کالا های برگشتی :

  • اجناس فروخته شده تا 24 ساعت پس ازارسال به شرطی که توسط کارشناسان کارمانیا یدک بررسی وتایید گردند دارای گارانتی تعویض یا برگشت مبلغ خریداری شده به خریدار می باشد. ضمنا توجه نمایید گارانتی تعویض در صورتی معتبر است که بسته بندی کالا بازنشده و هیچگونه آسیب فیزیکی وارد نگردیده و برروی خودرونصب نشده باشد .شایان ذکر است هزینه کالای مرجوعی برعهده خریدار می باشد.
  • کلیه اجناس برقی شامل گارانتی تعویض یا مرجوعی نمی گردد.

  • کارمانیا یدک
  • بازرگانی کارمانیا