM315 H, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L20000
480-1008143پیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT50000
480-1010023واشرپیچ و مهره صافی روغنMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L20000
480-1011062پیچMVM315 H, MVM110- 3 cyl, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E30000
481A-1005081پیچ پولی میل لنگArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, X22 PRO MT, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT170000
481FC-1003032پیچ درب سوپاپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, MVM550 CVT LUXURY270000
481H-1003087پیچ دوسر رزوه سرسیلندرMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO, MVM550 CVT LUXURY230000
481H-1005121BAپیچ فلایویلMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, MVM530, MVM X33, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, X22 PRO MT, TIGGO, TIGGO7 DCT Luxury, X33 Cross MT230000
481H-1006074پیچMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33s SPORT , MVM X22 MT, MVM X22 AT, MVM X33 5AT, MVM X22 MT SPORT740000
481H-1008032پیچ دوسر رزوه منیفولدMVM550 CVT, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM530, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO, MVM550 CVT LUXURY110000
481H-1014033پیچNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM530, MVM X33, TIGGO20000
484FC-1012021پیچ فیلتر روغنMVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, MVM530, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO1140000
484J-1012021پیچ اتصال فیلتر روغنMVM550 CVT, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM530, MVM X33, TIGGO, MVM550 CVT LUXURY940000
484J-1014036پیچ سوراخ دارMVM550 CVT, MVM550 CVT LUXURY60000
484J-1118018پیچARRIZO 5 TE0
513MHA-1702505پیچ دوشاخه کلاچMVM315 H, MVM315 SD, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E110000
519MHA-1701140پیچ ساچمه فنر میل ماهک 3 و 4 و میل ماهک 5NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM315 SD, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT940000
519MHA-1701213پیچMVM530, MVM X33270000
519MHA-1701413پیچ شفت خروجیMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530470000
601000525AAپیچTIGGO7 PRO Excellent110000
602001074AAپیچ خودکار چهارسوTIGGO7 PRO Excellent110000
608000108AAقاب روی پیچ بازویی برف پاک کنTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)110000
609000084AAدرپوش پیچ باربند– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)340000
609000428AAدرپوش پیچ قاب زیر شیشه (چپ)MVM 315+ AT340000
609000429AAدرپوش پیچ قاب زیر شیشه (راست)MVM 315+ AT340000
609001377AAدرپوش پیچ چپ داشبوردFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent740000
703000212AAدرپوش پیچ های داشبوردTiggo8 PRO 1.6TGDI, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1810000
7A160-1701094پیچX22 PRO MT, X33 Cross MT140000
7A160-1701223پیچX22 PRO MT, X33 Cross MT140000
7A160-1702047پیچ سیبک طبقX22 PRO MT, X33 Cross MT140000
7A160-60830پیچX22 PRO MT, X33 Cross MT140000
9009066310پیچFX Premium, MVMX55 Excellent470000
9009071410پیچFX Premium340000
9009074510پیچFX Premium1740000
A11-1601111پیچMVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT, MVM X22 AT50000
A11-3001021پیچMVM 315+ AT0
A11-3100111پیچ رینگ چرخMVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT40000
A11-3403035بوش پیچ اتصال تلسکوپی به چهارشاخه فرمانMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport50000
A11-3501031پیچ کالیپر ترمز چرخ جلوArrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM315 SD, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, MVM X22 AT, Arrizo5 EV, X22 PRO MT, MVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT470000
A11-3501033پیچ گردگیر فلزی دیسک چرخ جلوArrizo5FL Turbo IE, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT10000
A11-3550095پیچ پایه واحد کنترل ABSMVM315 H, MVM550 CVT, New MVM315H Sport E, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM110- 4 cyl, NEW MVM X33  MT, MVM110-AMT, NEW MVM X33  CVT, MVM530, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM550 CVT LUXURY20000
A11-3900105پیچ گوشتیMVM110- 3 cyl, New MVM315H Sport E, MVM110- 4 cyl, NEW MVM X33  MT, MVM110-AMT, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, MVM 315+ AT, TIGGO270000
A11-3900105BAپیچ گوشتیMVM315 H, MVM315 SD, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E0
A11-5100365پیچMVM315 H, MVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM110- 3 cyl, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, X22 PRO MT, MVM X22 AT, New MVM315H Sport E, X33 Cross MT20000
A11-5101035خارپیچی قاب رکابMVM315 H, New MVM315H Sport E, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, X22 PRO MT, MVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT30000
A11-6GN2901061پیچ سیبک طبقMVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, MVM X22 AT270000
A11-6GN3501079پیچX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, FX Premium, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X33 Cross MT80000
A11-6GN3501199پیچ کالیپر ترمز جلوTiggo 5 T0
A13-3001111پیچ اتصال دیسک چرخ جلو و توپیMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport470000
A13-3402015درپوش پیچ ایربگ رانندهMVM315 H, MVM315 SD40000
A13-3412103پیچMVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT50000
A13-5605111خار پیچی جک درب صندوق عقبMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, MVM X33, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport120000
A13-5605111FLخار پیچی جک درب صندوق عقبMVM X22 MT SPORT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, Tiggo 8 PHEV, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Luxury, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, MVM X22 AT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT100000
A13-6105133درپوش پیچ دستگیره داخلی دربMVM315 H, MVM315 SD30000
A13-6105133DAدرپوش پیچ دستگیره داخلی دربMVM315 H, MVM315 SD100000
A13-6GN3501199پیچ فریم کالیپر چرخ جلوMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport150000
A13-7005013پیچ لولای صندلی عقبMVM X22 MT SPORT, MVM315 H, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 PRO MT120000
A13-8212017BBدرپوش پیچ بالائی کمربند جلو چپMVM315 H, MVM315 SD20000
A13-8212018BBدرپوش پیچ بالائی کمربند جلو راستMVM315 H, MVM315 SD20000
A13-8212019BBدرپوش پیچ بالائی کمربند عقبMVM315 H, MVM315 SD20000
A13-8212019DAدرپوش پیچ بالائی کمربند عقب خاکستریMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport100000
A13-BJ3820211BAدرپوش پیچ صفحه نشانگرهاMVM315 H, MVM315 SD20000
A15-5305137پیچMVM110- 3 cyl, MVM315 H, MVM110- 4 cyl, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM110-AMT, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, TIGGO50000
A21-1501203پیچ تورک کانورتورMVM550 CVT, Arrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, MVM X22 AT, MVM X33 5AT, FX Excellent, MVM550 CVT LUXURY, X55 Pro Excellent Sport150000
A21-1502101پیچMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury40000
AQ1400615پیچMVM550 CVT LUXURY, New MVM315H Sport E, Arrizo5FL Turbo IE, MVM110- 3 cyl, MVM315 H, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, MVM110- 4 cyl, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM 110S MT Comfort, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM530, MVM X33, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, MVM X22 AT, TIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT30000
AQ140C1020پیچ کمک فنر عقب به اکسل عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, NEW MVM X33  MT, MVM110-AMT, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, TIGGO30000
AQ1460614پیچARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, NEW MVM X33  MT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, TIGGO40000
AQ1460620پیچNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, TIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport30000
AQ184B1250پیچARRIZO5 MT COMFORT50000
AQ184B1290پیچ رام عقبNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, TIGGO70000
AQ184C1020پیچMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM530, MVM 110S MT Luxury40000
B11-1503011پیچMVM550 CVT LUXURY, Arrizo5FL Turbo IE, MVM550 CVT, MVM X22 AT SPORT, Tiggo 8 PHEV, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM110- 4 cyl, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM110-AMT, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X22 AT470000
B11-3510039پیچ بلند بوستر ترمزMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO130000
B11-5205223پیچMVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT30000
B11-5606131پیچ قفل درب هاMVM550 CVT LUXURY, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport20000
B14-8107043خار نگهدارنده پیچ خودکارX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT150000
B21-3100111پیچ رینگ چرخMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury440000
B23-3100113پیچ چرخ زاپاسMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury1010000
CQ1420612پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
CQ1600825پیچ جعبه فرمانNew MVM315H Sport E, MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport100000
CQ67625بست پیچی شیلنگNEW MVM315 H Sport, MVM550 CVT LUXURY, Arrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM550 MT, MVM X33s Double Color, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, MVMX55 Excellent, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, MVM X33, MVM X22 AT, FX Excellent, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM X33 5AT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT230000
D4G15B-1003082پیچ سرسیلندرMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT670000
D4T20-1118017پیچ کاور حرارتیTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25910000
E4G15-1006074پیچX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo470000
E4G16-1003054پیچ دوسررزوهARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT40000
E4G16-1004115پیچ کپه شاتونArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury170000
E4G16-1006074پیچ میل سوپاپArrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT470000
E4G16-1007071پیچ ریل زنجیر تایمArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, FX Premium, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT340000
E4T15-1118014پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T70000
E4T15-1118018پیچ دوسررزوهArrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport210000
E4T15B-1003070پیچARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, X55 Pro Excellent Sport760000
E4T15B-1118014پیچ دوسررزوه توربوشارژرArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport740000
E4T15B-1118018پیچ اتصال واشر دارX33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT80000
E4T15B-1118019پیچArrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, X22 1.0 Turbo, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, Tiggo 5 T, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport470000
E4T16-1008112واشر پیچ منیفولد دودTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)60000
F02-5611135درپوش پیچ بازوئی برف پاک کن جلوX33 S 1.5T sport290000
F3J12-1005031پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)740000
F4D15-1118012پیچ 0
F4D15-1118042پیچ 1410000
F4J16-1002033پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium470000
F4J16-1003031پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)340000
F4J16-1004113پیچ کپه شاتونArrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport, FX Premium, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X33 Cross MT340000
F4J16-1118017ACپیچ دوسررزوهX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo620000
F4J16-1118019ACپیچ مسی دوسانتیArrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport, FX Premium, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI290000
F4J16-1118054ACپیچ توربوشارژرTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)470000
F4J16-1307116پیچ دوسررزوهTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium470000
F4J20-1003080پیچ سرسیلندرTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)940000
FJ140001خارپیچی قاب رکابFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent150000
FQ1281038T1F36پیچ دوسر رزوه منیفولدX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT50000
FQ129C1265TF61SپیچTiggo 5 T80000
FQ129D0630F38پیچNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33 5AT20000
FQ129D0838TF9پیچ دوسررزوهTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)170000
FQ129D0845F36پیچ خودکارX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo100000
FQ129E1296TF6EپیچMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T130000
FQ129F1254TF61پیچ دوسررزوهArrizo5FL Turbo IE, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT270000
FQ13006100650F70Kپیچ دوسررزوه– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)140000
FQ13008151075TF70Kپیچ دوسررزوهTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium470000
FQ130D06120625F38پیچ دوسر رزوهX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo290000
FQ1400615LF31پیچMVM550 CVT LUXURY, New MVM315H Sport E, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM 110S MT Comfort, MVM530, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT10000
FQ1400616TپیچNEW MVM315 H Sport, MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT, MVM X33s Double Color, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, MVM110-AMT, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM X33, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E20000
FQ140B0612F36پیچFX Premium, X33 Cross CVT, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, MVM 315+ AT, Arrizo5 EV, FX Excellent, X22 PRO MT, MVM X33 5AT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ140B0620F36پیچTiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
FQ140B0620F36NپیچArrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, X33 Cross MT0
FQ140B0620F38پیچ واشردار( 10 سانت)Arrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, Arrizo5 EV, FX Excellent, X22 PRO MT, X33 Cross MT0
FQ140B0630F38LKNپیچ مونتاژ هواکشTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, MVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, FX Excellent, TIGGO7 DCT Luxury0
FQ140B0632F38LNپیچArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, X33 Cross CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ140B0820F36پیچ اتصال واشر دارFX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
FQ140B0820F36Gپیچ واشر دارX33 S 1.5T sport, MVM X33 5AT70000
FQ140B0845F61SKNپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), FX Excellent200000
FQ140D12100TF61Kپیچ خارج از مرکز تنظیم اکسل عقبTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury940000
FQ140D12100TF62KپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)600000
FQ140D1276TF61Kپیچ خارج از مرکز تنظیم اکسل عقبTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Luxury940000
FQ140E0620T1F31پیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X22 MT, MVM X22 AT20000
FQ1410630TF61Lپیچ و واشرArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, MVM X33s Double Color, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s SPORT , X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT60000
FQ141B1270TF2پیچARRIZO5 MT COMFORT, X22 PRO MT, X33 Cross MT80000
FQ141D1055TF61NپیچArrizo5 EV710000
FQ1420616F34EپیچARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 MT COMFORT, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ1460616TF31پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT20000
FQ1460620F6GپیچNEW MVM315 H Sport, MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM X22 AT SPORT, MVM315 H, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM 110S MT Comfort, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM X33, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, Tiggo 5 T, NEW MVM315 SD, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E100000
FQ1460625T1F31EپیچMVM315 H, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM315 SD, MVM 315+ AT20000
FQ1460640T1F31EپیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT50000
FQ146B0620F36پیچX33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT30000
FQ146B0640F38LپیچArrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, Arrizo5 EV30000
FQ146B0825TF38GپیچMVM X22 MT SPORT, FX Premium, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVM X22 MT, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X22 AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT30000
FQ146B0825TF38LSGپیچArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO 5 TE, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, Arrizo5 EV, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport50000
FQ1471030TF61پیچMVM53060000
FQ147C1035TF6پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT150000
FQ14A12106TF61KNپیچMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33, MVM X33 5AT310000
FQ14A1492TF61SNپیچMVM X22 MT SPORT, FX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport470000
FQ14D0815T1F39پیچFX Premium, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT50000
FQ150B1075TF61NپیچX33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT150000
FQ151C1011TF36پیچ تورک کانورتورTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25290000
FQ151C12160TF6پیچ جعبه فرمانArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY210000
FQ151C12160TF61KپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV80000
FQ173D1025F32Eپیچ سوراخ دارArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport30000
FQ173D1224F32Eپیچ سوراخ دارArrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport30000
FQ1750612F61پیچ واشر دارX33 Cross CVT, X33 S 1.5T sport, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, MVM X33 5AT, X33 Cross MT70000
FQ1800610F36پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV60000
FQ1831016F61پیچ شش ضلعیX33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT100000
FQ1831028TF38SNپیچFX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport50000
FQ1831045TF61NپیچARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, Tiggo 5 T, Arrizo5 EV110000
FQ1831045TF61SKNپیچ اتصالM12*1.25*45ARRIZO6 PRO Excellent, Arrizo5 EV340000
FQ1831060TF61NپیچX33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT90000
FQ1831070TF61NپیچX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT150000
FQ1831275TF61KNپیچ اتصالArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT80000
FQ18314100TF61KپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Luxury80000
FQ1831558TF61Sپیچ اتصالM12*12.5MVM X22 MT SPORT, FX Premium, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT120000
FQ18406105F32EپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT40000
FQ1840615F34EپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, FX Premium, X33 Cross CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ1840618F34EپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, FX Premium, X33 Cross CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ1840620F32EپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, FX Premium, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ1840625F34EپیچArrizo5FL Turbo IE, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Excellent, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, MVM X22 AT, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, MVM X22 MT SPORT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ1840630T1F6Eپیچ شش ضلعیX22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo0
FQ1840650F34EپیچArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ1840660T1F6EپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, X22 AT sport lux c, FX Premium, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT50000
FQ18408110TپیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X22 AT50000
FQ1840816T1F31EپیچMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVMX55 Excellent Sport, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, MVM X22 AT20000
FQ1840820F31EپیچArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
FQ1840820T1F32EپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, FX Premium, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury20000
FQ1840825T1F32EپیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT20000
FQ1840825T1F6Eپیچ شش ضلعیX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo100000
FQ1840830F34EپیچArrizo5FL Turbo IE, MVM X22 AT SPORT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Excellent, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, MVM X22 AT, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, MVM X22 MT SPORT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ1840845F34EپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, X33 Cross CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ1840850TF2KپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium110000
FQ1840860F34EپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, FX Premium, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT40000
FQ1840860T1F6EپیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT50000
FQ1840865T1F31Eپیچ شش ضلعیX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo100000
FQ1840870T1F6EپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium340000
FQ1840880T1F32EپیچArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT340000
FQ1840885T1F34EپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)340000
FQ1840898F36پیچArrizo5FL Turbo IE, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, Arrizo5 EV0
FQ18410100F34EپیچArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT50000
FQ18410105TF61پیچ شش ضلعی M10*105X22 MT sport lux290000
FQ18410155F34EپیچARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT70000
FQ1841015T1F31EپیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT80000
FQ1841035TF6پیچNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, New MVM315H Sport E40000
FQ1841040F34EپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, X33 Cross CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT50000
FQ1841040TF61SKNپیچ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
FQ1841045F34EپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT40000
FQ1841045TF61Kپیچ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
FQ1841050TF6پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT80000
FQ1841070TF61پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)340000
FQ1841080F34EپیچArrizo5FL Turbo IE, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, X33 Cross CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, MVM X22 AT, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, MVM X22 MT SPORT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT50000
FQ184C1020TF6EپیچNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T80000
FQ184C1045TF6NپیچMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT20000
FQ184C1060TF6NپیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT0
FQ184D0618T1F19WپیچFX Premium, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport470000
FQ184D1025TF61پیچArrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV, FX Excellent20000
FQ18512100TF61KپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV50000
FQ1851250TF61Kپیچ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
FQ18514130TF61KNپیچX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent490000
FQ18514140TF61KNپیچFX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport130000
FQ1851460TF61KپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Luxury80000
FQ1851470TF61Kپیچ پائینی کمک فنر عقبArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, Arrizo5 EV, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport80000
FQ1851475TF61KپیچM14*1.5*75Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV80000
FQ185B12115TF6پیچARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT120000
FQ1860622F9پیچMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT50000
FQ1860632F9پیچMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT50000
FQ1860835TF34Eپیچ پوسته کلاچARRIZO5 MT COMFORT70000
FQ1861030TF6Eپیچ 230000
FQ1861075TF61پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)120000
FQ186C1035F36پیچARRIZO5 EXCELLENT, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport50000
FQ186C1040F36پیچARRIZO5 EXCELLENT50000
FQ186D0824TF61پیچArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
FQ186E10167TF2پیچ سرسیلندرFX Premium, FX Premium, FX Premium, Tiggo8 PRO 1.6TGDI740000
FQ1871055TF61KپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium340000
FQ18712122TF61KپیچMVM 315+ AT380000
FQ1871258TF61KNپیچ (7 سانت)MVM 315+ AT470000
FQ1880625F36Qپیچ شش ضلعیFX Premium, X22 MT sport lux, FX Premium, FX Premium, FX Excellent, X22 PRO MT, X33 Cross MT0
FQ1880818F61Nپیچ (2سانت )MVM 315+ AT50000
FQ1880826TF61NپیچMVM 315+ AT240000
FQ1880875TF61Nپیچ (8 سانت)X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT150000
FQ1881025TF61SKپیچ اتصال واشر دار– Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 PRO MT0
FQ1881028TF61SNپیچMVM 315+ AT170000
FQ1891288TF61KNپیچMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT120000
FQ18A0845F36SپیچX33 S 1.5T sport, MVM X33 5AT60000
FQ18A12130TF61Kپیچ واشردارTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25660000
FQ18A12135TF61Kپیچ واشردار( 15 سانت)Tiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
FQ18A1280TF61KپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV50000
FQ18A14118TF61KGپیچ اتصالMVM X22 MT SPORT, FX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 5 TE, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), NEW MVM X33  CVT, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport180000
FQ18A1480TF61Kپیچ واشردار (10 سانت)X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT380000
FQ18A1485TF61KGQپیچ واشر دارFX Premium, FX Premium, FX Premium, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), FX Excellent0
FQ18C0616F61NپیچX33 S 1.5T sport, MVM X33 5AT60000
FQ18C0828TF61NپیچX33 S 1.5T sport, MVM X33 5AT230000
FQ199D0616T25F19Nپیچ مسیTiggo8 PRO 1.6TGDI, X33 Cross CVT, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), FX Excellent, X33 Cross MT60000
FQ1A01225TF61پیچ رینگ چرخArrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, Arrizo5 EV, X22 PRO MT, X33 Cross MT270000
FQ1A10616F36پیچMVM 315+ AT110000
FQ1A10630F36NپیچFX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, MVM 315+ AT, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT30000
FQ1A41024F36پیچ اتصالArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT50000
FQ215B0830T1F70پیچTiggo 8 PHEV0
FQ215D0616TF6Eپیچ آلنی مشکیArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV80000
FQ218B0612F36پیچ دوسر رزوه منیفولدX33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT50000
FQ218B0845F34EپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ218B0845TF61QSKپیچ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
FQ218D0540T1F61پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV20000
FQ218D0620T1F61پیچ آلن واشر دارMVM X22 MT SPORT, FX Premium, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, X22 AT sport lux c, FX Premium, MVM X33s Double Color, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO 6 Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33s SPORT , MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), NEW TIGGO5-CVT Luxury, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X33 5AT, Tiggo 5 T, FX Excellent, X22 PRO MT, MVM X22 AT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ218D1025TF61MپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)340000
FQ21A0830F36پیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT50000
FQ21A0840F36پیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT50000
FQ2204295F31پیچ 4.2*9.5MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, X33 S 1.5T sport, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, MVM X33 5AT, Tiggo 5 T, MVM X22 AT20000
FQ2204819F31پیچMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X22 MT, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT170000
FQ2226319F38پیچX33 S 1.5T sport0
FQ2380630T1F6EپیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT50000
FQ2540616F32پیچMVM110- 3 cyl, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T20000
FQ2540616F39پیچFX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport40000
FQ2550818T1F36پیچARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV140000
FQ2580830T1F61NپیچArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, MVM 315+ AT, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ2660620F36پیچ خودکار آچار خورX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI110000
FQ2734213F31پیچMVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT20000
FQ2744816F38پیچX33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT50000
FQ275F4818F31پیچ گل پخش کن داخلی(شل گیر)MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E110000
FQ2796812F36پیچMVM 315+ AT50000
FQ27D4213F38پیچ اتصال واشر دارFX Premium, FX Premium, FX Premium0
FQ27D4260F38پیچTiggo 5 T30000
FQ27D4295F36پیچ خودکارMVM 315+ AT, Tiggo 5 T50000
FQ27D4813F38پیچArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, Arrizo5 EV, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ27D4814F36پیچX33 S 1.5T sport, MVM X33 5AT60000
FQ27D4816F38پیچArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ27D6322F38پیچTiggo 5 T60000
FQ27E0625F38پیچ اتصالFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent0
FQ27E4818F38LپیچMVM 315+ AT50000
FQ27E4818F61Lپیچ خودکار واشردارX33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT50000
FQ27E6316F36پیچ اتصالTiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, Tiggo 5 T, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
FQ27E6319F38پیچ واشر دارX33 S 1.5T sport, MVM X33 5AT70000
FQ27F4815F38پیچ خودکار 1/5 سانت مشکیFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent0
FQ27F4816F61پیچX33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X33 S 1.5T sport, X22 1.0 Turbo, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, MVM X33 5AT, X33 Cross MT60000
FQ2B00616F38NپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV60000
FQ2B00616F71SKNپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent160000
FQ2B00616TF62NپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVM X33 5AT60000
FQ2B24295F38پیچ اتصال واشر دارX33 S 1.5T sport, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT20000
FQ2B24819F38پیچ خودکار واشر دارFX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT20000
FQ2B24819F71پیچ خودکار آلن خورTIGGO7 PRO Excellent110000
FQ2B34295F38پیچX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI40000
FQ2B40616TF61Nپیچ اتصال واشر دارArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV, X55 Pro Excellent Sport20000
FQ2B64216F61پیچX33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT30000
FQ32B10T13F36پیچMVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X3390000
FQ33210T13F61پیچX33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT150000
FQ39742202F61مهره ی پیچ خودکارX33 S 1.5T sport, MVM X33 5AT50000
G4J15-1002024پیچ فریم پائینی بلوکه سیلندرFX Premium, FX Premium, FX Premium340000
J00-1103030درب پیچی باک بنزینMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1470000
J00-6102021DAدرپوش پیچ جا آرنجی رودری درب ( مشکی )MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury30000
J00-8107016پیچ مجموعه اواپراتورMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury50000
J15-5611135BAدرپوش پیچ بازوئی برف پاک کن عقبMVM315 H, New MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H Sport70000
J18-6105011پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY20000
J26-5107206درپوش پلاستيکي روی پیچFX Premium, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVMX55 Excellent Sport, NEW MVM X33  CVT, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
J42-1103010درب باک پلاستیکی (پیچی)Arrizo5FL Turbo IE, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Excellent, MVM X22 AT, FX Excellent, X22 PRO MT, MVM X22 MT SPORT, TIGGO7 DCT Luxury, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT3340000
J42-6GN3502057پیچ کالیپر ترمز چرخ عقبARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT110000
J42-6GN3502058پیچ پین کالیپر ترمز عقبARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT270000
J43-3100113پیچ چرخ زاپاسMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury170000
J43-3501058پیچ هواگیری کالیپر ترمز چرخ عقبArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT50000
J43-3501059درپوش پیچ هواگیری کالیپر ترمز چرخ عقبARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT50000
J43-3501068پیچ پین کالیپرArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, FX Premium, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, Arrizo5 EV, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT90000
J43-6106001پیچ اتصالMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT50000
J52-8107043خار اهن پیچMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT270000
J60-1103010درب باک پلاستیکی (پیچی)Tiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)2150000
J60-3501059EVدرپوش پلاستیکی پیچArrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent, X33 Cross MT290000
J60-3502062پیچArrizo5FL Turbo IE, X55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Excellent, X33 Cross MT290000
J60-3820011درپوش پیچ صفحه کیلومترشمارARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT270000
J60-5811017درپوش پیچ کمربندArrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV30000
J60-6102111درپوش پیچ رودریArrizo5 EV80000
J60-6102273درپوش پیچ دستگیره داخلی درب های چپARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV100000
J60-6102273FAدرپوش پیچ دستگیره داخلی درب های چپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY140000
J60-6102274درپوش پیچ دستگیره داخلی درب های راستARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV110000
J60-6102274FAدرپوش پیچ دستگیره داخلی درب های راستArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY100000
J60-6106014پیچ ستاره ای اتصالات بدنهTiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, FX Premium, FX Premium, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, Arrizo5 EV50000
J60-6106014-DYپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT270000
J60-6800260پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT20000
J60-6800290پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT20000
J60-6800310پیچARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY20000
J60-6GN3501058پیچ هواگیر سیلند ترمزArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV400000
J60-6GN3501059درپوش پلاستیکی پیچ هواگیری سیلند ترمزArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV400000
J60-6GN3501069پیچ کالیپر ترمزArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY400000
J60-6GN3501069EVپیچ کالیپر ترمز جلوARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV340000
J60-8107627پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s SPORT , ARRIZO5 MT COMFORT, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, MVM X33 5AT, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, X33 Cross MT20000
J60-8107629پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, Tiggo 8 PHEV, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s SPORT , ARRIZO5 MT COMFORT, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, MVM X33 5AT, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, X33 Cross MT20000
J69-1609121پیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 MT80000
J69-3404011EPپیچFX Premium, X33 Cross CVT, FX Premium, FX Premium, X33 S 1.5T sport, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, FX Excellent, X22 PRO MT, MVM X33 5AT, X33 Cross MT140000
J69-3505014پیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT0
J69-5811017درپوش پیچ کمربند چپMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X22 AT, X22 PRO MT200000
J69-5811018درپوش پیچ کمربند راستMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT200000
J69-5812019درپوش پیچ کمربند عقبMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT50000
J69-6804001پیچ پشتی صندلی جلوMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 PRO MT, MVM X22 AT150000
J69-6804003پیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, MVM X22 AT20000
J69-6804005پیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, MVM X22 AT20000
J69-7005007پیچ خودکارX22 MT sport lux100000
J69-8107014پیچ خودکار 3سانت زردX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT150000
J69-8107015پیچ خودکار 1/5 سانت مشکیX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT50000
J69-8107016پیچ خودکارX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c230000
J69-8107017پیچ خودکارX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c100000
J69-8107019پیچ خودکار 1/5 سانت زردX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT150000
J69-8107022خار نگهدارنده پیچ خودکارX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT50000
J69-8107023خار نگهدارنده پیچ خودکارX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT110000
J69-8107025پیچ مجموعه ایرکاندیشنX33 Cross MT, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, X22 PRO MT150000
J69-8204011DAدرپوش پیچ آفتاب گیرMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT70000
JK4555FJLDپیچ مونتاژ پایه دستگیره به دستگیره بیرونی 0
M11-2915041پیچ پائینی کمک فنر عقبARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT430000
M11-3404011EPپیچ تلسکوپی فرمانArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, Arrizo5 EV270000
M11-3502003درپوش پیچ تنظیم کفشک ترمزدستیARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT40000
M11-3502027پیچ کالیپر ترمز چرخ عقبARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT80000
M11-6202011NAپیچARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT40000
MR6370A-3404010پیچ پائینی چهارشاخه فرمانMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury70000
N0195382پیچNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L20000
N10003201پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, X33 Cross MT, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, FX Premium, X33 Cross CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM315 SD, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s SPORT , ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, MVM X22 AT, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, Arrizo5 EV, X55 Pro Excellent Sport110000
N90169301پیچ مسیMVM110- 3 cyl, MVM315 H, MVM110- 4 cyl, NEW MVM X33  MT, MVM110-AMT, NEW MVM X33  CVT20000
N90245201پیچMVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM110- 3 cyl, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, MVM110- 4 cyl, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM110-AMT, MVM X33s, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X33s SPORT , MVM530, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport20000
N90277601پیچMVM550 CVT LUXURY, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 CVT, MVM X22 AT SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT20000
Q1200828F3پیچ دوسررزوه منیفولد هواMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
Q1200835F3پیچ دوسررزوه منیفولد هواMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
Q1200840F3پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
Q1200875F3پیچ دوسررزوه منیفولد دودMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT50000
Q1400810F36پیچMVM 315+ AT50000
Q140B0615F36پیچMVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT, MVM X22 AT50000
Q140B0615F38LپیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, FX Excellent, X22 PRO MT, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q140B0615F61Lپیچ و واشرX33 Cross MT, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, FX Premium, MVM X33s Double Color, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33s SPORT , – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q140B0616F36پیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, MVM 315+ AT, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q140B0616TF61پیچ و واشرFX Premium, X22 MT sport lux, FX Premium, FX Premium, MVM X33s Double Color, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVM X33s, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33s SPORT , – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT, FX Excellent, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q140B0625F36پیچ اتصال واشر دارFX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q1410616F61پیچ واشردارX55 Pro Excellent Sport, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent70000
Q1410630LپیچMVM550 CVT LUXURY, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM110- 3 cyl, MVM315 H, MVM550 CVT, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, MVM110- 4 cyl, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, NEW MVM X33  MT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, MVM110-AMT, MVM X33s, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s SPORT , ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM530, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H Sport L, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, TIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT30000
Q1410816TF61پیچMVM 315+ AT50000
Q1420612F38پیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo0
Q1420616F36پیچX33 S 1.5T sport, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT60000
Q1420825TF61پیچFX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, X33 S 1.5T sport, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q1421020پیچNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L20000
Q1460616F31پیچ واشردارMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, NEW MVM X33  MT, MVM X33s Double Color, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM X22 AT60000
Q1460820F31پیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM530, MVM X22 MT, MVM X22 AT30000
Q1461023پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT20000
Q146B0612F36پیچFX Premium, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q146B0614F36LپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV60000
Q146B0614F36LSپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV100000
Q146B0616F36پیچ اتصال واشر دارX33 Cross MT, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, MVM X33s Double Color, X22 AT sport lux c, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X33 5AT, X22 PRO MT, Arrizo5 EV20000
Q146B0616F38پیچ اتصال واشر دارX33 Cross MT, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, FX Premium, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q146B0620F61LGپیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q146B0620F61LSGپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)70000
Q146B0625F36پیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT50000
Q146B0693پیچArrizo5 EV320000
Q146B0695پیچArrizo5 EV320000
Q146B0820F36پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent20000
Q146B0820TF38پیچX33 Cross MT, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, MVMX55 Excellent Sport, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q146B0825TF61پیچTiggo 5 T30000
Q146C1030پیچMVM550 CVT LUXURY, MVM110- 3 cyl, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM110- 4 cyl, MVM550 MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, Tiggo 5 T60000
Q150B0512F36پیچARRIZO5 EXCELLENT20000
Q150B0616F36پیچX33 Cross MT, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, X22 PRO MT50000
Q150B0620پیچMVM110- 3 cyl, MVM315 H, MVM110- 4 cyl, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM110-AMT, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, TIGGO20000
Q150B08100پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
Q150B0812پیچARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT20000
Q150B1010پیچ سوراخ دار شیلنگ ترمز به کالیپرMVM550 CVT LUXURY, MVM X22 MT SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM X22 AT SPORT, MVM110- 4 cyl, MVM550 MT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM110-AMT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, NEW MVM X33  CVT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, MVM 110S MT Comfort, MVM X33, MVM X22 MT, MVM 110S MT Luxury, TIGGO, MVM X22 AT70000
Q150B816پیچMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T40000
Q151B1255پیچ پائینی کمک فنرMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury70000
Q151B1285پیچ طبق عقب به اکسلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury70000
Q151B1290پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT50000
Q151C1080پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT100000
Q1820515F36پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q1820610F36پیچX33 S 1.5T sport, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, MVM 315+ AT, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV, FX Excellent20000
Q1820612F36پیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q1820612F61KپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium110000
Q1820614F36پیچARRIZO5 EXCELLENT, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV30000
Q1820615F36پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, Arrizo5 EV60000
Q1820616F38پیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM X33s Double Color, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s SPORT , MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, MVM X22 MT SPORT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q1820618F38پیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X33 S 1.5T sport, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, MVM X33 5AT, Tiggo 5 T, X22 PRO MT30000
Q1820620F36پیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport30000
Q1820812F36پیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q1820814F36پیچX55 Pro Excellent Sport, Arrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent60000
Q1820816F36پیچX33 Cross MT, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q1820816TF38پیچX33 Cross MT, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, MVM X33s Double Color, X22 AT sport lux c, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT, X22 PRO MT20000
Q1820820F36پیچARRIZO5 EXCELLENT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q1820822F61پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)100000
Q1820825F61KپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, Tiggo 8 PHEV110000
Q1820830F36پیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33 5AT, X22 PRO MT60000
Q1821016TF61پیچMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent70000
Q1821020TF61پیچX22 MT sport lux, Tiggo 8 PHEV, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo50000
Q1821030TF61پیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM 315+ AT, MVM X33 5AT60000
Q1831025TF61پیچ اتصالMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, FX Premium, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, MVM X22 AT, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport30000
Q1831030TF61QپیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport50000
Q1831050TF61QKپیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport50000
Q1831235TF61SKپیچ واشر دارARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY340000
Q1831240TF61QKپیچ شش ضلعیX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo290000
Q1831245F61Sپیچ اتصالM12*1.25*45Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T0
Q1840512F61SپیچArrizo5 EV160000
Q1840515پیچARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT20000
Q1840516F61SپیچArrizo5 EV160000
Q1840610F38پیچX33 Cross CVT, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X33 S 1.5T sport, ARRIZO 6 Luxury, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, Tiggo 5 T60000
Q1840620F61SپیچArrizo5 EV160000
Q1840620TF2پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium110000
Q1840640پیچMVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT, MVM X22 MT SPORT20000
Q1840645F36پیچ (5سانت)X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT, Arrizo5 EV0
Q1840650F36پیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT, MVM X33 5AT30000
Q1840690F36پیچARRIZO5 EXCELLENT40000
Q1840814پیچARRIZO5 MT COMFORT20000
Q1840820TF2پیچX55 Pro Excellent Sport, Arrizo5FL Turbo IE, FX Premium, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, FX Excellent, Arrizo5 EV60000
Q1840825TF61SپیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, MVM X33s Double Color, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s SPORT , ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT, X22 PRO MT, Arrizo5 EV20000
Q1840830TF6SپیچMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT20000
Q1840835F36پیچX33 Cross MT, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q1840840F36پیچ شش ضلعیX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo100000
Q1840840TF61SپیچTIGGO8-T1A-2.0T-CVT2530000
Q1840840TF62پیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport80000
Q1840840TF6SپیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT20000
Q1840842F36پیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT50000
Q1840850F38پیچMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, MVM X22 AT80000
Q1840850TF61پیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT150000
Q1840855F36پیچNEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33 5AT40000
Q1840860TF2پیچX33 Cross MT, ARRIZO 5 TE, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport20000
Q1840875F36پیچTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury50000
Q1840890پیچMVM X22 AT SPORT, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 MT COMFORT, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, MVM X22 AT, FX Excellent, MVM X22 MT SPORT, X55 Pro Excellent Sport30000
Q1840890F36پیچX33 Cross MT, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, X22 PRO MT, FX Excellent50000
Q18410110TF61پیچMVM X33 5AT190000
Q18410120F32پیچMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM530, MVM X33130000
Q1841035F61پیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT, MVM X33 5AT170000
Q1841040T32F61SپیچMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, MVM X22 AT, MVM X33 5AT, X22 PRO MT80000
Q1841040TF6پیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT80000
Q1841045F36پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, X22 MT sport lux, FX Premium, X22 AT sport lux c, FX Premium, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVM 315+ AT, MVM X33 5AT0
Q1841050TF61پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVM 315+ AT0
Q1841060F6پیچNEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L50000
Q1841060F61پیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT150000
Q1841075TF61پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, FX Premium, X33 Cross CVT, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT0
Q1841090SپیچNEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury150000
Q1841090TF6پیچNEW MVM315 H Sport, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM530, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM X33, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, MVM X22 MT SPORT40000
Q1841090TF61پیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVM 315+ AT, MVM X33 5AT200000
Q1841090TF61SپیچTIGGO8-T1A-2.0T-CVT250
Q1841255پیچMVM530, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury80000
Q1841260TF31پیچX33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport80000
Q184B12100پیچMVM110- 3 cyl, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T110000
Q184B12135TF6پیچ -M12×1.25×135,silvery grayTIGGO80000
Q184B12135TF61KپیچMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, NEW TIGGO5-CVT Excellent, X33 S 1.5T sport, NEW TIGGO5-CVT Luxury, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, MVM X22 AT, X22 PRO MT120000
Q184B1270پیچMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury180000
Q184B1280TF6پیچ M12*1.25*80MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM530, MVM X33, MVM X33 5AT80000
Q184B1285پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury40000
Q184B1290پیچMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T120000
Q184B1465پیچMVM550 CVT LUXURY, MVM110- 3 cyl, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM110- 4 cyl, MVM550 MT, MVM110-AMT, MVM53040000
Q184B1465TF6پیچMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM110-AMT, MVM53050000
Q184B1465TF61KپیچARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 MT COMFORT80000
Q184C1020پیچMVM550 CVT LUXURY, MVM X22 MT SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM315 H, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM550 MT LUXURY, MVM110- 4 cyl, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, TIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT30000
Q184C1025TF31پیچTIGGO8-T1A-2.0T-CVT2570000
Q184C1025TF6پیچMVM X33s Double Color, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT120000
Q184C1025TF6SپیچMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  MT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, ARRIZO5 MT COMFORT, NEW MVM X33  CVT, MVM530, MVM 110S MT Comfort, MVM X33s SPORT , MVM X33, MVM 110S MT Luxury20000
Q184C1030پیچMVM550 CVT LUXURY, MVM110- 3 cyl, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM110- 4 cyl, MVM550 MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury, Tiggo 5 T60000
Q184C1060پیچMVM X22 MT SPORT, MVM315 H, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, New MVM315H Sport E70000
Q184C1260پیچMVM110- 3 cyl, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L50000
Q1851070F39پیچ شش ضلعیX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo290000
Q1851250TF61SKپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, X33 Cross MT, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X33 S 1.5T sport, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT290000
Q1851255TF61SKپیچX33 Cross MT, FX Premium, X33 Cross CVT, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport80000
Q1851270TF61KپیچMVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T80000
Q1851280TF61KپیچX33 Cross MT, FX Premium, X33 Cross CVT, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport80000
Q1851285TF61KپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, FX Premium, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury80000
Q1851465TF61KپیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV50000
Q1860620F36پیچX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent100000
Q1860625F36پیچX55 Pro Excellent Sport, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent50000
Q1860630F36پیچArrizo5 EV200000
Q1860645F36پیچX55 Pro Excellent Sport, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, FX Excellent60000
Q1860645F9پیچMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT50000
Q1860655F9پیچMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT50000
Q1860670F9پیچMVM X22 AT SPORT, MVM X22 AT50000
Q1860816TF6پیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT20000
Q1860835F36پیچARRIZO5 EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport40000
Q1861050TF61پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)120000
Q1880510F36پیچARRIZO5 EXCELLENT, X33 S 1.5T sport, MVM X33 5AT20000
Q1880610F36پیچArrizo5FL Turbo IE, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, MVM X33 5AT0
Q1880610F61KپیچFX Excellent0
Q1880612F36پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X22 MT sport lux, ARRIZO 6 Excellent, FX Premium, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, Tiggo 5 T, FX Excellent, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport40000
Q1880616F36پیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, FX Premium, MVM X33s Double Color, ARRIZO 6 Luxury, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s SPORT , MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q1880616F61KپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, FX Premium, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)110000
Q1880620F61Kپیچ دو سانتیمتریArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY100000
Q1880625F36QپیچFX Premium, X22 MT sport lux, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Luxury, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q1880625F61QKپیچTiggo 8 PHEV0
Q1880812F36پیچTiggo 8 PHEV0
Q1880816F36پیچ اتصال واشر دارX33 Cross MT, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport40000
Q1880816TF61پیچX33 Cross MT, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, X22 PRO MT50000
Q1880820F61Kپیچ( 2سانت)Tiggo8 PRO 1.6TGDI0
Q1881050F36پیچARRIZO5 EXCELLENT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport50000
Q1881250TF61KپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)340000
Q2140518F36پیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM 315+ AT50000
Q2140612F36پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q2140616F36پیچX33 Cross MT, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q2140616F38پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), Tiggo 5 T, X55 Pro Excellent Sport60000
Q215B0612T1F71KپیچTiggo 8 PHEV0
Q218B0612F36پیچX55 Pro Excellent Sport, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent60000
Q218B0616پیچ آلنی کارتلMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM530, MVM 110S MT Comfort, MVM X33, MVM 110S MT Luxury, TIGGO60000
Q218B0616F36پیچArrizo5FL Turbo IE, FX Premium, X22 MT sport lux, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO 6 Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT, FX Excellent60000
Q218B0620پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
Q218B0620F38پیچX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo100000
Q218B0622F36پیچ خودکار شش ضلعیX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent100000
Q218B0830پیچMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM530, MVM X33, TIGGO40000
Q218B0830F36پیچTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33 5AT60000
Q218B0870F36پیچX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Excellent0
Q218B1245پیچMVM110- 3 cyl30000
Q220B4819F38پیچX33 Cross MT, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT50000
Q220B4822F36AپیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY40000
Q221B4216F38پیچX33 Cross MT, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, FX Premium, X22 AT sport lux c, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, FX Excellent, X22 PRO MT50000
Q2320625F36پیچ واشر دارX33 S 1.5T sport, MVM X33 5AT70000
Q2540508F61پیچFX Premium, FX Premium, FX Premium, X33 S 1.5T sport, FX Excellent, MVM X33 5AT60000
Q2540612Sپیچ زبانه قفل درب هاMVM X22 MT SPORT, MVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM X22 AT SPORT, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT100000
Q2540612T1F36پیچMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 6 Excellent, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO 6 Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury30000
Q2540612T1F38SپیچX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT50000
Q2540616F3پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T20000
Q2540616F36پیچX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI70000
Q2540625F36پیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, Tiggo 8 PHEV, FX Premium, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q2560616F36پیچMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury30000
Q2570616T1F61ESپیچMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T60000
Q257B0616T1F71SKپیچX33 Cross MT, X33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT0
Q2580830F6پیچMVM X22 MT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, TIGGO, MVM X22 AT20000
Q2630616T20پیچ اتصال دیسک چرخ جلو و رینگ ABSNew MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport230000
Q2714216F38پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X22 MT sport lux, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, MVM X33 5AT50000
Q2714295F31پیچMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT10000
Q2714295F38پیچ خودکار مشکی(یک سانت)X33 S 1.5T sport, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT0
Q2714813F36پیچX33 S 1.5T sport, MVM 315+ AT, MVM X33 5AT60000
Q2714816F38پیچX33 S 1.5T sport, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV60000
Q2734213F36پیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, FX Premium, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, X55 Pro Excellent Sport20000
Q2734216F36پیچX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, FX Premium, MVM X33s Double Color, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s SPORT , MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 DCT Luxury, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, MVM X33 5AT, Tiggo 5 T, FX Excellent, X22 PRO MT, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport20000
Q2734295F36پیچX33 Cross MT, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, X22 PRO MT20000
Q2734813F31پیچNEW MVM315 H Sport, MVM550 CVT LUXURY, New MVM315H Sport E, MVM550 CVT, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT, MVM315 SD, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, X22 AT sport lux c, NEW MVM X33  MT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM110-AMT, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, X22 1.0 Turbo, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, MVM X22 MT SPORT20000
Q2734819F38پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, Arrizo5 EV30000
Q2735532AپیچNew MVM315H Sport E, MVM110- 3 cyl, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM110- 4 cyl, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H Sport L, X22 1.0 Turbo, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT30000
Q2735532F36AپیچX33 Cross MT, X33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, X22 PRO MT60000
Q2735595AپیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
Q2736316F36پیچ نگهدارنده شیشه دربX33 Cross MT, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, X22 PRO MT60000
Q2754813AپیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
Q2764819F36پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X22 MT sport lux, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 IE FL2 MY, X33 S 1.5T sport, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent20000
Q33008F36پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X22 MT sport lux, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV30000
QR1870830پیچ اتصالات بدنه خودروNEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM530, MVM 110S MT Comfort, MVM X33, MVM 110S MT Luxury, TIGGO20000
QR2020614پیچ مسی اتصالات بدنه خودروMVM550 CVT LUXURY, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X33 Cross MT, MVM315 H, MVM550 CVT, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, X33 Cross CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM315 SD, MVM550 MT, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, FX Premium, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, X22 AT sport lux c, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM 110S MT Comfort, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, Arrizo5 EV10000
QR2020635پیچ مسیTiggo8 PRO 1.6TGDI, X33 Cross MT, MVM315 H, Tiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), FX Excellent30000
QR512-1602303پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
QR512-1701102پیچMVM110- 4 cyl, MVM110-AMT80000
QR512-1702512واشر پیچ ساچمه فنر میل ماهکMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-1702513پیچ ساچمه فنر میل ماهکMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR512-3AD1702513پیچ میل ماهکMVM110- 3 cyl20000
QR513MHA-1702505پیچ دوشاخه کلاچMVM315 H, MVM315 SD, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
QR519MHA-1701130پیچ ساچمه فنر ميل ماهك 1/2NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM315 SD, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD600000
QR519MHA-1701140پیچ ساچمه فنر میل ماهک 3 و 4 و میل ماهک 5NEW MVM315 H Sport, MVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD710000
QR519MHA-1701213پیچMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530270000
QR523-1602522پیچ سرکروی دوشاخه کلاچNEW MVM X33  MT, MVM X33, TIGGO270000
QR523-1701104پیچ بازدید سطح واسکازینMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO230000
QR523-1701105واشر پیچ بازدید سطح واسکازینMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO110000
QR523-1702320پیچ ساچمه فنر میل ماهکNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM550 MT, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, TIGGO, NEW MVM315 SD3140000
S11-1103010BAدرب باک پلاستیکی (پیچی)NEW MVM315 H Sport, MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT, MVM X33s Double Color, MVM315 SD, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110- 4 cyl, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, X33 S 1.5T sport, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, MVM110-AMT, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVM530, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, MVM X33, NEW MVM315 H, Tiggo 5 T, MVM 110S MT Luxury, MVM X33 5AT, TIGGO, NEW MVM315 SD1740000
S11-1208117پیچNEW MVM315 H Sport, MVM315 H, MVM X33s Double Color, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW MVM315 H Sport L, MVM X33, NEW MVM315 H, MVM X33 5AT, TIGGO, NEW MVM315 SD, New MVM315H Sport E20000
S11-1601101پیچ دیسک کلاچNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM110- 3 cyl, MVM315 H, MVM110- 4 cyl, MVM315 SD, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 SD20000
S11-1ET3100111BCپیچ دیسک چرخMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury470000
S11-3102033خار اهن پیچMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, X33 S 1.5T sport, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM 110S MT Comfort, MVM X33, MVM 110S MT Luxury, Tiggo 5 T, MVM X33 5AT, TIGGO20000
S11-3102040خار پیچی قاب برف پاک کنNEW MVM315 H Sport, MVM550 CVT LUXURY, New MVM315H Sport E, MVM110- 3 cyl, MVM550 CVT, FX Premium, MVM315 H, MVM550 MT LUXURY, FX Premium, MVM550 MT, FX Premium, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM530, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H Sport L, MVM X33, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, FX Excellent, TIGGO, NEW MVM315 SD, Arrizo5 EV70000
S11-3301201مهره پیچ طبق عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT60000
S11-3501103پیچ دیسک چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT230000
S11-3501104پیچ دیسک چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT270000
S11-3502035پیچ توپی چرخ عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT470000
S11-3504201پیچ پایه مجموعه پدالMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT90000
S11-3506013پیچ سوراخدار شیلنگ ترمز به کالیپرMVM550 CVT LUXURY, MVM X22 MT SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM550 CVT, MVM X22 AT SPORT, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, ARRIZO 5 TE, MVM550 MT, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM530, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Excellent, MVM X22 AT80000
S11-3773057پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
S11-5000105پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT60000
S11-5101015خار پیچ قاب داخل صندوقMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
S11-5204311پیچArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM110- 4 cyl, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM110-AMT, ARRIZO5 MT COMFORT20000
S11-5207109پیچMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 MT COMFORT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X22 MT, MVM X22 AT20000
S11-5305373درپوش پیچ چپ داشبوردMVM110- 3 cyl110000
S11-5305373CAدرپوش پیچ چپ داشبوردMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT110000
S11-5305374درپوش پیچ راست داشبوردMVM110- 3 cyl110000
S11-5305374CAدرپوش پیچ راست داشبوردMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT110000
S11-5305404درپوش پیچ داشبوردMVM110- 3 cyl50000
S11-5402017درپوش پیچ قاب ستون عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT40000
S11-6104115BAپیچ شیشه بالابرMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT40000
S11-6104115FAپیچ شیشه بالابرMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
S11-6105291پیچArrizo5FL Turbo IE, MVM110- 3 cyl, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM110- 4 cyl, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM110-AMT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM 110S MT Comfort, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 110S MT Luxury20000
S11-6106023پیچ لولای دربMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
S11-6800011پیچ قفل کمربند جلوMVM110- 3 cyl, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM110- 4 cyl, ARRIZO5 cvt LUXURY, MVM110-AMT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
S11-6AD3501104پیچ دیسک چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury470000
S11-6AD3501199پیچ فریم کالیپر چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT50000
S11-6BR3501199پیچ فریم کالیپر چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT80000
S11-7005011پیچ صندلی عقبNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD20000
S11-8105021پیچ کندانسورMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
S11-8107021پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury20000
S11-8107917پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
S11-8212011پیچ کمربندMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT30000
S11-8212013پیچ پائینی کمربند جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl30000
S11-8212021پیچ بالائی کمربند جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT40000
S11-8212041BYدرپوش پیچ کمربند عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
S11-8212053واشر پیچ کمربندMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT70000
S11-8212055پیچ کمربندMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT30000
S11-8403103پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT30000
S11-8403105پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT30000
S11-8403121پیچMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
S12-3100013پیچ چرخ زاپاسMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury740000
S160GⅡ-1702166پیچ 0
S160GII-1702166پیچX33 Cross MT, X22 PRO MT740000
T0023611پیچ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
T11-2803002پیچMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, Tiggo 5 T, TIGGO30000
T11-2804513خار نگهدارنده پیچ پایه (براکت) سپر عقبX33 Cross MT, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X33 S 1.5T sport, X22 1.0 Turbo, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, MVM X33 5AT, X22 PRO MT110000
T11-2901013مهره پیچ بست بوش میل تعادلMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, Tiggo 5 T, TIGGO70000
T11-2901015پیچMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, Tiggo 5 T, TIGGO260000
T11-2909011پیچ بازوئی میل تعادلMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, Tiggo 5 T, TIGGO30000
T11-2909013پیچMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, Tiggo 5 T, TIGGO100000
T11-2919035پیچ بوش خارج از مرکز اکسل عقبNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, TIGGO470000
T11-3001111BAپیچ توپی چرخ جلوNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, TIGGO270000
T11-3102053پیچMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33, MVM X33 5AT, TIGGO80000
T11-3301313پیچ بوش خارج از مرکز تنظیم اکسل عقب (109mm)MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO700000
T11-3400037پیچMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM X33, TIGGO30000
T11-3402023درپوش پلاستیکی پیچ غربیلک فرمانNEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, TIGGO50000
T11-3404037پیچ پایه لوله برگشت روغن فرمانMVM X22 MT SPORT, MVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM X33, MVM X22 MT, TIGGO, MVMX33S AT Sport50000
T11-3502019پیچ کالیپر ترمز عقبX33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, TIGGO50000
T11-3502031پیچX33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  CVT120000
T11-3502033پیچX33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  CVT170000
T11-3502035پیچ رگلاژ کفشک ترمز عقب چپX33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, TIGGO1010000
T11-3502036پیچ رگلاژ کفشک ترمز عقب راستX33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  CVT, MVM X33, TIGGO180000
T11-5402351HAدرپوش پیچ قاب ستون عقب چپ (مشکی)NEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT290000
T11-5402351PBدرپوش پیچ قاب پائینی ستون عقبMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT270000
T11-5402352HAدرپوش پیچ قاب ستون عقب راست (مشکی)NEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT290000
T11-5402352PBدرپوش پیچ قاب پائینی ستون عقبMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT50000
T11-6105133FAدرپوش پلاستيکي روی پیچ دستگیره درب بازکنMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT100000
T11-6105134FAدرپوش پلاستيکي روی پیچ دستگیره درب بازکنMVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT100000
T11-6105243پیچ قفلیTIGGO, NEW MVM X33  MT, NEW MVM X33  CVT, MVM X3320000
T11-6301011پیچNEW MVM X33  CVT30000
T11-6301013پیچMVM X33s Double Color, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT20000
T11-6800102PUپیچ پشتی صندلی جلوMVM X33s Double Color, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT20000
T11-6906021CBدرپوش پیچ دستگیره سقفیMVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT80000
T11-6906021FAدرپوش پیچ دستگیره سقفیMVM X33s Double Color, MVM X33s, MVM X33s SPORT90000
T11-8107910DSپیچX33 Cross MT, X33 Cross CVT, X22 MT sport lux, MVM X33s Double Color, X22 AT sport lux c, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVM X33s SPORT , X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM 315+ AT, MVM X33 5AT, X22 PRO MT150000
T15-3100113پیچ چرخ زاپاسFX Premium, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, FX Excellent, X55 Pro Excellent Sport1010000
T15-3301025پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury470000
T15-3404011EPپیچTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury130000
T15-3501031پیچX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI0
T15-5306730پیچTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury120000
T15-5709117درپوش پیچ باربندTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury340000
T15-6102071درپوش پیچ دستگیره داخلی درب های چپMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury120000
T15-6102072درپوش پیچ دستگیره داخلی درب های راستMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury120000
T15-6102432درپوش پیچ دستگیره داخلی درب جلو چپTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury270000
T15-6102442درپوش پیچ دستگیره داخلی درب جلو چپTIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury270000
T15-6809001پیچ پشتی صندلی جلوTIGGO8-T1A-2.0T-CVT250
T15-6GN3501053EPپیچ هواگیری کالیپر چرخ عقبTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium130000
T15-6GN3501054درپوش پیچ هواگیری کالیپرMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, MVM X22 MT, MVM X22 AT40000
T15-6GN3501065پیچ پین کالیپرX55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT, FX Premium, X33 Cross CVT, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Excellent, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI270000
T18-6GN3502053پیچTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25200000
T19-6GN3501055پیچX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent190000
T21-1200031پیچ لوله اگزوز میانیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury810000
T21-3100113پیچ چرخ زاپاسArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T, Arrizo5 EV500000
T21-3501031پیچ کالیپر ترمز جلو به سگدستMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T350000
T21-3501058پیچ هواگیری کالیپر ترمز جلوMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, ARRIZO 5 TE, FX Premium, FX Premium, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW TIGGO5-CVT Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Tiggo 5 T50000
T21-3501059درپوش پیچ هواگیری کالیپر ترمز جلوMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T20000
T21-3501068پیچ کالیپر ترمز جلوMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T270000
T21-3502031پیچ کالیپر ترمزTiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25130000
T21-3900105پیچ گوشتیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury450000
T21-5205171درپوش پیچ بازوئی برف پاک کنMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury20000
T21-5709117درپوش پیچ باربندMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T1470000
T21-6102071BAدرپوش پیچ دستگیره داخلیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T270000
T21-6102072BAدرپوش پیچ دستگیره داخلی درب عقب راستMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T70000
T21-6102119BCدرپوش پیچ رودری درب جلو چپMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury80000
T21-6102219BCدرپوش پیچ رودری درب جلو راستMVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury80000
T21-6302023BAدرپوش پیچ چراغ عقب چپMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T270000
T21-6302024BAدرپوش پیچ چراغ عقب راستMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T270000
T21-6302078پیچ فلاپ بیرونی درب صندوق عقبMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury40000
T21-6802011درپوش پیچ جلوئی ریل صندلی جلوMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T100000
T21-6802012درپوش پیچ جلوئی ریل صندلی جلوMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T70000
T21-6802013درپوش پیچ عقبی ریل صندلی جلوMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, Tiggo 5 T90000
T21-6802014درپوش داخلی  پیچ عقبی ریل صندلی جلوMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T100000
T21-6804018BCدرپوش پیچ دستگیره اهرم تنظیم صندلی جلو راستMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, Tiggo 5 T50000
T21-6902013درپوش پیچ عقبی ریل صندلی جلوMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T70000
T21-7000011درپوش پیچ جلوئی صندلی عقبMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T80000
T21-7002020درپوش پیچ قاب کناری صندلی عقبMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T70000
T21-7002022واشر کائوچوئی پیچ صندلی عقبMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T70000
T21-7004011پیچ صندلی عقبMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T80000
T21-7005015پیچ صفحه پشت صندلی عقب چپMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Excellent, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T20000
T9001183پیچ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
T9001257پیچ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
T9001261پیچ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
کد فنینام فارسی قطعهمدل خودروقیمت تومان
203000017AAآچار چرخTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)740000
203000092AAلاستيک چرخARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury40910000
203000111AAقالپاق چرخTiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T940000
203000141AAلاستیک چرخArrizo5FL Turbo IE0
203000153AAلاستيک چرخTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
203000166AAقالپاق چرخArrizo5 EV1870000
203000182AAرینگ چرخ آلومینیومیMVM 315+ AT38240000
203000195AAلاستيک چرخ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)0
203000228AAلاستیک چرخ 0
203000247AAلاستیک چرخX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVM X33s Double Color, X33 S 1.5T sport, MVM X33s, MVMX55 Excellent Sport, NEW MVM X33  CVT, MVM X33s SPORT , MVMX55 Excellent, MVM X33 5AT, MVMX33S AT Sport29190000
203000249AAلاستیک چرخArrizo5FL Turbo IE, Arrizo 6 Pro Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY14600000
203000250AAلاستیک چرخTIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury18680000
203000251لاستیک چرخTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, Tiggo 835030000
203000257AAرینگ چرخ آلومینیومیMVM X33 5AT51980000
203000356AAلاستيک چرخX33 Cross CVT0
203000421AAلاستيک چرخTIGGO7 PRO Excellent29190000
203000449AAلاستيک چرخFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent0
203000579AAبرچسب راهنمای چرخ زاپاسX33 Cross CVT, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO6 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, FX Excellent, X33 Cross MT0
203000706AAلاستیک چرخ زاپاسFX Premium, FX Excellent0
203000763AAلاستيک چرخTiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT250
204000065AAبلبرینگ چرخ عقبX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent15490000
204000067AAگردگیر فلزی دیسک چرخ عقب چپX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent1740000
204000068AAگردگیر فلزی دیسک چرخ عقب راستX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent1740000
204000081AAدیسک چرخ جلوX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent19890000
204000090AAمجموعه سگدست ، کالیپر و دیسک چرخ عقب چپTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT2591980000
204000091AAمجموعه سگدست ، کالیپر و دیسک چرخ عقب راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT251.09E+08
204000097AAلوله II ترمز چرخ عقب چپTiggo8 PRO 1.6TGDI3340000
204000098ABلوله II ترمز چرخ عقب راستTiggo8 PRO 1.6TGDI3340000
204000112AAتوپی چرخ جلوX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent8940000
204000116AAبلبرينگ چرخ جلوTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO7 PRO Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)10680000
204000118AAگردگیر دیسک چرخ جلو سمت چپTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25910000
204000119AAگردگیر دیسک چرخ جلو سمت راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25910000
204000121AAسگدست چرخ عقب چپTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT2527760000
204000122AAسگدست چرخ عقب راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT2523380000
204000125AAبدنه کالیپر ترمز چرخ عقب چپMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo2590000
204000126AAبدنه کالیپر ترمز چرخ عقب راستMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo2590000
204000135AAکالیپر ترمز چرخ جلو سمت چپTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT2529950000
204000136AAکالیپر ترمز چرخ جلو سمت راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT2535570000
204000281AAخار بلبرینگ چرخ جلوARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV, Arrizo5FL Turbo IE270000
204000282AAتوپی چرخ جلوARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV, Arrizo5FL Turbo IE9880000
204000303AAلوله ترمز چرخ های جلو از سیلندر اصلیX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI1010000
204000304AAلوله ترمز چرخ های عقب از سیلندر اصلیX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI1010000
204000306AAلوله ترمز شماره 2 چرخ عقب چپX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent1710000
204000307AAلوله ترمز شماره 2 چرخ عقب راستX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent2250000
204000308AAشیلنگ ترمز چرخ جلو راستX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent2610000
204000309AAشیلنگ ترمز چرخ عقب راستX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent2610000
204000315AAلوله ترمز چرخ جلو چپMVM 315+ AT1810000
204000316AAلوله ترمز چرخ جلو راستMVM 315+ AT1250000
204000317AAلوله ترمز شماره 1 چرخ عقب چپMVM 315+ AT1710000
204000318AAلوله ترمز شماره 1 چرخ عقب راستMVM 315+ AT1710000
204000328AAلوله I ترمز چرخ عقب چپX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 PRO Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI1270000
204000329AAلوله I ترمز چرخ عقب راستX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO7 PRO Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI1270000
204000330AAلوله I ترمز چرخ جلو چپX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI940000
204000331AAلوله I ترمز چرخ جلو راستX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVMX55 Excellent, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI2070000
204000375AAلوله ترمز شماره 2 چرخ جلو چپX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent620000
204000410AAلوله ترمز چرخ عقب چپ شماره 2TIGGO7 PRO Excellent2480000
204000411AAلوله ترمز چرخ عقب راست شماره 2TIGGO7 PRO Excellent3340000
204000422AAمجموعه توپی و سگدست چرخ جلو چپX33 S 1.5T sport0
204000423AAمجموعه توپی و سگدست چرخ جلو چپX33 S 1.5T sport0
204000440AAتوپی چرخ جلوX33 S 1.5T sport8280000
204000451AAسینی پشت دیسک چرخ جلو چپTIGGO7 PRO Excellent1470000
204000452AAسینی پشت دیسک چرخ جلو راستTIGGO7 PRO Excellent1470000
204000453AAدیسک ترمز چرخ جلوTIGGO7 PRO Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)23630000
204000455AAتوپی چرخ جلوTIGGO7 PRO Excellent9550000
204000473AAکالیپر ترمز برقی چرخ عقب چپTIGGO7 PRO Excellent52770000
204000474AAکالیپر ترمز برقی چرخ عقب راستTIGGO7 PRO Excellent52770000
204000475AAسینی پشت دیسک چرخ عقب چپTIGGO7 PRO Excellent1940000
204000476AAسینی پشت دیسک چرخ عقب راستTIGGO7 PRO Excellent1940000
204000479AAدیسک ترمز چرخ عقبTIGGO7 PRO Excellent22430000
204000480AAتوپی چرخ عقبTIGGO7 PRO Excellent, X33 S 1.5T sport, MVM X33s SPORT , MVM X33 5AT, MVM X33 5AT28500000
204000487AAپایه کالیپر ترمز چرخ عقبTIGGO7 PRO Excellent4810000
204000507AAلوله ترمز چرخ جلو راستX33 S 1.5T sport620000
204000508AAلوله ترمز چرخ جلو چپX33 S 1.5T sport1300000
204000541AAلوله ترمز چرخ جلو راستARRIZO6 PRO Excellent1270000
204000598AAلوله ترمز چرخ های جلو از سیلندر اصلیX33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT1240000
204000599AAلوله ترمز چرخ های عقب از سیلندر اصلیX33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT1240000
204000600AAلوله ترمز چرخ جلو چپX33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT1810000
204000601AAلوله ترمز چرخ عقب چپ شماره 1X33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT1740000
204000602AAلوله ترمز چرخ عقب راست شماره 1X33 Cross CVT, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X22 PRO MT, X33 Cross MT1630000
204000677AAکالیپر ترمز چرخ جلو چپTIGGO7 PRO Excellent36500000
204000678AAکالیپر ترمز چرخ جلو راستTIGGO7 PRO Excellent36500000
204000683AAسگدست چرخ عقب چپTIGGO7 PRO Excellent34300000
204000684AAسگدست چرخ عقب راستTIGGO7 PRO Excellent34300000
204000727AAدیسک چرخ عقب چپ 0
204000728AAدیسک چرخ عقب راست 0
204000818AAلوله شماره 1 ترمز چرخ جلو چپTiggo 8 PHEV0
204000825ABلوله شماره 2 ترمز چرخ عقب راستTiggo 8 PHEV0
204001045AAمحور چرخ عقب راستX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X33 Cross MT8940000
204001046AAمحور چرخ عقب راستX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X33 Cross MT8940000
204001047AAسینی محافظ دیسک چرخ عقب LHX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X33 Cross MT1240000
204001048AAسینی محافظ دیسک چرخ عقب RHX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X33 Cross MT1240000
204001219AAسگدست چرخ جلو چپTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)31170000
204001220AAسگدست چرخ جلو راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)31170000
204001231AAدیسک چرخ جلو چپTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)26030000
204001281AAتوپی چرخ عقب چپARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY6940000
204001282AAتوپی چرخ عقب راستARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY6940000
204001283AAشلگیر چرخ عقب چپARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY1710000
204001284AAشلگیر چرخ عقب راستARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY1710000
204001334AAگردگیر فلزی دیسک چرخ عقب چپFX Excellent3940000
204001335AAگردگیر فلزی دیسک چرخ عقب چپFX Excellent3940000
204001412AAدیسک چرخ عقبTiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)19420000
204001413AAسيلندر ترمز چرخ عقب سمت چپTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)57850000
204001414AAسيلندر ترمز چرخ عقب سمت راستTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)57850000
204001450AAسگدست چرخ عقب چپTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)40910000
204001451AAسگدست چرخ عقب راستTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)40910000
204001452AAگردگیر فلزی دیسک چرخTiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1690000
204001453AAگردگیر فلزی دیسک چرخTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1690000
204001454AAبلبرینگ چرخ عقبTiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)28960000
204001564AAسيلندر ترمز چرخ عقب سمت چپFX Excellent51580000
204001565AAسيلندر ترمز چرخ عقب سمت راستFX Excellent51580000
204001794AAلوله II ترمز چرخ عقب راست– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)3770000
204001795AAلوله II ترمز چرخ عقب چپ– Tiggo 8 pro (2.0TGDI)2200000
204001863AAگردگیر فلزی دیسک چرخ جلو چپTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1740000
204001864AAگردگیر فلزی دیسک چرخ جلو راستTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1740000
204002004AAکالیپر ترمز چرخ جلو چپTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)56920000
204002005AAکالیپر ترمز چرخ جلو راستTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)56920000
204002013AAلوله شماره 1 ترمز چرخ جلو چپMVM X55 PRO Excellent1270000
204002014AAلوله شماره 1 ترمز چرخ جلو راستMVM X55 PRO Excellent2280000
204002016AAلوله ترمز شماره 1 چرخ عقب چپ 1270000
204002017AAلوله ترمز شماره 1 چرخ عقب راست 1270000
204002141AAپین کالیپر ترمز چرخTiggo8 PRO 1.6TGDI, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)1210000
204002426AAکالیپر ترمزچرخ جلو سمت راستFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent51580000
204002427AAسيلندر ترمز چرخ عقب سمت چپFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent51580000
207000014AAسنسور سرعت چرخ عقب چپ با دسته سیمTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT259480000
207000015AAسنسور سرعت چرخ عقب راست با دسته سیمTiggo8 PRO 1.6TGDI, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT259480000
207000042AAسنسور سرعت چرخ عقب چپMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent7870000
207000043AAسنسور سرعت چرخ عقب راستMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent7870000
207000069AAسنسور سرعت چرخ عقب چپ با دسته سیمFX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent9480000
207000070AAسنسور سرعت چرخ عقب راست با دسته سیمFX Premium, FX Premium, FX Premium, TIGGO7 PRO Excellent9480000
207000073AAسنسور سرعت چرخ جلو چپMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent4070000
207000074AAسنسور سرعت چرخ جلو راستMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent4070000
207000160AAسنسور سرعت چرخ عقب راستTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)9480000
207000161AAسنسور سرعت چرخ عقب چپTiggo 8 PHEV, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)9480000
207000172AAمجموعه سنسور ABS چرخ عقب چپ و دسته سیم ترمز پارک برقیX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent7870000
207000173AAمجموعه سنسور ABS چرخ عقب راست و دسته سیم ترمز پارک برقیX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent7870000
501000534AAتقویت مکانیزم نگه دارنده چرخ زاپاس 0
502001858AADYJصفحه تقویتی  گلگیر چرخ جلو سمت چپTiggo 8 PHEV0
602000033AAشل گیر چرخ عقب چپTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)5070000
602000034AAشل گیر چرخ عقب راستTIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)5070000
602000035AAبادگیر پایینی چرخ جلو چپTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)740000
602000036AAبادگیر پایینی چرخ جلو راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)740000
602000037AAبادگیر پایینی چرخ عقب چپTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)740000
602000038AAبادگیر پایینی چرخ عقب راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)740000
602000264AAشل گیر چرخ جلو چپX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent4740000
602000265AAشل گیر چرخ جلو راستX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent4740000
602000266AAشل گیر چرخ عقب چپX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent4270000
602000267AAشل گیر چرخ عقب راستX55 Pro Excellent Sport, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent4270000
602000268AAقاب روی شل گیر چرخ جلو چپX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent740000
602000269AAقاب روی شل گیر چرخ جلو راستX55 Pro Excellent Sport, FX Premium, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, FX Excellent740000
602000611AAشلگیر چرخ عقب  چپ 0
602000612AAشلگیر چرخ عقب  راست 0
602000646AAشلگیر چرخ جلو چپTIGGO7 PRO Excellent5750000
602000647AAشلگیر چرخ جلو راستTIGGO7 PRO Excellent5750000
602000724AAشل گیرچرخ عقب چپMVM 315+ AT740000
602000725AAشل گیرچرخ عقب راستMVM 315+ AT740000
602000837AAشل گیر چرخ جلو چپTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)5750000
602000838AAشل گیر چرخ جلو راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)5750000
602000870AAبچه شلگیر چرخ جلو چپTIGGO7 PRO Excellent940000
602000871AAبچه شلگیر چرخ جلو راستTIGGO7 PRO Excellent940000
602000872AAبچه شلگیر چرخ عقب چپTIGGO7 PRO Excellent940000
602000873AAبچه شلگیر چرخ عقب راستTIGGO7 PRO Excellent940000
602001690AAشل گیر چرخ جلو چپFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent4950000
602001691AAشل گیر چرخ جلو راستFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent4950000
602001692AAشل گیر چرخ عقب چپFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent4480000
602001693AAشل گیر چرخ عقب راستFX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent4480000
602002273AAشل گیر چرخ عقب چپARRIZO6 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent5010000
602002274AAشل گیر چرخ عقب راستARRIZO6 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent5010000
602002436AAشلگیر چرخ عقب چپTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)5280000
602002437AAشلگیر چرخ عقب راستTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)5280000
602002744AAشل گیر چرخ جلو چپARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY0
602002745AAشل گیر چرخ جلو راستARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY0
602002746AAشل گیر چرخ عقب چپARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY0
602002747AAشل گیر چرخ عقب راستARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY0
609000086AAبر چسب راهنمای فشار باد چرخTiggo8 PRO 1.6TGDI, Tiggo 8 PHEV, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI)140000
A11-3100113مهره نگهدارنده چرخ زاپاسMVM315 H, MVM550 CVT, New MVM315H Sport E, X33 Cross CVT, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT LUXURY, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, MVM550 MT, MVM110- 4 cyl, X22 AT sport lux c, MVM110-AMT, MVM530, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, X22 PRO MT, MVM550 CVT LUXURY, MVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT470000
A11-3100117والو باد چرخMVM315 H, MVM550 CVT, Arrizo5FL Turbo IE, X33 Cross CVT, MVM110- 3 cyl, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM550 MT LUXURY, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, FX Premium, MVM315 SD, MVM550 MT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, NEW MVM X33  MT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, TIGGO7 PRO Excellent, MVM110-AMT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM530, MVM 110S MT Comfort, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, X22 1.0 Turbo, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, FX Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, TIGGO, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV, X22 PRO MT, MVM550 CVT LUXURY, MVM X22 MT SPORT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT340000
A11-3100217BAسرب بالانس چرخMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM X33  MT, MVM530, MVM X33, TIGGO110000
A11-3100510ANقالپاق رينگ چرخTIGGO, NEW MVM X33  MT, MVM X33740000
A11-3100520قالپاق رينگ چرخMVM5301080000
A11-3301011BCتوپي چرخ عقب چپMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport5540000
A11-3301012BCتوپي چرخ عقب راستMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E5540000
A11-3301017BBمهره قفلي توپی چرخ عقبMVM315 H, MVM550 CVT, MVM110- 3 cyl, MVM550 MT LUXURY, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, MVM550 MT, ARRIZO 5 TE, MVM110- 4 cyl, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, X22 AT sport lux c, MVM110-AMT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM530, MVM 110S MT Comfort, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT, MVM550 CVT LUXURY, MVM X22 MT SPORT740000
A11-3301019BBدرپوش مهره توپی چرخ عقبMVM315 H, MVM550 CVT, X33 Cross CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, X22 MT sport lux, MVM315 SD, MVM550 MT, ARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM530, NEW MVM315 H, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, NEW MVM315 H Sport L, MVM X22 AT, Arrizo5 EV, X22 PRO MT, MVM550 CVT LUXURY, MVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT270000
A11-3506010شيلنگ ترمز چرخ جلوMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport2070000
A11-3506070شیلنگ ترمز چرخ عقبMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E1540000
A11-3550133رینگ ABS چرخ عقب 270000
A11-3900103آچار چرخMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury740000
A13-3001007مجموعه سگدست و ديسک چرخ جلو چپNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport0
A13-3001008مجموعه سگدست و ديسک چرخ جلو راستNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport0
A13-3001017توپي چرخ جلوNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport5950000
A13-3100001AGمجموعه چرخMVM315 H, MVM315 SD0
A13-3100010AGمجموعه چرخMVM315 H, MVM315 SD0
A13-3100020FGرينگ چرخ فولادیMVM 315+ AT15620000
A13-3100030AGلاستيک چرخMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport19420000
A13-3102021گل پخش کن داخلی(شل گیر)چرخ جلوچپMVM315 H, MVM315 SD3410000
A13-3102021FLشل گیر چرخ جلو چپ – فیس لیفتNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport4950000
A13-3102022گل پخش کن داخلی(شل گیر)چرخ جلوراستMVM315 H, MVM315 SD3410000
A13-3102022FLگل پخش کن داخلی(شل گیر) چرخ جلو راستNew MVM315H Sport E, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport4950000
A13-3102023درپوش روی گل پخش کن داخلی(شل گیر)چرخ جلوچپMVM315 H, MVM315 SD270000
A13-3102024درپوش روی گل پخش کن داخلی(شل گیر)چرخ جلو راستMVM315 H, MVM315 SD270000
A13-3102046گل پخش کن چرخ جلو راستMVM315 H, MVM315 SD740000
A13-3102113گل پخش کن چرخ جلو چپMVM 315+ AT940000
A13-3102114گل پخش کن چرخ جلو راستMVM 315+ AT940000
A13-3301030بلبرینگ چرخ عقبNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport10950000
A13-3501075ديسک ترمزچرخ جلوMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E10620000
A13-3502010مجموعه طبق ترمز چرخ عقب چپNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport11810000
A13-3502010BAمجموعه طبق ترمز چرخ عقب چپMVM315 H, MVM315 SD, New MVM315H Sport E13080000
A13-3502020مجموعه طبق ترمز چرخ عقب راستMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E11840000
A13-3502020BAمجموعه طبق ترمز چرخ عقب راستMVM315 H13080000
A13-3502030کاسه ترمزچرخ عقبMVM315 H, New MVM315H Sport E, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport6810000
A13-3502110سيلندرترمزچرخ عقبNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport6680000
A13-3550111سنسور چرخ جلو چپMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E3410000
A13-3550112سنسورچرخ جلو راستMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E3410000
A13-3550131سنسور چرخ عقب چپNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport4140000
A13-3550132سنسور چرخ عقب راستMVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E4140000
A13-3AH3502110سيلندر ترمز چرخ عقبNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport2250000
A21-000010کاور استيل چرخ 530MVM530530000
A21-1ET3100111پيچ چرخ 530MVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530440000
A21-3001007ABمجموعه سگدست و دیسک چرخ جلو چپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY13340000
A21-3001008ABمجموعه سگدست و دیسک چرخ جلو راستMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY22110000
A21-3001011BAسگدست چرخ جلو چپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY18690000
A21-3001012BAسگدست چرخ جلو راستMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY18690000
A21-3001030توپي چرخ جلو به همراه سنسورABSMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY33100000
A21-3100020ALرينگ چرخ آلومينيوميMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY40640000
A21-3100020AMرینگ چرخ آلومینیومیMVM53037040000
A21-3100030ABMمجموعه رينگ و لاستيک چرخ (مونتاژ شده)MVM5300
A21-3100030ACلاستیک چرخMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY5690000
A21-3100030ADلاستيک چرخMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY4550000
A21-310030ACلاستيك چرخMVM5300
A21-3102111گل پخش کن داخلی(شل گیر) چرخ جلو چپMVM5304610000
A21-3102112گل پخش کن داخلی(شل گیر) چرخ جلو راستMVM5304610000
A21-3102113گل پخش کن چرخ عقب چپMVM5301510000
A21-3102113FLگل پخش کن چرخ عقب چپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY4070000
A21-3102114گل پخش کن چرخ عقب راستMVM5302210000
A21-3102114FLگل پخش کن چرخ عقب راستMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY4070000
A21-3102131فاب پائینی چرخ جلو چپMVM5302410000
A21-3102132فاب پائینی چرخ جلو راستMVM5301770000
A21-3102133قاب داخلی چرخ جلو چپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY940000
A21-3102134قاب داخلی چرخ جلو راستMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY940000
A21-3301011محور چرخ عقب چپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY9210000
A21-3301012محور چرخ عقب راستMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY7080000
A21-3301210توپی و بلبرینگ چرخ عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY18950000
A21-3501075دیسک چرخMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5300
A21-3501077گردگیر دیسک چرخ جلو چپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY920000
A21-3501078گردگیر دیسک چرخ جلو راستMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY920000
A21-3502010مجموعه طبق ترمز چرخ عقب چپMVM5303810000
A21-3502010BAمجموعه طبق ترمز چرخ عقب چپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY19560000
A21-3502020مجموعه طبق ترمز چرخ عقب راستMVM5303810000
A21-3502020BAمجموعه طبق ترمز چرخ عقب راستMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY19560000
A21-3502075دیسک چرخ عقبMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM53012480000
A21-3502075BAدیسک چرخ عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY10540000
A21-3506010شیلنگ ترمز چرخ جلوMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY3480000
A21-3506015پایه شیلنگ ترمز چرخ جلو چپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY170000
A21-3506016پایه شیلنگ ترمز چرخ جلو راستMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY170000
A21-3506070شیلنگ ترمز وسطی چرخ عقبMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY1810000
A21-3506090لوله 2 ترمز چرخ عقب چپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY2140000
A21-3506100لوله 2 ترمز چرخ عقب راستMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY2210000
A21-3506110لوله ترمز چرخ عقب چپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY180000
A21-3506120لوله ترمز چرخ عقب راستMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY180000
A21-3506150شیلنگ 2 ترمز چرخ عقب چپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY2410000
A21-3506160لوله دوم ترمز چرخ عقب راستMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY2410000
A21-3550131سنسور چرخ عقب چپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY6010000
A21-3550132سنسور چرخ عقب راستMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM550 CVT LUXURY6010000
A21-3724191FLدسته سيم سنسور چرخ جلو چپMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY3480000
A21-3724191FRدسته سيم سنسور چرخ جلو راستMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY3480000
A21-5100190-DYپايه نگهدارنده چرخ زاپاسMVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM550 CVT LUXURY130000
A21-XLBAF2203030Cسرپلوس سمت چرخMVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM5300
B11-3001030بلبرينگ چرخ جلوMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM X33, TIGGO6450000
B11-3001030ABبلبرينگ چرخ جلوMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM530, MVM X33, TIGGO18440000
B11-3100111مهره چرخMVM550 CVT LUXURY, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport270000
B11-3100510ABقالپاق رینگ چرخ آلومینیومیMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E740000
B11-3501075دیسک چرخ جلوMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM53011610000
B11-3900103آچار چرخMVM550 CVT LUXURY, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM315 SD, MVM530, MVM 315+ AT, NEW MVM315 H, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport1340000
B12-3001015بلبرینگ چرخ جلوMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT Luxury, NEW TIGGO5-CVT Luxury, Tiggo 5 T30030000
B21-3100217سرب بالانس چرخArrizo5FL Turbo IE, MVM X22 AT SPORT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, NEW MVM315 H Sport L, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, MVM X22 AT, Arrizo5 EV, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM X33 5AT50000
FQ1A01228TF61پيچ چرخMVM X22 MT SPORT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, FX Premium, Tiggo 8 PHEV, MVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM X33s Double Color, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM X33s, X33 S 1.5T sport, TIGGO7 PRO Excellent, NEW TIGGO5-CVT Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVM TIGGO5-CVT Luxury, MVM X33s SPORT , MVMX55 Excellent, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Excellent, Tiggo 5 T, TIGGO7 DCT Luxury, MVM X33 5AT, FX Excellent, MVM X22 AT, X55 Pro Excellent Sport340000
J00-3100119قالپاق چرخMVM 110S MT Comfort2900000
J00-3101010رينگ چرخ آلومينيوميMVM 110S MT Luxury31170000
J00-3101010ACرینگ چرخMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury10880000
J00-3102111شل گیر چرخ جلو چپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury2150000
J00-3102112شل گیر چرخ جلو راستMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury2150000
J00-3102113شل گیر چرخ عقب چپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury2410000
J00-3102115شل گیر چرخ عقب راستMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury2410000
J00-3106010لاستيک چرخMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury11100000
J00-3506010شیلنگ ترمز چرخ جلوMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury2280000
J00-3506030لوله ترمز چرخ جلو چپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury270000
J00-3506040لوله ترمز چرخ جلو راستMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury480000
J00-3506050لوله ترمز چرخ عقب چپ – روی اکسل عقبMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury290000
J00-3506060لوله ترمز چرخ عقب راست – روی اکسل عقبMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury300000
J00-3506070شیلنگ ترمز چرخ عقبMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury590000
J00-3506120لوله ترمز چرخ عقب راستMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury230000
J00-3506170لوله شماره 1 ترمز چرخ عقب چپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury380000
J00-3506180لوله شماره 1 ترمز چرخ عقب راستMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury380000
J00-3550111سنسور سرعت چرخ جلو چپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury3740000
J00-3550112سنسور سرعت چرخ جلو راستMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury3740000
J00-3550131سنسور سرعت چرخ عقبMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury3740000
J00-3550131BAسنسور سرعت چرخ عقبMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury3740000
J18-3102111گل پخش کن داخلی چرخ جلو چپMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY6150000
J18-3102112گل پخش کن داخلی چرخ جلو راستMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY6150000
J18-3102113گل پخش کن چرخ عقب چپMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY3210000
J18-3102114گل پخش کن چرخ عقب راستMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY3210000
J18-3506030لوله ترمز چرخ جلو چپMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM5301540000
J18-3506030ABلوله ترمز چرخ جلو چپMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY280000
J18-3506040لوله ترمز چرخ جلو راستMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM530230000
J18-3506040ABلوله ترمز چرخ جلو راستMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM530160000
J18-3506050لوله 1 ترمز چرخ عقب چپMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM530420000
J18-3506050ABلوله 1 ترمز چرخ عقب چپMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY230000
J18-3506060لوله 1 ترمز چرخ عقب راستMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY, MVM530420000
J18-3506060ABلوله 1 ترمز چرخ عقب راستMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY230000
J18-8404600-DYگلگیرداخلی چرخ عقب راستMVM550 CVT LUXURY, MVM550 CVT, MVM315 H, MVM550 MT, MVM550 MT LUXURY11850000
J42-3101030BTرینگ چرخ فولادی  لاستیک زاپاسMVM X22 AT SPORT, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 AT, Arrizo5 EV, MVM X22 MT SPORT12950000
J42-3102115قاب روی شل گیر چرخ جلو چپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV1340000
J42-3102116قاب روی شل گیر چرخ جلو راستArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV1340000
J42-3106010ADلاستیک چرخARRIZO5  Comfort, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT20430000
J42-3561010شیلنگ ترمز چرخ جلوArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV1810000
J42-3630010سنسور سرعت چرخ جلو چپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV3740000
J42-3630020سنسور سرعت چرخ جلو راستArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV3740000
J42-3903032برچسب راهنمای چرخ زاپاسArrizo5FL Turbo IE, MVM X22 AT SPORT, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, FX Premium, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, FX Premium, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, TIGGO7 PRO Excellent, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, Tiggo 5 T, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, Arrizo5 EV, FX Excellent, X22 PRO MT, MVM X22 MT SPORT, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport40000
J42-6GN3501055فک کاليپر ترمز چرخ جلوARRIZO5 cvt EXCELLENT0
J42-6GN3502040فک کاليپر ترمز چرخ جلوARRIZO5 cvt EXCELLENT0
J43-3501077BAگردگیر فلزی دیسک چرخ جلو چپMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT1580000
J43-3501078BAگردگیر فلزی دیسک چرخ جلو راستMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT3920000
J51-3102033خار فلزی شل گیر چرخArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM 110S MT Luxury, Arrizo5 EV110000
J60-3001030بلبرینگ چرخ جلوArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV22360000
J60-3101010رینگ چرخ آلومینیومیARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT46710000
J60-3101010ADرینگ چرخ آلومینیومیARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT58720000
J60-3102031خار شل گیر چرخArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO 5 TE, Tiggo 8 PHEV, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVMX55 Excellent, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), Arrizo5 EV, FX Excellent, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport110000
J60-3102111شل گير چرخ جلو چپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV4820000
J60-3102111BBشل گير چرخ جلو چپARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury5810000
J60-3102112شل گير چرخ جلو راستArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV4820000
J60-3102112BBشل گير چرخ جلو راستARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury5810000
J60-3102113شل گیر چرخ عقب چپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV2940000
J60-3102113BBشل گیر چرخ عقب چپARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury3140000
J60-3102114شل گیر چرخ عقب راستArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV2940000
J60-3102114BBشل گیر چرخ عقب راستARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury3140000
J60-3106010لاستیک چرخARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY24520000
J60-3106010ACلاستیک چرخARRIZO5  Comfort, MVM X22 MT SPORT, ARRIZO 5 TE, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT36210000
J60-3106010AC-IRلاستیک چرخARRIZO 5 TE8760000
J60-3106010YAلاستیک چرخX22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, Arrizo5 EV0
J60-3301011محور چرخ عقبARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT5280000
J60-3301011EVمحور چرخ عقب چپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV6940000
J60-3301012EVمحور چرخ عقب راستArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV6940000
J60-3501050کالیپر ترمز چرخ جلو چپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT43310000
J60-3501050ABسيلندر ترمز چرخ جلو چپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY45910000
J60-3501050EVکالیپر ترمز چرخ جلو چپArrizo5 EV49040000
J60-3501060کالیپر ترمز چرخ جلو راستArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT43310000
J60-3501060ABسيلندر ترمز چرخ جلو راستArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY45910000
J60-3501060EVکالیپر ترمز چرخ جلو راستArrizo5 EV49040000
J60-3502050کالیپر ترمز چرخ عقب چپARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT19890000
J60-3502050ABکالیپر ترمز چرخ عقب چپARRIZO 5 TE19890000
J60-3502050EVکالیپر ترمز چرخ عقب چپARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury55520000
J60-3502060کالیپر ترمز چرخ عقب راستARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT19890000
J60-3502060ABکالیپر ترمز چرخ عقب راستARRIZO 5 TE19890000
J60-3502060EVکالیپر ترمز چرخ عقب راستARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury55520000
J60-3502070طبق ترمزدستی چرخ عقب چپ کاملARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT8140000
J60-3502075دیسک چرخ عقبARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT16020000
J60-3502075EVدیسک چرخ عقبArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV9820000
J60-3502077گردگیر فلزی دیسک چرخ عقب چپARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT4370000
J60-3502077EVگردگیر فلزی دیسک چرخ عقب چپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV1350000
J60-3502078گردگیر فلزی دیسک چرخ عقب راستARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT3500000
J60-3502078EVگردگیر فلزی دیسک چرخ عقب راستArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV1350000
J60-3502080طبق ترمزدستی چرخ عقب راست کاملARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT20220000
J60-3506030لوله ترمز چرخ جلو چپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT1270000
J60-3506040لوله ترمز چرخ جلو راستArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV940000
J60-3506050لوله شماره 1 ترمز چرخ عقب چپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT400000
J60-3506050EVلوله شماره1 ترمز چرخ عقب چپArrizo5 EV940000
J60-3506060لوله شماره 1 ترمز چرخ عقب راستArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT940000
J60-3506060EVلوله شماره1 ترمز چرخ عقب راستArrizo5 EV940000
J60-3506090لوله شماره 2 ترمز چرخ عقب چپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 MT COMFORT630000
J60-3506090EVلوله شماره2 ترمز چرخ عقب چپArrizo5 EV2070000
J60-3506100لوله شماره 2 ترمز چرخ عقب راستArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT480000
J60-3506100EVلوله شماره2 ترمز چرخ عقب راستArrizo5 EV2010000
J60-3506130لوله ترمز چرخ های جلو از سیلندر اصلی به ABSARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT310000
J60-3506130SPلوله ترمز چرخ های جلو از سیلندر اصلی به ABSArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY330000
J60-3506140لوله ترمز چرخ های عقب از سیلندر اصلی به ABSARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT310000
J60-3506140SPلوله ترمز چرخ های عقب از سیلندر اصلی به ABSArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY400000
J60-3561070شیلنگ ترمز چرخ عقبARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT1810000
J60-3561070EVشیلنگ ترمز چرخ عقب چپARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV, Arrizo5FL Turbo IE2280000
J60-3561080شیلنگ ترمز چرخ عقبARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT1810000
J60-3561080EVشیلنگ ترمز چرخ عقب راستARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV, Arrizo5FL Turbo IE2280000
J60-3630030سنسور سرعت چرخ عقبARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT3870000
J60-3630030FLسنسور سرعت چرخ عقب چپ با دسته سیمARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV, Arrizo5FL Turbo IE7350000
J60-3630040FLسنسور سرعت چرخ عقب راست با دسته سیمARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV, Arrizo5FL Turbo IE7350000
J60-4318010EVدسته سیم سنسور ABS چرخ عقب چپX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X33 Cross MT4610000
J60-4318020EVسیم کشی چرخ عقب راستX33 Cross CVT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, X33 Cross MT4610000
J60-6GN3501050پین کالیپر ترمز چرخ جلوArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT1080000
J60-6GN3502050کیت تعمیراتی پین کالیپر ترمز چرخ عقبARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT1080000
J68-3102123گل پخش کن چرخ عقب چپMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent740000
J68-3102124گل پخش کن چرخ عقب راستMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent740000
J68-3506070لوله ترمز چرخ عقب چپ -شماره 2FX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent1810000
J68-3506080لوله ترمز چرخ عقب راست-شماره 2FX Premium, FX Premium, FX Premium, FX Excellent3550000
J68-3630050سنسور سرعت چرخMVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, TIGGO7 DCT Excellent, TIGGO7 DCT Luxury1810000
J69-3001017توپی چرخ جلوMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT6940000
J69-3101010BCرینگ چرخ آلومینیومی ( سایز 16 اینچ خاکستری )MVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, MVM X22 AT50440000
J69-3102111شل گیر چرخ جلو چپMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT5200000
J69-3102112شل گیر چرخ جلو راستMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT5200000
J69-3102113شل گیر چرخ عقب چپMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT2350000
J69-3102114شل گیر چرخ عقب راستMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT2350000
J69-3106010IRلاستیک چرخ (تولید داخل)MVM X22 MT SPORT, X22 MT sport lux, MVM X22 AT SPORT, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, MVM X22 MT, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT17520000
J69-3301011محور چرخ عقب چپMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT5880000
J69-3301012محور چرخ عقب راستMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT5880000
J69-3501050کالیپر ترمز چرخ جلو چپMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT27620000
J69-3501050BAکالیپر ترمز چرخ جلو سمت چپX33 Cross CVT, X33 Cross MT27620000
J69-3501060کالیپر ترمز چرخ جلو راستMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVMX55 Excellent Sport, MVMX55 Excellent, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT27620000
J69-3501075دیسک چرخ جلوMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT12480000
J69-3502050کالیپر ترمز چرخ عقب چپMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT28960000
J69-3502060کالیپر ترمز چرخ عقب راستMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT28960000
J69-3502060BAکالیپر ترمز چرخ عقب راستX22 MT sport lux29450000
J69-3502075دیسک چرخ عقبMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X55 PRO Excellent, MVMX55 Excellent Sport, MVM X22 MT, MVMX55 Excellent, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, FX Excellent, X22 PRO MT, X55 Pro Excellent Sport, X33 Cross MT8550000
J69-3502077گردگیر دیسک چرخ عقب چپMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT1070000
J69-3502078گردگیر دیسک چرخ عقب راستMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT1270000
J69-3506030لوله ترمز چرخ جلو چپMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT2150000
J69-3506040لوله ترمز چرخ جلو راستMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT1210000
J69-3506050لوله ترمز چرخ عقب چپ روی اکسلMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT940000
J69-3506060لوله ترمز چرخ عقب راست روی اکسلMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT940000
J69-3506090لوله شماره 1 ترمز چرخ عقب چپMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT1870000
J69-3506100لوله شماره 1 ترمز چرخ عقب راستMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT1870000
J69-3506130لوله ترمز چرخ های جلو از سیلندر اصلی به ABSMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT1340000
J69-3506130SPلوله ترمز چرخ های جلو از سیلندر اصلی به ABSMVM 315+ AT1340000
J69-3506140لوله ترمز چرخ های عقب از سیلندر اصلی به ABSMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, MVM X22 MT, MVM X22 AT1340000
J69-3506140SPلوله ترمز چرخ های عقب از سیلندر اصلی به ABSMVM 315+ AT1130000
J69-3506150لوله شماره 2 ترمز چرخ عقب چپMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT1470000
J69-3506160لوله شماره 2 ترمز چرخ عقب راستMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT2070000
J69-3506170پایه شیلنگ ترمز چرخ جلو چپMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT410000
J69-3506180پایه شیلنگ ترمز چرخ جلو راستMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT410000
J69-3561010شیلنگ ترمز چرخ جلو چپMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT2540000
J69-3561020شیلنگ ترمز چرخ جلو راستMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT2670000
J69-3561070شیلنگ شماره 1 ترمز چرخ عقب چپMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT1810000
J69-3561080شیلنگ شماره 1 ترمز چرخ عقب راستMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT1470000
J69-3561110شیلنگ شماره 2 ترمز چرخ عقب چپMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT1540000
J69-3561120شیلنگ شماره 2 ترمز چرخ عقب راستMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT1540000
J69-3630010سنسور سرعت چرخ جلو چپMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT5610000
J69-3630020سنسور سرعت چرخ جلو راستMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT5610000
J69-3630030سنسور سرعت چرخ عقب چپMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT5610000
J69-3630040سنسور سرعت چرخ عقب راستMVM X22 MT SPORT, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, X22 PRO MT, X33 Cross MT5610000
J69-6GN3501051پایه کالیپر ترمز چرخ جلوMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT1930000
J69-6GN3502051پایه کالیپر ترمز چرخ عقبMVM X22 MT SPORT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, X22 AT sport lux c, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT2410000
M11-3001017BDتوپی چرخ جلوArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV8940000
M11-3001030بلبرينگ چرخ جلوARRIZO 5 TE, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT1420000
M11-3001030BAبلبرینگ چرخ جلوARRIZO 5 TE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV12020000
M11-3001031خار بلبرینگ چرخ جلوArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT, Arrizo5 EV470000
M11-3100620رینگ چرخ زاپاسX33 Cross MT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 PRO MT, Arrizo5 EV11860000
M11-3301019درپوش مهره توپی چرخ عقبARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 MT COMFORT160000
M11-3301210BAتوپی چرخ عقبX33 Cross MT, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, MVM X22 AT, X22 PRO MT, MVM X22 MT SPORT, Arrizo5 EV17610000
M11-3501075دیسک چرخ جلوARRIZO 5 TE, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV20020000
M11-3501077گردگیر فلزی دیسک چرخ جلو چپArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV2070000
M11-3501078گردگیر فلزی دیسک چرخ جلو راستArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV2070000
M11-3502051پایه کالیپر ترمز چرخ عقبARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO5 cvt LUXURY5250000
M11-XLB3AF2203111Fکيت تعميراتي – گردگير سر پلوس سمت چرخTIGGO6410000
M12-3100217سرب بالانس چرخ 10 گرمیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury140000
M12-3100217BAسرب بالانس چرخ 10 گرمیMVM315 H, MVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, MVM315 SD, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, X22 AT sport lux c, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, MVM X33s, NEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, MVM X33s SPORT , NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, Tiggo 5 T, MVM X33, MVM X22 AT, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV170000
M12-3100219سرب بالانس چرخ 15 گرمیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury50000
M12-3100219BAسرب بالانس چرخ 15 گرمیMVM315 H, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO 5 TE, MVM315 SD, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X33, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV70000
M12-3100221سرب بالانس چرخ 20 گرمیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury120000
M12-3100221BAسرب بالانس چرخ 20 گرمیNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO 5 TE, MVM315 SD, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X33, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV50000
M12-3100223سرب بالانس چرخ 25 گرمیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury50000
M12-3100223BAسرب بالانس چرخ 25 گرمیNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO 5 TE, MVM315 SD, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X33, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV70000
M12-3100225سرب بالانس چرخ 30 گرمیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury120000
M12-3100225BAسرب بالانس چرخ 30 گرمیMVM315 H, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO 5 TE, MVM315 SD, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X33, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV50000
M12-3100227سرب بالانس چرخ 35 گرمیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury120000
M12-3100227BAسرب بالانس چرخ 35 گرمیMVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X33, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV70000
M12-3100229سرب بالانس چرخ 40 گرمیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury120000
M12-3100229BAسرب بالانس چرخ 40 گرمیNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO 5 TE, MVM315 SD, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X33, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV50000
M12-3100231سرب بالانس چرخ 45 گرمیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury120000
M12-3100231BAسرب بالانس چرخ 45 گرمیNew MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO 5 TE, MVM315 SD, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X33, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV50000
M12-3100233سرب بالانس چرخ 50 گرمیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury120000
M12-3100233BAسرب بالانس چرخ 50 گرمیMVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X33, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV50000
M12-3100235سرب بالانس چرخ 55 گرمیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury80000
M12-3100235BAسرب بالانس چرخ 55 گرمیMVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X33, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV50000
M12-3100237سرب بالانس چرخ 60 گرمیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury120000
M12-3100237BAسرب بالانس چرخ 60 گرمیMVM X22 AT SPORT, New MVM315H Sport E, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X33, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV50000
M12-3100239سرب بالانس چرخ 65 گرمیMVM TIGGO5-EXCELLENT-SPORT, MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM TIGGO5-CVT Excellent, MVM TIGGO5-CVT-LUXURY-SPORT, MVM110-AMT, MVM TIGGO5-CVT Luxury80000
M12-3100239BAسرب بالانس چرخ 65 گرمیNew MVM315H Sport E, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, ARRIZO 5 TE, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, NEW MVM X33  MT, NEW TIGGO5-CVT Excellent, TIGGO7 PRO Excellent, NEW MVM X33  CVT, ARRIZO5 MT COMFORT, MVMX55 Excellent Sport, TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, NEW TIGGO5-CVT Luxury, MVMX55 Excellent, MVM530, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 110S MT Luxury, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, MVM X33, MVM X22 AT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 MT SPORT, MVM X33 5AT, Arrizo5 EV50000
N90524801پيچ توپی چرخ عقبMVM X22 MT SPORT, New MVM315H Sport E, X33 Cross MT, MVM315 H, X33 Cross CVT, MVM X22 AT SPORT, X22 MT sport lux, MVM315 SD, X22 AT sport lux c, NEW MVM315 H Sport L, X22 1.0 Turbo, X22 Pro IE Turbo, NEW MVM315 H, MVM X22 MT, MVM 315+ AT, X22 PRO MT, NEW MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport, MVM X22 AT100000
Q43068خار بلبرینگ چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury290000
Q43080خار بلبرينگ چرخ جلوNEW MVM315 H Sport, New MVM315H Sport E, MVM315 H, MVM315 SD, NEW MVM315 H Sport L, NEW MVM315 H, MVM 315+ AT, NEW MVM315 SD160000
S11-1ET3001011BAسگدست چرخ جلو چپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury7610000
S11-1ET3001012BAسگدست چرخ جلو راستMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury7610000
S11-1ET3001017BCتوپي چرخ جلوMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1010000
S11-1ET3501050کالیپر ترمز چرخ جلو چپMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury18080000
S11-1ET3501060کالیپر ترمز چرخ جلو راستMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury18080000
S11-1ET3501075BCديسک ترمز چرخ جلوMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1010000
S11-3001007مجموعه سگدست ، دیسک و کالیپر چرخ جلو چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT18510000
S11-3001008مجموعه سگدست و دیسک و کالیپر چرخ جلو راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT18510000
S11-3001015بلبرینگ چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT7540000
S11-3001017توپی چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1950000
S11-3001021خار بلبرینگ چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT130000
S11-3001077گردگیر فلزی دیسک چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT370000
S11-3100020رينگ چرخ فولادیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1050000
S11-3100020ABرينگ چرخ اسپرتMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT16930000
S11-3100020AHرينگ چرخ اسپرتMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT12580000
S11-3100020ANرينگ چرخ اسپرتMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT6580000
S11-3100020IRرینگ چرخ ( مشکی )MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT590000
S11-3100030ABلاستيک چرخMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT16950000
S11-3100030AEلاستيک چرخMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
S11-3100113پيچ چرخ زاپاسMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT70000
S11-3100115مهره چرخMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury270000
S11-3100510-3قالپاق چرخ mvm 440000
S11-3100510A1قالپاق چرخMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, NEW MVM X33  MT, MVM110-AMT, NEW MVM X33  CVT0
S11-3100510AHقالپاق رینگ آلومینیومی چرخMVM550 CVT LUXURY, MVM110- 3 cyl, MVM550 CVT, MVM550 MT LUXURY, MVM550 MT, MVM110- 4 cyl, NEW MVM X33  MT, MVM110-AMT, NEW MVM X33  CVT, MVM530, MVM X33, TIGGO940000
S11-3102011صفحه کف چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
S11-3102011BAصفحه کف چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
S11-3102045شل گیر چرخ جلو چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2010000
S11-3102046شل گیر چرخ جلو راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2010000
S11-3301019درپوش مهره توپی چرخ عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury90000
S11-3301030بلبرينگ چرخ عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT10410000
S11-3301030ABبلبرینگ چرخ عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury9690000
S11-3301030BAبلبرینگ چرخ عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT9820000
S11-3501050کالیپر ترمز چرخ جلو چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3810000
S11-3501060کالیپر ترمز چرخ جلو راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3810000
S11-3501075دیسک چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1210000
S11-3502010مجموعه طبق ترمز چرخ عقب چپ (بدون ABS)MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT7280000
S11-3502010ABمجموعه طبق ترمز چرخ عقب چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury7280000
S11-3502020مجموعه طبق ترمز چرخ عقب راست (بدون ABS)MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT7280000
S11-3502020ABمجموعه طبق ترمز چرخ عقب راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury7280000
S11-3502030ABکاسه ترمز چرخ عقب ( با ABS )MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
S11-3502030BAکاسه ترمز چرخ عقب ( با ABS)MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3350000
S11-3502030BBکاسه ترمز چرخ عقب ( بدون ABS)MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT17820000
S11-3502031کاسه ترمز چرخ عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
S11-3502031ABکاسه ترمز چرخ عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury7540000
S11-3502051صفحه محافظ و نگهدارنده متعلقات ترمز چرخ  عقب سمت چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
S11-3502190سیلندر ترمز چرخ عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury2870000
S11-3506010شیلنگ ترمز چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1680000
S11-3506030لوله ترمز چرخ جلو چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT70000
S11-3506030BAلوله ترمز چرخ جلو چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT150000
S11-3506030CAلوله ترمز چرخ جلو چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT350000
S11-3506031پایه لوله ترمز چرخ عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT20000
S11-3506040لوله ترمز چرخ جلو راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT130000
S11-3506040BAلوله شماره 1 ترمز چرخ جلو راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT160000
S11-3506040CAلوله ترمز چرخ جلو راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT400000
S11-3506050لوله ترمز چرخ عقب چپ – روی اکسلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT40000
S11-3506060لوله ترمز چرخ عقب راست – روی اکسلMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT40000
S11-3506070شیلنگ ترمز چرخ عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1210000
S11-3506090لوله ترمز چرخ عقب چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT3280000
S11-3506090ABلوله ترمز چرخ عقب سمت چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT470000
S11-3506090CAلوله ترمز شماره 1 چرخ عقب چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT400000
S11-3506100لوله ترمز شماره 1 چرخ عقب راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT360000
S11-3506100BAلوله ترمز شماره 1 چرخ عقب راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT160000
S11-3506100CAلوله ترمز شماره 1 چرخ عقب راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT260000
S11-3506110BAلوله ترمز شماره 2 چرخ جلو راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT170000
S11-3506130لوله ترمز چرخ های جلو از سیلندر اصلیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT50000
S11-3506130BAلوله ترمز چرخ های جلو از سیلندر اصلیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT180000
S11-3506130CAلوله ترمز چرخ های جلو از سیلندر اصلیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT240000
S11-3506140لوله ترمز چرخ های عقب از سیلندر اصلیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT40000
S11-3506140ABلوله ترمز چرخ های عقب از سیلندر اصلیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT160000
S11-3506140BAلوله ترمز چرخ های عقب از سیلندر اصلیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT160000
S11-3506140CAلوله ترمز چرخ های عقب از سیلندر اصلیMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT540000
S11-3506150BAلوله ترمز شماره 2 چرخ عقب چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT430000
S11-3506160BAلوله ترمز شماره 2 چرخ عقب راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT2480000
S11-3506170CAلوله ترمز شماره 3 چرخ عقب چپMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1040000
S11-3506180CAلوله ترمز شماره 3 چرخ عقب راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT990000
S11-3550111سنسور سرعت چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT560000
S11-3550111HWسنسور سرعت چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT4210000
S11-3550113رینگ ABS چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT810000
S11-3550131سنسور سرعت چرخ عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT4680000
S11-3550131HWسنسور سرعت چرخ عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT600000
S11-3550133رینگ ABS چرخ عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT540000
S11-3900103آچار چرخMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT0
S11-6AD3001017BCتوپي چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury10880000
S11-6AD3001077گردگیر فلزی دیسک چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT180000
S11-6AD3501075BCديسک چرخ جلوMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury8420000
S11-6AD3502190سیلندر ترمز چرخ عقبMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT, MVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury900000
S11-6BR3501067پین کالیپر چرخ جلو با گردگیرMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT230000
S11-6BR3501071فریم کالیپر چرخ جلو راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT640000
S11-6BR3501072فریم کالیپر چرخ جلو راستMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT570000
S11-8112322شستی کلیدهای چرخشی پنل کنترل کولرMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT280000
S11-XLB1ET3501067پين كاليبر ترمز چرخ جلوMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1810000
S11-XLB3JS3501067Bپین کالیپر چرخ جلو با گردگیر(جایگزین )MVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1080000
S11-XLB6AD3501067Aپین کالیپر چرخ جلو با گردگیرMVM110- 3 cyl, MVM110- 4 cyl, MVM110-AMT1340000
S12-3900103آچار چرخMVM X22 MT SPORT, X33 Cross MT, MVM X22 AT SPORT, Arrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, X33 Cross CVT, ARRIZO 5 TE, X22 MT sport lux, FX Premium, ARRIZO 6 Excellent, FX Premium, MVM X33s Double Color, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, FX Premium, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, X33 S 1.5T sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X33s, ARRIZO5 cvt LUXURY, TIGGO7 PRO Excellent, MVM X33s SPORT , TIGGO8-T1A-2.0T-CVT25, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, X22 1.0 Turbo, – Tiggo 8 pro (2.0TGDI), ARRIZO5 IE FL2 MY, MVM X22 MT, TIGGO7 DCT Excellent, X22 Pro IE Turbo, MVM X22 AT, MVM X33 5AT, FX Excellent, TIGGO7 DCT Luxury, Arrizo5 EV, Tiggo8 PRO 1.6TGDI, X55 Pro Excellent Sport, X22 PRO MT1270000
S18D-5101670-DYپايه نگهدارنده چرخ زاپاسArrizo5FL Turbo IE, ARRIZO6 PRO Excellent, ARRIZO 5 TE, ARRIZO 6 Excellent, ARRIZO5 cvt EXCELLENT, MVM X55 PRO Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO 6 Luxury, ARRIZO5 cvt LUXURY, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent Sport, ARRIZO5 IE FL2 MY, ARRIZO5 MT COMFORT, ARRIZO5 IE FL2 MY, MVMX55 Excellent, ARRIZO5 IE FL2 MY, Arrizo5 EV, X55 Pro Excellent Sport450000
S21-1ET3001016بلبرينگ چرخ جلوMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury8940000
S21-3001016بلبرينگ چرخ جلوMVM 110S MT Comfort, MVM 110S MT Luxury1260000
S21-3506011