خرید لوازم یدکی ام وی ام

نمایندگی مدیران خودرو بوشهر سعید اسماعیلی

برازجان، خیابان الفتح، 200 متر بعد از منطقه نظامی

برازجان، خیابان الفتح، 200 متر بعد از منطقه نظامی

کد نمایندگی 413
رتبه نمایندگی 1
آدرس برازجان، خیابان الفتح، 200 متر بعد از منطقه نظامی
مجاز به پذیرش خودرو بله
برند های مجاز ام وی ام و چری
مدل های مجاز / 110 / 315 / 530 / 550 / ARRIZO5 / ARRIZO5IE / ARRIZO6 / ARRIZO6GT / ARRIZO6Pro / ARRIZO8 / FX / TIGGO5 / TIGGO7 / TIGGO7Pro / TIGGO8Pro / TIGGO8ProMax / TIGGO8ProPHEV / X22 / X22Pro / X33 / X33Cross / X55 / X55Pro
تعمیرات سرویس مجاز
تعمیرات گیربکس مجاز
تعمیرات الکتریکی مجاز
تعمیرات شاسی مجاز
تعمیرات بدنه مجاز
تعمیرات مکانیکی مجاز

برازجان، خیابان الفتح، 200 متر بعد از منطقه نظامی

 

07734235829-07734235300
ساعات کاری نمایندگی
روزشروع به کار صبحپایان کار صبحشروع به کار عصرپایان کار عصرشروع پذیرشپایان پذیرششروع ترخیصپایان ترخیص
شنبه07:3000:3017:0020:0007:3000:3007:3020:00
یکشنبه07:3000:3017:0020:0007:3000:3007:3020:00
دوشنبه07:3000:3017:0020:0007:3000:3007:3020:00
سه شنبه07:3000:3017:0020:0007:3000:3007:3020:00
چهارشنبه07:3000:3017:0020:0007:3000:3007:3020:00
پنج شنبه07:3007:3007:30
جمعه

ارزیابی نمایندگی 413 اسماعیلی

نیروی انسانیامکانات و تجهیزاتکل فرایندهاوضعیت میدانیوضعیت با تشویقیرضایترضایت با تشویقینمرهرتبه
98.1890.0894.4093.7598.4876.3676.3687.421
درصد رضایتمندی مشتری 768